Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (5)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=У010.295.8$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 185
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС48779

Галкина, Ольга Андреевна.
Цена в системе аграрных отношений переходной экономики [Текст] : дис...канд. экон. наук: 08.01.01 / Галкина Ольга Андреевна ; Харьковский ун-т. - Х., 1995. - 163 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС53536

Комарист, Елена Ивановна.
Организация ценовой работы на предприятии [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.06.03 / Комарист Елена Ивановна ; Харьковский гос. экономический ун-т. - Х., 1996. - 209 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Харьковский гос. экономический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС53932

Дорошенко, Валентина Юрьевна.
Сущностная оценка цены в условиях рыночной экономики [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.01.01 / Дорошенко Валентина Юрьевна ; Донецкий гос. ун-т. - Донецк, 1997. - 173 с.+ прил.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий государственный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС83405

Прийма, Світлана Степанівна.
Економіко-математичне моделювання ціноутворення в ринкових умовах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Прийма Світлана Степанівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 232 арк.: рис. - арк. 183-195

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС84961

   Макаренко, Михайло Ілліч.
Бюджетно-монетарне регулювання цін у трансформаційній економіці [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Макаренко Михайло Ілліч ; Українська академія банківської справи. - Суми, 2003. - 439 арк. - арк. 391-418

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Українська академія банківської справи (Суми)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС87576

Федусенко, Елена Владимировна.
Методы и средства реализации многофункциональной подсистемы ценообразования [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Федусенко Елена Владимировна ; Киевский национальный ун-т строительства и архитектуры. - К., 2005. - 189 л.: рис. - Библиогр.: л. 173-177

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС90893

Кузнєцова, Марина Аркадіївна.
Еволюція теорії ціни від класичної до сучасної [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Кузнєцова Марина Аркадіївна ; Одеський держ. економічний ун-т. - О., 2005. - 188 арк.: рис. - арк. 169-179

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС106444

Артемова, Татьяна Ивановна.
Логико-исторический процесс формообразования стоимости и цены [Текст] : дис... д-ра экон. наук: 08.00.01 / Артемова Татьяна Ивановна ; Государственное учреждение "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины". - К., 2007. - 494 л. - Библиогр.: л. 436-494

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Государственное учреждение "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины"

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС57673

Супиханов, Борис Карабаевич.
Ценовой механизм АПК Украины в условиях перехода к рынку [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.01.01 / Супиханов Борис Карабаевич ; Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. - К., 1997. - 203 л. - л. 184-203

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Киевский университет имени Тараса Шевченко

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС61769

Гришко, Светлана Валерьевна.
Совершенствование механизма ценообразования на предприятии в условиях трансформационной экономики [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.06.01 / Гришко Светлана Валерьевна ; Харьковский гос. технический ун-т радиоэлектроники. - Х., 1998. - 201 л. - л. 141-151

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский гос. технический университет радиоэлектроники

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС60671

Гладких, Дмитро Михайлович.
Форми і методи державного регулювання цін [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Гладких Дмитро Михайлович ; Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України. - К., 1999. - 148 л. - л. 142-148

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС60965

Швец, Ирина Юрьевна.
Экономический механизм совершенствования процессов ценообразования (на примере продукции разной эластичности спроса) [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.07.01 / Швец Ирина Юрьевна ; Симферопольский гос. ун-т. - Симф., 1998. - 202 л. - л.178-188

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Симферопольский гос. университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА290098

Галкина, Ольга Андреевна.
Цена в системе аграрных отношений переходной экономики [Текст] : автореф. дис... канд. экон. наук: 08.01.01 / Галкина Ольга Андреевна ; Харьковский ун-т. - Х., 1995. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА296900

Дорошенко, Валентина Юрьївна.
Сутнісна основа ціни в умовах ринкової економіки [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Дорошенко Валентина Юрьївна ; Донецький держ. ун-т. - Донецьк, 1997. - 30 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА294378

Комаріст, Олена Іванівна.
Організація цінової роботи на підприємстві [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.03 / Комаріст Олена Іванівна ; Харківський держ. економічний ун-т. - Х., 1996. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Харківський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА334483

Федусенко, Олена Володимирівна.
Методи та засоби реалізації багатофункціональної підсистеми ціноутворення [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Федусенко Олена Володимирівна ; Науково-виробнича корпорація "Київський ін-т автоматики". - К., 2005. - 18 с.: рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Київський інститут автоматики", науково-виробнича корпорація (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА336411

Кузнєцова, Марина Аркадіївна.
Еволюція теорії ціни від класичної до сучасної [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Кузнєцова Марина Аркадіївна ; Одеський держ. економічний ун-т. - О., 2005. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА366309

Губанова, Ніно Нодарівна.
Особливості трансакційних витрат в інформаційній економіці [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / Губанова Ніно Нодарівна ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2009. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА366278

Верстяк, Андрій Васильович.
Економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення в екологічно збалансованій економіці [Текст] : автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.00.11 / Верстяк Андрій Васильович ; Нац. акад. наук України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. - К., 2009. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
РА367016

Стойчев, Олександр Олександрович.
Ціна інформаційного товару в умовах структурної трансформації економіки [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.01 / Стойчев Олександр Олександрович ; Одеський держ. економічний ун-т. - О., 2009. - 17 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Одеський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського