Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=К415.3$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 24
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС52419

Стоянов, Леонид Феликсович.
Методы оценки усталостного ресурса изделий при одночастотном, многочастотном и стохастическом нагружении [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.02.09 / Стоянов Леонид Феликсович ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем машиностроения. - Х., 1996. - 107 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт проблем машиностроения (Харьков)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС51406

Аль- Хрейши, Абдулла.
Моделирование и диагностирование усталостного разрушения деталей и образцов при наличии трещин [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.02.09 / Аль- Хрейши Абдулла ; Государственная горная академия Украины. - Днепропетровск, 1996. - 313 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Государственная горная академия Украины

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС101635

   Юзефович, Роман Михайлович.
Статистичний аналіз і моделювання стохастичних циклічних навантажень при дослідженні втоми елементів конструкцій [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Юзефович Роман Михайлович ; НАН України, Фіз.-механ. ін-т ім. Г. В. Карпенка. - Л., 2007. - 174 арк. - Бібліогр.: арк. 161-171.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС53899

Цыбанев, Георгий Васильевич.
Разработка методов прогнозирования циклической долговечности элементов конструкций по предельному состоянию материала в зонах концентраторов и фреттинга [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.02.09 / Цыбанев Георгий Васильевич ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем прочности. - К., 1996. - 565 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт проблем прочности (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА294716

Стоянов, Леонід Феліксович.
Методи оцінювання втомного ресурсу виробів при одночастотному, багаточастотному та стохастичному навантаженні [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.09 / Стоянов Леонід Феліксович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. машинобуд. - Х., 1996. - 23 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут проблем машинобудування (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА293334

Аль- Хрейши, Абдулла.
Моделирование и диагностирование усталостного разрушения деталей и образцов при наличии трещин [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.09 / Аль- Хрейши Абдулла ; Государственная горная академия Украины. - Днепропетровск, 1996. - 22 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Государственная горная академия Украины

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА350960

   Юзефович, Роман Михайлович.
Статистичний аналіз і моделювання стохастичних циклічних навантажень при дослідженні втоми елементів конструкцій [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Юзефович Роман Михайлович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2007. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
РА291025

   Цибаньов, Георгій Васильович.
Розробка методів прогнозування циклічної довговічності елементів конструкцій за граничним станом матеріалу в зонах концентраторів та фретінгу [Текст] : автореф. дис... д-ра. техн. наук: 05.02.09 / Цибаньов Георгій Васильович ; НАН України, Ін-т пробл. міцності. - К., 1996. - 33 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут проблем міцності (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА356329

Шумило, Олександр Миколайович.
Визначення опору втомі і забезпечення довговічності деталей машин за режимом навантажування [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.02 / Шумило Олександр Миколайович ; Одеський національний політехнічний ун-т. - О., 2008. - 21 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський національний політехнічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
1996/А-139

Аль- Хрейни, Абдулла.
Моделирование и диагностирование усталостного разрушения деталей и образцов при наличии трещин [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.09 / А. Аль- Хрейни ; Государственная горная академия Украины. - Днепропетровск : [б.в.], 1996.. - 22 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Государственная горная академия Украины
11.
Р80416

Стоянов, Феликс Анатольевич.
Описание полной вероятностной диаграммы усталости при одночастотном нагружении [Текст] / Ф. А. Стоянов, Л. Ф. Стоянов. - Х. : [б.в.], 1996. - 11 с.; рис. - (Препр. / НАН Украины, Ин-т проблем машиностроения ; 394)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Стоянов, Леонид Феликсович; Национальная академия наук УкраиныИнститут проблем машиностроения (Харьков)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА586408

Олейник, Николай Васильевич.
Оперативная оценка сопротивления усталости материалов и деталей [Текст] / Н. В. Олейник, А. Г. Кибаков. - О. : Астропринт, 1998. - 144 с. - ISBN 966-549-201-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кибаков, Александр Григорьевич

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
Р84954


Динамика и прочность машин: Механика разрушения [Текст] : метод. указания и задания к расчетно-графич. работе для студ. спец. 7.100107 "Производство, обслуживание и ремонт воздушных судов" / сост. Н. М. Бородачев, С. Ю. Богдан ; Киевский международный ун-т гражданской авиации. - К. : [б.и.], 1998. - 48 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бородачев, Николай Максимович (сост.); Богдан, Светлана Юрьевна (сост.); Киевский международный университет гражданской авиации

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА591567

Олейник, Николай Васильевич.
Высокопроизводительные испытания на усталость и оценка индивидуальных характеристик сопротивления усталости [Текст] / Н. В. Олейник. - О. : АстроПринт, 1999. - 183 с. - ISBN 966-549-159-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА593860

Олійник, Микола Васильович.
Конструкційна міцність деталей за результатами випробувань і розрахунків [Текст] / М. В. Олійник [та ін]. - О. : АстроПринт, 1999. - 152 с.: іл. - ISBN 966-549-258-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Омельченко, Юрій Михайлович; Немчук, Олексій Олегович

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА607943

Кравчук, Василий Степанович.
Сопротивление деформированию и разрушению поверхностно- упрочненных деталей машин и элементов конструкций [Текст] / В. С. Кравчук [и др]. - О. : Астропринт, 2000. - 160 с. - Библиогр.: с. 148-154. - ISBN 966-549-515-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Абу Айаш Юсеф; Кравчук, Андрей Васильевич

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА670687

Почтенный, Е. К..
Кинетика усталости машиностроительных конструкций [Текст] / Е. К. Почтенный ; ред. М. С. Высоцкий ; НАН Беларуси, Институт механики машин. - Минск : [б.и.], 2002. - 186 с.: рис. - Библиогр.: с. 181-186. - ISBN 985-6119-40-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Высоцкий, М. С. (ред.); НАН БеларусиИнститут механики машин (Минск)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА650364

Олійник, Микола Васильович.
Поодинокі аспекти втомного руйнування деталей [Текст] / М. В. Олійник, О. О. Немчук. - О. : Астропринт, 2004. - 164 с.: рис. - Бібліогр.: с. 154-160. - ISBN 966-318-091-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Немчук, Олексій Олегович

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВС39259

Вагапов, Рауль Давыдович.
Вероятностно-детерминистская механика усталости [Текст] / Р. Д. Вагапов ; РАН, Институт машиноведения им. А.А.Благонравова. - М. : Наука, 2003. - 254 с.: рис. - Библиогр.: с. 247-252. - ISBN 5-02-006508-0 (в пер.)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
РАН; Институт машиноведения имени А. А. Благонравова

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА662443

Олійник, Микола Васильович.
Однозразкове дослідне оцінювання опору втомі деталей [Текст] / М. В. Олійник. - О. : Астропринт, 2005. - 160 с. - Бібліогр.: с. 150-154. - ISBN 966-318-294-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського