Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Т3(4УКР)510<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 133
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС80796

Подкупко, Тетяна Леонідівна.
Чорноморська проблема в контексті державницьких змагань української козацької старшини (середина XVII - початок XVIII ст.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Подкупко Тетяна Леонідівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. Історичний факультет. Кафедра історії України. - О., 2003. - 230 арк. - арк.: 182-230

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Історичний факультет. Кафедра історії України

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС101946

Д'яконіхін, Андрій Валерійович.
Генеза українського гетьманства в контексті вітчизняної історії (XVI - перша половина XVII ст.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Д'яконіхін Андрій Валерійович ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2007. - 200 арк. - арк. 174-198

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС59842

Рибалка, Ярослава Іванівна.
Структура тематичної групи "Військова лексика козацтва" в українській мові XVII-XVIII століття [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Рибалка Ярослава Іванівна ; Дніпропетровський держ. ун-т. - Д., 1998. - 193 л. - л. 169-187

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС67235

   Боєчко, Владислав Федорович.
Правобережні порубіжні території у генезі, еволюції та організаційному формуванні українського козацтва (друга половина XV - середина XVII ст.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Боєчко Владислав Федорович ; Черкаський держ. ун-т ім. Б.Хмельницького. - Черкаси, 2000. - 200 арк. - арк. 183-200

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Черкаський державний університет імені Б. Хмельницького

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА301982

Рибалка, Ярослава Іванівна.
Структура тематичної групи "Військова лексика козацтва" в українській мові XVII-XVIII століття [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Рибалка Ярослава Іванівна ; Дніпропетровський держ. ун-т. - Д., 1998. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА294153

Лепявко, Сергей Анатольевич.
Казацкие восстания 1591-1596 годов на Украине [Текст] : автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.02 / Лепявко Сергей Анатольевич ; Днепропетровский гос. ун-т. - Днепропетровск, 1991. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Днепропетровский государственный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА311162

   Боєчко, Владислав Федорович.
Правобережні порубіжні території у генезі, еволюції та організаційному формуванні українського козацтва (друга половина XY- середина XYII ст.) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Боєчко Владислав Федорович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2000. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
РА354735

Д'яконіхін, Андрій Валерійович.
Генеза українського гетьманства в контексті вітчизняної історії (XVI - перша половина XVII ст.) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Д'яконіхін Андрій Валерійович ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2007. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА355699

   Стороженко, Іван Сергійович.
Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця XVI - середини XVII століть (генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі) [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Стороженко Іван Сергійович ; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича, Інститут народознавства. - Л., 2008. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Хмельницький Б. М. (о нём); Національна академія наук УкраїниІнститут українознавства імені І. Крип'якевича (Львів); Інститут народознавства (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА558453

   Рігельман, Олександр Іванович.
Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі [Текст] / О. І. Рігельман. - К. : Либідь, 1994. - 767 с. - (Пам'ятки історичної думки України). - ISBN 5-325-00163-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:
  

Географічні рубрики:


Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :

11.
ВА563577

   Андрущенко, Володимир Леонідович.
Запорозька Січ як український феномен [Текст] / В. Л. Андрущенко, В. М. Федосов ; ред. В. М. Федосов. - К. : Заповіт, 1995. - 174 с. - ISBN 5-7707-1070-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Федосов, Віктор Михайлович; Федосов, Віктор Михайлович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА572692

   Леп'явко, Сергій.
Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні [Текст] / С. Леп'явко ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Чернігів : Сіверянська думка, 1996. - 286 с. - ISBN 5-7702-0731-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА581751


Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. / НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва ; відп. ред. В. Смолій [та ін.]. - К. ; Запоріжжя : [б.в.], 1997. - 376 с. - ISBN 966-02-0290-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Смолій, В. (відп. ред.); Національна академія наук УкраїниІнститут історії України (Київ). Науково-дослідний інститут козацтва

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

14.
ВА582942

   Костомаров, Николай Иванович.
Казаки [Текст] : исторические монографии и исследования / Н. И. Костомаров. - М. : Чарли, 1995. - 608 с. - (Актуальная история России). - ISBN 5-86859-023-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

15.
ВА585266

Сапожников, Игорь Викторович.
Запорожские и черноморские казаки в Хаджибее и Одессе [Текст] / И. В. Сапожников, Г. В. Сапожникова ; Ин-т археологии НАН Украины. - О. : ОКФА, 1998. - 271 с. - ISBN 966-571-019-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сапожникова, Галина Васильевна; Национальная академия наук УкраиныИнститут археологии (Киев)

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд
Відділ обмінно-резервних фондів

16.
ВА587320

   Апанович, Олена Михайлівна.
Чортомлицька Запорозька Січ [Текст] : до 345 річниці заснування / О. М. Апанович. - К. : Українське козацтво, 1998. - 80 с. - ISBN 5-7707-1070-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА577750

   Мицик, Юрій Андрійович.
Козацький край: Нариси з історії Дніпропетровщини XV - XVIII ст. [Текст] / Ю. А. Мицик. - Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 1997. - 176 с. - (Минуле і люди козацького краю). - ISBN 966-551-002-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :

18.
СО24137


Хаджибей- Одеса та українське козацтво (1475- 1797 роки) [Текст] : до 210-ї річниці штурму Хаджибейського замку / Т. Г. Гончарук [и др.]. - О. : ОКФА, 1999. - 400 с.: іл. - (Невичерпні джерела пам'яті. Серія збірок наук. статей, матеріалів та републікацій ; т.3). - ISBN 966-571-045-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гончарук, Т. Г.; Гуцалюк, С. Б.; Сапожников, І. В.; Сапожникова, Г. В.

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Чит. зал стародруків та рідкісних видань (Філія 1)
Відділ обмінно-резервних фондів

19.
ВА597162

Сапожников, Игорь Викторович.
Описание Одессы и Северного Причерноморья 1780-х годов [Текст] : к 210 годовщине штурма Хаджибейского замка / И. В. Сапожников. - Ильичевск : Элтон-2 : Гратек, 1999. - 79 с. - ISBN 966-7588-02-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

20.
ВА599858

Гуртовий, Григорій Олександрович.
Волинь- край козацький [Текст] : історико- краєзнавчі нариси / Г. О. Гуртовий. - Луцьк : Надстир'я, 2000. - 352 с.: іл. - (Краєзнавча бібліотека Волині). - ISBN 966-517-211-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського