Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Р733.627.709.3$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 143
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС84196

Качмар, Всеволод Олексійович.
Інформаційні технології для системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації за методом Козявкіна [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Качмар Всеволод Олексійович ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. - Л., 2003. - 190 арк. - Бібліогр.: арк. 171-186

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний комітет зв'язку та інформатизації України (Київ); Національна академія наук України; Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС94456

Москаленко, Марина Анатольевна.
Церебральный паралич у детей, рожденных от матерей с серопозитивным и серонегативным вариантом антифосфолипидного синдрома [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / Москаленко Марина Анатольевна ; Донецкий гос. медицинский ун-т им. М.Горького. - Донецк, 2003. - 137 л.: рис. - Библиогр.: л. 111-133

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС87648

Колкер, Ірина Анатоліївна.
Нейропатофізіологічні механізми зорових і слухових порушень у дітей зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.03.04 / Колкер Ірина Анатоліївна ; Одеський держ. медичний ун-т. - О., 2005. - 226 арк. - арк. 155-185

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС97814

Лянной, Михаил Олегович.
Физическая реабилитация старшеклассников-инвалидов с последствиями детского церебрального паралича в поздней резидуальной стадии [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Лянной Михаил Олегович ; Московская гос. академия физической культуры. - Малаховка, 2003. - 218 л. - Библиогр.: л. 186-210

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Московская гос. академия физической культуры

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС89636

Михайленко, Вероника Евгеньевна.
Клинико-нейрофизиологическое обоснование применения физических факторов в реабилитации детей с ДЦП [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.33 / Михайленко Вероника Евгеньевна ; Крымский республиканский НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии им. И.М.Сеченова. - Ялта, 2005. - 164 л.: рис., табл. - Библиогр.: л. 141-164

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Крымский республиканский НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии имени И. М. Сеченова

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС92182

Холодов, Сергей Анатольевич.
Формирование навыков ходьбы у детей дошкольного возраста со спастическими формами детского церебрального паралича [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Холодов Сергей Анатольевич ; Южноукраинский гос. педагогический ун-т им. К.Д.Ушинского. - О., 2005. - 292 л. - Библиогр.: л. 218-239

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Южноукраинский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС92811

Чеботарьова, Олена Валентинівна.
Організаційно-педагогічні умови індивідуального навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Чеботарьова Олена Валентинівна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. - К., 2005. - 223 арк.: рис., табл. - Бібліогр.: арк. 189-208.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут спеціальної педагогіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС103241

Мельник, Михайло Володимирович.
Відновлення функції колінного суглоба у хворих з дитячим церебральним паралічем [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.21 / Мельник Михайло Володимирович ; Державна установа "Інститут травматології та ортопедії АМН України". - К., 2007. - 128 , [7]арк. - арк. 113-126

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державна установа "Інститут травматології та ортопедії АМН України" (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС105488

Мога, Николай Данилович.
Коррекция двигательных нарушений у детей дошкольного возраста с детским церебральным параличом [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Мога Николай Данилович ; Южно-Украинский гос. педагогический ун-т им. К.Д.Ушинского. - О., 2007. - 250 л.: ил. - Библиогр.: л. 198-215

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Южно-Украинский гос. педагогический университет имени К. Д. Ушинского

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС105625

Годзиев, Николай Анатольевич.
Ортопедохирургическое лечение эквиноплосковальгусной деформации стопы при спастическом церебральном параличе [Текст] : дис... канд. мед. наук : 14.01.21 / Годзиев Николай Анатольевич ; Одесский гос. медицинский ун-т. - О., 2007. - 163 л.: ил. - Библиогр.: л. 131-148

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одесский гос. медицинский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС107088

Гришуніна, Наталія Юріївна.
Фізична реабілітація при дитячому церебральному паралічі з врахуванням порушень динамічного стереотипу [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.24 / Гришуніна Наталія Юріївна ; Дніпропетровська держ. медична академія. - Д., 2008. - 207 арк. - арк. 170-195

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровська державна медична академія

Видання зберігається у :

12.
ДС57043

Прусс, Валентин Петрович.
Влияние реакций дезадаптации у детей с органическим поражением нервной системы на эффективность санаторно- курортного этапа лечения [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.33 / Прусс Валентин Петрович ; Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии. - О., 1998. - 143 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС55877

Кравченко, Светлана Владимировна.
Детский церебральный паралич (клинико-биохимические и экспериментальные аспекты патогенеза) [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.15 / Кравченко Светлана Владимировна ; Киев. мед. акад. последиплом. образования. - К., 1997. - 372 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевская медицинская академия последипломного образования

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС55887

Жаров, Александр Иванович.
Комплексная терапия двигательных расстройств у больных спастическими формами церебральных параличей тяжелой степени [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.15 / Жаров Александр Иванович ; Одесский медицинский ун-т. - О., 1995. - 312 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одесский медицинский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС57919

Качмар, Олег Олексійович.
Статика та моторика у хворих дитячим церебральним паралічем та їх динаміка в результаті лікування [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / Качмар Олег Олексійович ; Харківський ін-т удосконалення лікарів. - Х., 1997. - 207 л. - л. 177-207

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський інститут удосконалення лікарів

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС58508

Евтушенко, Олег Станиславович.
Антигены гистосовместимости во взаимосвязи с другими предрасполагающими факторами в патогенезе развития детского церебрального паралича [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / Евтушенко Олег Станиславович ; Донецкий гос. медицинский ун-т им. М.Горького. - Донецк, 1998. - 134 л. - л. 114-132

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС56255

Козявкин, Владимир Ильич.
Структурнофункциональные нарушения церебральных и спинальных образований при детском церебральном параличе и система реабилитации этих больных [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.15 / Козявкин Владимир Ильич ; Украинский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии, Львовский реабилитационный центр "Элита". - Х., 1995. - 354 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львовский реабилитационный центр "Элита"; Украинский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии; Львовский реабилитационный центр "Элита"

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС61736

Дубовцева, Ольга Алексеевна.
Диагностика и стимуляционная терапия речевых нарушений у детей с церебральным параличом [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / Дубовцева Ольга Алексеевна ; Донецкий гос. медицинский ун-т им. М.Горького. - Донецк, 1999. - 144 л. - л. 116-144

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС63923

Прусс, Станислав Валентинович.
Физические методы коррекции миотрофических расстройств у детей с церебральными параличами в условиях специализированного санатория [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.33 / Прусс Станислав Валентинович ; Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии. - О., 1999. - 138 л. - л.115-138

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС64070

Маргосюк, Иван Афанасьевич.
Клинико- патогенетическая характеристика двигательных нарушений при детском церебральном параличе [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / Маргосюк Иван Афанасьевич ; Украинский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии, Львовский ин-т проблем медицинской реабилитации. - Х., 2000. - 183 л. - л.153-183

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львовский институт проблем медицинской реабилитации; Украинский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии; Львовский институт проблем медицинской реабилитации

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського