Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Р410.1-3$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 68
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС40068

Китаев, Александр Олегович.
Системное и региональное кровообращение у больных с различными типами нейроциркуляторной дистонии и обоснование коррекции нарушений гемодинамики [Текст] : дис.канд.мед.наук:14.00.06 / Китаев Александр Олегович ; Днепропетровский медицинский ин-т. - Днепропетровск, 1993. - 204 ,5л. - Библиогр.:л.168-204

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Днепропетровский медицинский институт

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС50886

Ороховская, Елена Валентиновна.
Изменения сердца при подагре и обоснование патогенетической терапии (клинико- экспериментальное исследование) [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Ороховская Елена Валентиновна ; Донецкий гос. медицинский ун-т. - Донецк, 1996. - 203 л. - л.: 187-203

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий государственный медицинский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС56359

   Вадзюк, Степан Несторович.
Перекисне окислення ліпідів в патогенезі тиреотоксичного пошкодження серця [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.03.05 / Вадзюк Степан Несторович ; Тернопільський медичний ін-т ім. І.Я.Горбачевського. - Тернопіль, 1994. - 224 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільський медичний інститут імені І. Я. Горбачевського

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС51795

Трутяк, Володимир Ярославович.
Нейроциркуляторна дистонія: механізми, стан окремих гуморальних регуляторних субстанцій, класифікація, діагностика та прогнозування перебігу [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Трутяк Володимир Ярославович ; Український НДІ кардіології ім. М.Д.Стражеска. - К., 1996. - 213 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Український НДІ кардіології імені М. Д. Стражеска

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС95276

Шупер, Віра Олександрівна.
Клініко-патогенетичні особливості та ефективність комплексного лікування хворих на тиреотоксичне серце [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Шупер Віра Олександрівна ; Луганський держ. медичний ун-т. - Луганськ, 2003. - 231 арк.: табл. - арк. 152-171

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луганський державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС88454

Богачова, Наталія Вікторівна.
Клінічна оцінка варіабельності серцевого ритму у хворих з хронічною серцевою недостатністю і систолічною дисфункцією лівого шлуночка [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Богачова Наталія Вікторівна ; АМН України, Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска. - К., 2004. - 156 арк. - арк.138-156

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска; АМН України; Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС105542

Журавлева, Лариса Владимировна.
Роль печени в модуляции трофических процессов при формировании гипертензивного сердца [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.02 / Журавлева Лариса Владимировна ; Харьковский гос. медицинский ун-т. - Х., 2007. - 462 л. - Библиогр.: л. 416-462

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский государственный медицинский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС56864

   Голик, Лев Антонович.
Функциональное состояние сердца у больных пролапсом митрального клапана молодых мужчин- военнослужащих срочной службы [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Голик Лев Антонович ; Национальный медицинский ун-т им. А.А.Богомольца. - К., 1997. - 141 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС62012

Григоренко, Ольга Григорівна.
Прогностичне значення доплерехокардіографії для виявлення ушкоджень серцево- судинної системи у хворих на ревматоїдний артрит [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.12 / Григоренко Ольга Григорівна ; Дніпропетровська держ. медична академія. - Д., 1998. - 130 л. - л. 109-130

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Дніпропетровська державна медична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС63381

Агарков, Сергей Федорович.
Недостаточность кондиционирующей функции дыхательного аппарата при легочно- сердечных заболеваниях (критерии, градация, диагностика, коррекция) [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.27 / Агарков Сергей Федорович ; Донецкий гос. медицинский ун-т им. М.Горького. - Донецк, 1998. - 272 л. - л. 228-258

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС64046

Чебанюк, Светлана Васильевна.
Функциональное состояние системы кровообращения при пролабировании митрального клапана у пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Чебанюк Светлана Васильевна ; АМН Украины, Научный центр радиационной медицины, Институт клинической радиологии. - К., 1999. - 183 л. - л.164-183

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Научный центр радиационной медицины; АМН Украины; Научный центр радиационной медицины; Институт клинической радиологии

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС64143

Лучинін, Михайло Якович.
Особливості функціонального стану серцево- судинної системи у шахтарів з больовим синдромом в області серця [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Лучинін Михайло Якович ; Дніпропетровська держ. медична академія. - Д., 2000. - 147 л. - л.125-147

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровська державна медична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС51080

Кусков, Сергей Викторович.
Информационно-поисковая система управления лечебно-диагностическим процессом при поражении серца у больных с сочетающейся соматической патологией [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Кусков Сергей Викторович ; Луганский гос. медицинский ун-т. - Луганск, 1996. - 177 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луганский гос. медицинский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС68621

Гречко, Світлана Іванівна.
Особливості коронарного резерву і стану гемодинаміки у жінок різних вікових груп з функціональними та органічними розладами серця [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Гречко Світлана Іванівна ; Буковинська держ. медична академія. - Чернівці, 2000. - 170 арк. - арк. 138-170

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Буковинська державна медична академія (Чернівці)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС67521

Калинкина, Наталья Валериевна.
Изменение внутрисердечной гемодинамики и функционального состояния эндотелия при воздействии антрациклинов [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Калинкина Наталья Валериевна ; Донецкий гос. медицинский ун-т им. М.Горького. - Донецк, 2000. - 158 л. - л. 133-158

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС64420

Бернадская, Елена Васильевна.
Нарушения структурно-функционального состояния левого желудочка и периферической гемодинамики у больных хроническим гломерулонефритом и возможности их фармакологической коррекции [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Бернадская Елена Васильевна ; АМН Украины, Институт кардиологии им. Н.Д.Стражеско. - К., 1999. - 154 л. - л. 128-154

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Институт кардиологии имени Н. Д. Стражеско (Киев); АМН Украины; Институт кардиологии имени Н. Д. Стражеско (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС64959

   Гринь, Владислав Костянтинович.
Патологія серця при запальних захворюваннях суглобів (поширеність, діагностика, питання патогенезу, лікування) [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.11 / Гринь Владислав Костянтинович ; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 1999. - 307 л. - с.273-307

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький державний медичний університет імені М. Горького

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС70179

Ігнатенко, Тетяна Степанівна.
Ураження серця при системній склеродермії (діагностика, аспекти патогенезу, лікування) [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Ігнатенко Тетяна Степанівна ; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 2001. - 179 арк.: рис. - арк. 145-171

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький державний медичний університет імені М. Горького

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС73376

   Урбанович, Аліна Мечиславівна.
Метаболічні порушення при автономній нейропатії серця у хворих на цукровий діабет першого і другого типу та їх корекція [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.14 / Урбанович Аліна Мечиславівна ; Львівський держ. медичний ун-т ім. Данила Галицького. - К., 2001. - 176 арк. - арк. 144-176

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС74118

Демешко, Микола Іванович.
Функціональний стан міокарда, показники імунітету та неспецифічної резистентності організму при гострих коронарних синдромах у процесі лікування інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Демешко Микола Іванович ; Буковинська держ. медична академія. - Чернівці, 2001. - 164 арк. - арк. 118-164

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Буковинська державна медична академія (Чернівці)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського