Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (106)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Т214$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1115
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС82309

Голубчик, Ганна Данилівна.
Рід Марковичів-Маркевичів у культурно-громадському житті України: "нова сімейна історія" [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Голубчик Ганна Данилівна ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2003. - 209 арк. - арк. 176-208

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Марковичі-Маркевичі (о нём); Дніпропетровський національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС82224

Березовська, Тетяна Всеволодівна.
Рід Аркасів: просопографічний портрет на історичному тлі доби [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Березовська Тетяна Всеволодівна ; Одеський національний ун-т ім. І. І. Мечникова. - О., 2003. - 221 арк. - арк. 189-221

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Аркаси (о нём); Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС82789

Зазуляк, Юрій Петрович.
Шляхта руського воєводства у XV ст. [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Зазуляк Юрій Петрович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 192 арк. - арк. 178-192

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС85547

Целуйко, Олександр Петрович.
Рід Даниловичів у кінці XVI - на початку XVIII ст.: історико-генеалогічне дослідження [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Целуйко Олександр Петрович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 220 арк. - арк. 189-214

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Даниловичі (о нём); Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС86062

Барабаш, Наталя Олександрівна.
Рід Білозерських та культурний світ України XIX - поч. ХХ століття: нові методологічні підходи [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Барабаш Наталя Олександрівна ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2004. - 225 арк. - арк. 175-214

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Білозерські (о нём); Дніпропетровський національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС86835

Плахонін, Андрій Гаврилович.
Південноруські провінційні династії XI століття (Ігоревичі та Ростиславичі) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Плахонін Андрій Гаврилович ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 2004. - 220 арк.: іл. - арк. 186-219

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ігоревичі (династія) (о нём); Ростиславичі (династія) (о нём); Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС93641

   Кривошея, Володимир Володимирович.
Персональний склад та генеалогія української козацької старшини (1648-1782 рр.) [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Кривошея Володимир Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. - К., 2005. - 517 арк. + арк. 520-938 дод. - Бібліогр.: арк. 395-517.
Дві кн. одиниці

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС88845

Томозов, Валерій В'ячеславович.
Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина XVII - початок XXI ст.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Томозов Валерій В'ячеславович ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 2005. - 243 с. - с.178-220

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС104406

   Легун, Юрій Вікторович.
Джерела з генеалогії селян Подільської губернії: стан збереження, інформативне наповнення, класифікація (1793-1917 рр.) [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Легун Юрій Вікторович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 489 арк. - арк. 413-469

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС105175

Білоусова, Лілія Григорівна.
Династія грецьких купців Петрококіно в економічному і соціокультурному житті Російської імперії (ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Білоусова Лілія Григорівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2007. - 268 арк. + дод. (1 електрон. опт. диск (CD-ROM) CDR1047). - арк. 179-225

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС108176

Лобко, Наталія Вікторівна.
Інформаційний потенціал українських генеалогічних джерел та його використання в історичних дослідженнях [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Лобко Наталія Вікторівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2008. - 278 арк. - арк. 180-218

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
РА293908

Горбенко, Сергій Олександрович.
Ярослав Осмомисл - реконструкція антропологічна та історична [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.01 / Горбенко Сергій Олександрович ; Харківський держ. медичний ун-т. - Х., 1996. - 29 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Ярослав Осмомисл (о нём); Харківський державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА334915

Барабаш, Наталя Олександрівна.
Рід Білозерських та культурний світ України XIX - поч. ХХ століття: нові методологічні підходи [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Барабаш Наталя Олександрівна ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2004. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Білозерські (о нём); Дніпропетровський національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА336378

Березовська, Тетяна Всеволодівна.
Рід Аркасів: просопографічний портрет на історичному тлі доби [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Березовська Тетяна Всеволодівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2004. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА338472

Томозов, Валерій В'ячеславович.
Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина XVII - початок XXI ст.) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Томозов Валерій В'ячеславович ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 2005. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА341612

   Кривошея, Володимир Володимирович.
Персональний склад та генеалогія української козацької старшини (1648-1782 рр.) [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Кривошея Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2006. - 33 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА348188

   Легун, Юрій Вікторович.
Джерела з генеалогії селян Подільської губернії: стан, збереження, інформативне наповнення, класифікація (1793-1917 рр.) [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Легун Юрій Вікторович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 35 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА359214

Лобко, Наталія Вікторівна.
Інформаційний потенціал українських генеалогічних джерел та його використання в історичних дослідженнях [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Лобко Наталія Вікторівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2008. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА362181

   Чубіна, Тетяна Дмитрівна.
Рід Потоцьких в Україні (Тульчинська лінія): суспільно-політичні та культурологічні аспекти [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Чубіна Тетяна Дмитрівна ; Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2008. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Потоцькі (о нём); Донецький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
РА314554

   Войтович, Леонтій Вікторович.
Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ - початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Войтович Леонтій Вікторович ; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича, Інститут народознавства. - Львів, 2001. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут українознавства імені І. Крип'якевича (Львів); Інститут народознавства (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського