Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Р413.204.6-3$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 134
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС41957

Петров, Андрей Владимирович.
Сравнительная оценка клинической эффективности некоторых медикаментозных и немедикаментозных методов лечения язвенной болезни [Текст] : дис...канд.мед.наук:14.00.05 / Петров Андрей Владимирович ; Украинский медицинский ун-т. - К., 1993. - 189 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Украинский медицинский университет (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС48562

Евстигнеев, Игорь Владимирович.
Особенности течения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС [Текст] : дис...канд. мед. наук: 14.00.05 / Евстигнеев Игорь Владимирович ; Днепропетровская медицинская академия. - Днепропетровск, 1995. - 187 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Днепропетровская медицинская академия

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС48788

   Воронич-Семченко, Наталія Миколаївна.
Співвідношення процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і активності антиоксидантної системи (АОС) на фоні поєднаної дії стресових факторів та інтероцептивного подразнення шлунково-кишкового тракту (Клініко-експерим. досл.) [Текст] : дис...канд. мед. наук: 14.01.02; 14.03.03 / Воронич-Семченко Наталія Миколаївна ; Івано-Франківська медична академія. - Івано-Франківськ, 1995. - 181 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківська медична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС54149

Петровская, Галина Борисовна.
Влияние антиоксидантной терапии на клинико- морфологические проявления язвенной болезни двенадцатиперстной кишки [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Петровская Галина Борисовна ; АМН Украины, Институт терапии. - Х., 1997. - 158 с.: табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
АМН Украины; Институт терапии (Харьков)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС56678

   Орловський, Віктор Феліксович.
Особливості перебігу, діагностики та медикаментозної терапії передвиразкового стану та виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у жінок [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.02 / Орловський Віктор Феліксович ; Запорізький ін-т вдосконалення лікарів. - Запоріжжя, 1995. - 297 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Запорізький інститут вдосконалення лікарів

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС54853

Салем Шауки Ибрагим
Лечение сочетанной патологии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и хронического рецидивирующего панкреатита как проблема регуляции общих функциональных блоков [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Салем Шауки Ибрагим ; Харьковский гос. медицинский ун-т. - Х., 1997. - 108 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский государственный медицинский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС55003

   Бондаренко, Ольга Олександрівна.
Фармакодинаміка деяких антисекреторних препаратів за даними цілодобової внутрішньошлункової рН- метрії у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Бондаренко Ольга Олександрівна ; Львівський держ. медичний ун-т. - Львів, 1997. - 118 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС56696

Доценко, Николай Яковлевич.
Состояние системной и регионарной гемодинамики брюшной полости и некоторых нейрогуморальных регулирующих факторов у больных язвенной болезнью: детерминанты развития, механизмы формирования и обоснование терапии [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.02 / Доценко Николай Яковлевич ; Запорожский гос. ин-т усовершенствования врачей. - Запорожье, 1996. - 277 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Запорожский государственный институт усовершенствования врачей

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС56638

Кулинич, Галина Васильевна.
Особенности течения язвенной болезни и хронического гастродуоденита у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Кулинич Галина Васильевна ; Харьковский НИИ медицинской радиологии им. С.П.Григорьева. - Х., 1998. - 158 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский НИИ медицинской радиологии имени С. П. Григорьева

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС56643

Рак, Олена Леонідівна.
Особливості вільнорадикального окиснення ліпідів, стану захисних протирадикальних систем при ускладненій виразковій хворобі у хворих різного віку та патогенетичне обгрунтування відновлювального лікування [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Рак Олена Леонідівна ; Буковинська держ. медична академія. - Чернівці, 1997. - 180 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Буковинська державна медична академія (Чернівці)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС56653

Макарчук, Александр Иванович.
Особенности течения и лечения морфофункциональных проявлений язвенной болезни у лиц, перенесших селективно- проксимальную ваготомию [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Макарчук Александр Иванович ; Днепропетровская гос. медицинская академия. - Днепропетровск, 1998. - 211 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Днепропетровская государственная медицинская академия

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС59667

Холодный, Вячеслав Анатольевич.
Клинико- иммунологический подход к хирургическому лечению осложненной язвенной болезни с применением тиотриазолина [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.03.01 / Холодный Вячеслав Анатольевич ; Запорожский гос. медицинский ун-т. - Запорожье, 1998. - 167 л. - л. 134-167

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Запорожский государственный медицинский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС59359

Благовещенская, Алена Викторовна.
Влияние нарушений желчевыводящих путей на слизистый барьер при дуоденальной язве в динамике лечения [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Благовещенская Алена Викторовна ; Харьковский ин-т усовершенствования врачей. - Х., 1998. - 162 л. - л. 142-162

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС51821

Купчик, Лариса Максимівна.
Діагностичне та прогностичне значення сироваткових Р-білків при виразковій хворобі [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Купчик Лариса Максимівна ; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 1996. - 169 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС53046

   Скрипник, Ігор Миколайович.
Зниження резистентності слизового бар'єра шлунка при стресі і виразковій хворобі та її корекція даларгіном (клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Скрипник Ігор Миколайович ; Українська медична стоматологічна академія. - Полтава, 1996. - 152 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська медична стоматологічна академія (Полтава)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС52457

Демешкина, Лариса Викторовна.
Особенности течения и лечения язвенной болезни у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Демешкина Лариса Викторовна ; Украинский НИИ гастроэнтерологии. - Днепропетровск, 1996. - 147 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Украинский НИИ гастроэнтерологии

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС84483

Петрушов, Андрій Васильович.
Оптимізація лікування хворих на виразкову хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця в умовах надлишку фторидів в оточуючому середовищі [Текст] : дис...канд. мед. наук / Петрушов Андрій Васильович ; Українська медична стоматологічна академія. - Полтава, 2004. - 156 арк. - арк. 123-156

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська медична стоматологічна академія (Полтава)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС90237

Бондаренко, Таміла Вікторівна.
Оптимізація лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з урахуванням токсигенності Helicobacter pylori [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.36 / Бондаренко Таміла Вікторівна ; АМН України, Ін-т гастроентерології. - Д., 2005. - 177 арк.: рис. - арк. 147-177

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія медичних наук України (Київ); Інститут гастроентерології (Дніпропетровськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС91986

Сиротенко, Анатолій Семенович.
Особливості перебігу та підходи до лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки при синдромі повернення клініки [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.36 / Сиротенко Анатолій Семенович ; АМН України, Ін-т гастроентерології. - Д., 2006. - 173 арк. - арк. 147-173

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія медичних наук України (Київ); Інститут гастроентерології (Дніпропетровськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС56609

Мороз, Галина Зотовна.
Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки у лиц, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС: частота выявления, клиника, патогенетические подходы в диагностике и лечении [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.02 / Мороз Галина Зотовна ; Научный центр радиационной медицины АМН Украины. - К., 1998. - 299 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Научный центр радиационной медицины АМН Украины

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського