Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Т3(4УКР)510$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 418
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС80796

Подкупко, Тетяна Леонідівна.
Чорноморська проблема в контексті державницьких змагань української козацької старшини (середина XVII - початок XVIII ст.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Подкупко Тетяна Леонідівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. Історичний факультет. Кафедра історії України. - О., 2003. - 230 арк. - арк.: 182-230

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Історичний факультет. Кафедра історії України

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС82116

Батюк, Тарас Володимирович.
Збройні сили України в протистоянні турецько-татарській експансії у другій половині XVI - на початку XVII ст. [Текст] : дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Батюк Тарас Володимирович ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич, 2003. - 197 арк. - арк. 174-197

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС94658

Демиденко, Ольга Олександрівна.
Увічнення та збереження історії козацтва в пам'ятках культури України (1945-2005 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Демиденко Ольга Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 2006. - 391 арк.: табл. - арк. 186-234

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС101670

Гіря, Катерина Сергіївна.
Взаємостосунки запорізьких і донських козаків кінця XV - початку XVIII ст.: історіографія проблеми [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Гіря Катерина Сергіївна ; Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2007. - 209 арк. - арк. 189-209

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС101946

Д'яконіхін, Андрій Валерійович.
Генеза українського гетьманства в контексті вітчизняної історії (XVI - перша половина XVII ст.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Д'яконіхін Андрій Валерійович ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2007. - 200 арк. - арк. 174-198

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС103348

   Олійник, Олександр Леонтійович.
Запорозький зимівник в соціально-економічному розвитку Запорозьких Вольностей (1734-1775 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Олійник Олександр Леонтійович ; Запорізький національний ун-т. - Запоріжжя, 2007. - 234 арк. - арк. 187-200

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Запорізький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС105129

   Дзира, Іван Ярославович.
Козацькі літописи 30-х - 80-х рр. XVIII ст. як історичне джерело та пам'ятки української історіографії [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Дзира Іван Ярославович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2006. - 439 арк. - арк. 412-439

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС108175

Старік, Олександр Володимирович.
Меморіальні та культові пам'ятки запорозького козацтва на території Південної України [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Старік Олександр Володимирович ; Національний гірничий ун-т. - Д., 2008. - 194 арк. - арк. 154-191

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний гірничий університет (Дніпропетровськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС108470

Фірсов, Олександр Володимирович.
Військово-політична діяльність П.Сагайдачного та Б.Хмельницького: порівняльний аналіз [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Фірсов Олександр Володимирович ; Черкаський держ. технологічний ун-т. - Черкаси, 2008. - 195 арк. - арк. 177-195

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Конашевич-Сагайдачний, Петро Кононович (гетьман ; 1582 - 1622) (о нём); Хмельницький Б. М. (о нём); Черкаський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС51111

Станіславський, Вячеслав Володимирович.
Політичні відносини Запорозької Січі і Кримського ханства в кінці ХVІІ- на початку ХVІІІ ст. [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Станіславський Вячеслав Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 1996. - 234 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС59842

Рибалка, Ярослава Іванівна.
Структура тематичної групи "Військова лексика козацтва" в українській мові XVII-XVIII століття [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Рибалка Ярослава Іванівна ; Дніпропетровський держ. ун-т. - Д., 1998. - 193 л. - л. 169-187

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС61185

   Сас, Петро Михайлович.
Політична культура запорозького козацтва (кінець XVI - початок XVII ст.) [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Сас Петро Михайлович ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 1998. - 391 л. - л.367-391

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС62152

   Сокульський, Арнольд Леонідович.
Флот Запорозької Січі в XVI-XVIII ст.: структурна організація, технологія та військове мистецтво [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Сокульський Арнольд Леонідович ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 1999. - 194 л. - л.180-191

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС64149

   Фігурний, Юрій Степанович.
Архаїчні елементи культури козацтва в контексті українознавства [Текст] : дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Фігурний Юрій Степанович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т українознав. - К., 1999. - 174 л. - Бібліогр.: л. 161-174.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка. Інститут українознавства

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС67737

Федорук, Андрій Васильович.
Наймане козацьке військо (XVI - середина XVII ст.): ідеологія, організація та військове мистецтво [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Федорук Андрій Васильович ; Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2000. - 292 арк. - арк. 186-226

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС67235

   Боєчко, Владислав Федорович.
Правобережні порубіжні території у генезі, еволюції та організаційному формуванні українського козацтва (друга половина XV - середина XVII ст.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Боєчко Владислав Федорович ; Черкаський держ. ун-т ім. Б.Хмельницького. - Черкаси, 2000. - 200 арк. - арк. 183-200

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Черкаський державний університет імені Б. Хмельницького

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС69711

Паньонко, Ігор Михайлович.
Апарат управління Запорізької Січі (середина XVI ст.- 1775 р.) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Паньонко Ігор Михайлович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2000. - 178 арк.+ дод.: рис. - арк. 160-177

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС69706

   Брехуненко, Віктор Анатолійович.
Взаємини козацьких спільнот Східної Європи в XVI - середині XVII ст. [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.02 / Брехуненко Віктор Анатолійович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2000. - 438 арк. - арк. 411-438

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС70100

Корнієнко, Вадим Валерійович.
Розвиток воєнного мистецтва українського козацького війська у війнах першої чверті XVII століття [Текст] : дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Корнієнко Вадим Валерійович ; Національна академія оборони України. - К., 2000. - 185 арк.: рис. - арк. 171-185

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія оборони України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС70293

   Лепявко, Сергій Анатолійович.
Військово-політична діяльність українського козацтва в контексті міжнародних відносин (1561-1595) [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Лепявко Сергій Анатолійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 2000. - 423 арк. - арк. 373-423

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського