Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Р361.3$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 92
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС40563

Беляева, Надежда Владимировна.
Иммунологические показатели у лиц с хронической патологией гепатобилиарной системы,подвергшихся воздействию ионизирующей радиации [Текст] : дис...канд.мед.наук:14.00.36 / Беляева Надежда Владимировна ; Украинский научный центр радиационной медицины. - К., 1992. - 191 л. - Библиогр.:л.170-191

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Украинский научный центр радиационной медицины

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС49579

Коваленко, Ірина Євгеніївна.
Транспортна функція мембрани щіткової кайми епітеліальних клітин тонкого кишечника після дії іонізуючої радіації [Текст] : дис... канд. біол. наук: 03.00.08 / Коваленко Ірина Євгеніївна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1995. - 124 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС49910

Скляр, Сергей Иванович.
Хронический гастрит у военнослужащих - ликвидаторов последствий авaрии на Чернобыльской АЭС, которые подверглись воздействию малых доз ионизирующей радиации: клиническое течение, структурные и функциональные изменения желудка [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Скляр Сергей Иванович ; Национальный медицинский ун-т им. А.А.Богомольца. - К., 1996. - 165 с,

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС50036

   Кургалюк, Наталія Миколаївна.
Вплив о-кетоглутарату натрію на енергозабезпечення діяльності травних залоз при екстремальних навантаженнях організму [Текст] : дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / Кургалюк Наталія Миколаївна ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1996. - 204 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський державний університет імені І. Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС47597

Божок, Ольга Василівна.
Вплив рідкоіонізуючого опромінення з різною потужністю дози та постійного опромінення у 30-км зоні ЧАЕС на активність ферментів плазматичної мембрани печінки щурів та його модифікація [Текст] : дис...канд. біол. наук: 03.00.08 / Божок Ольга Василівна ; АМН України, Інститут експериментальної радіології. - К., 1995. - 139 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
АМН України; Інститут експериментальної радіології

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС53563

Гринчук, Федір Васильович.
Особливості перебігу, діагностики та лікування гострої кишкової непрохідності на фоні променевого ураження (експерементально- клінічне дослідження) [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.03 / Гринчук Федір Васильович ; Чернівецький держ. медичний ін-т. - Чернівці, 1996. - 283 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чернівецький державний медичний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС55059

Плиско, Юрий Петрович.
Патогенетическое обоснование терапии язвенной болезни у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Плиско Юрий Петрович ; АМН Украины, Ин-т терапии. - Б.м., 1997. - 187 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
АМН Украины; Институт терапии (Харьков)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС56687

Булат, Леонід Мойсейович.
Діагностика, прогнозування та немедикаментозна терапія захворювань органів дихання і травлення у дітей, що зазнали радіаційного впливу [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.00.09 / Булат Леонід Мойсейович ; Вінницький медичний ін-т ім. М.І.Пирогова. - К., 1994. - 335 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вінницький державний медичний інститут імені М. І. Пирогова

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС53276

Шпарук, Елена Самуеловна.
Клинико- патогенетические особенности развития и лечения хронического бронхита на фоне патологии гепатобилиарной системы у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 ; 14.01.26 / Шпарук Елена Самуеловна ; Луганский гос. медицинский ун-т. - Луганск, 1996. - 161 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луганский гос. медицинский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС52457

Демешкина, Лариса Викторовна.
Особенности течения и лечения язвенной болезни у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Демешкина Лариса Викторовна ; Украинский НИИ гастроэнтерологии. - Днепропетровск, 1996. - 147 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Украинский НИИ гастроэнтерологии

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС83135

Стасюк, Ігор Євгенович.
Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на шлункову секрецію та стан слизової оболонки шлунка у щурів [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.03.03 / Стасюк Ігор Євгенович ; Львівський національний медичний ун-т ім. Данила Галицького. - Л., 2004. - 130 арк. - арк. 100-126

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківська державна медична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС56609

Мороз, Галина Зотовна.
Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки у лиц, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС: частота выявления, клиника, патогенетические подходы в диагностике и лечении [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.02 / Мороз Галина Зотовна ; Научный центр радиационной медицины АМН Украины. - К., 1998. - 299 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС75613

   Ульянов, Вадим Олексійович.
Стан тіол-дисульфідної системи та її значення у структурних зрушеннях печінки виводку, отриманого від опромінених щурів [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.03.04 / Ульянов Вадим Олексійович ; Одеський держ. медичний ун-т. - О., 2002. - 182 арк. - арк. 154-174

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС75960

Варшавська, Алла Миколаївна.
Структурні зміни слизової оболонки шлунка в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС різного віку [Текст] : дис... канд. біол. наук: 03.00.11 / Варшавська Алла Миколаївна ; Національний центр радіаційної медицини. Інститут клінічної радіології АМН України. - К., 2002. - 211 арк.: рис., табл. - арк. 181-205

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний центр радіаційної медицини. Інститут клінічної радіології АМН України

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС75939

Мельник, Оксана Ігорівна.
Особливості структурно-метаболічних змін деяких органів травної системи при поєднаному впливі гипотиреозу та малих доз радіації [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.03.03 / Мельник Оксана Ігорівна ; Львівський держ. медичний ун-т ім. Данила Галицького. - Л., 2002. - 178 арк. - арк. 130-163

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС106635

Гасанов, Анвер Аждарович.
Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання [Текст] : дис... канд. мед. наук: 03.00.01 / Гасанов Анвер Аждарович ; АМН України, Державна установа "Науковий центр радіаційної медицини". - К., 2008. - 193 арк. - арк. 167-193

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Державна установа "Науковий центр радіаційної медицини"; АМН України; Державна установа "Науковий центр радіаційної медицини"

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС49573

Хмиль, Елена Всеволодовна.
Функциональное состояние тканей пародонта и крови животных в норме и при действии различных доз ионизирующего облучения [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.03 / Хмиль Елена Всеволодовна ; Укр. мед. стоматол. акад. - Полтава, 1995. - 179 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Украинская медицинская стоматологическая академия (Полтава)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС55893

Поліщук, Віктор Миколайович.
Вибір методів лапароскопічних оперативних втручань на жовчних шляхах у хворих, які піддавались тривалому впливу малих доз радіації [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.03 / Поліщук Віктор Миколайович ; Тернопільська держ. медична академія ім. І.Я.Горбачевського. - [Тернопіль], [1997]. - 344 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільська державна медична академія імені І. Я. Горбачевського

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС55927

   Хижняк, Світлана Володимирівна.
Структурні особливості та транспортні властивості плазматичної мембрани ентероцитів тонкої кишки після впливу іонізуючої радіації [Текст] : дис... д-ра біол. наук: 03.00.08 / Хижняк Світлана Володимирівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1997. - 239 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС55691

Пасиешвили, Людмила Михайловна.
Клинические и патогенетические аспекты заболеваний гастродуоденобилиарной системы у лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.02 / Пасиешвили Людмила Михайловна ; Харьковский гос. медицинский ун-т. - Х., 1997. - 341 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский государственный медицинский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського