Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=У02(4УКР)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 31
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС50661

Смолка, Анатолій Олексійович.
Економічна думка та соціально- економічна політика в Україні XVII - початку XVIII століття [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.01.04 / Смолка Анатолій Олексійович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 171 л. - л.: 161-171

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА292072

Смолка, Анатолій Олексійович.
Економічна думка та соціально- економічна політика в Україні ХVІІ- початку ХVІІІ століття [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.04 / Смолка Анатолій Олексійович ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1996. - 22 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Т. Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА568193


Дослідження з історії економічної думки в Україні (кінець ХІХ-ХХ ст.) [Текст] / Г. В. Кліміна [и др.] ; відп.ред. Т. І. Дерев'янкін ; НАН України, Ін-т економіки. - К. : Наук. думка, 1996. - 140 с. - ISBN 5-12-003960-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кліміна, Ганна Валеріївна; Фещенко, Валентина Михайлівна; Біла, Світлана Олексіївна; Михайловська, Наталя Йосипівна; Дерев'янкін, Т. І. (відп.ред.); Національна академія наук України; Інститут економіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
Р80821

   Злупко, Степан Миколайович.
Економічна думка України (від найдавніших часів) [Текст] : метод. матеріали для викладачів і студ. ун-ту / С. М. Злупко ; ред. М. М. Мартиняк ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів : [б.в.], 1996. - 48 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мартиняк, М. М. (ред.); Львівський державний університет імені І. Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
Р86133

Древницкая, Ольга Владимировна.
Эволюция экономической мысли в истории рационального предпринимательства [Текст] / О. В. Древницкая, Е. А. Макеева. - О. : [б.в.], 1998. - 36 с. - ISBN 966-7095-27-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Макеева, Елена Анатольевна

Видання зберігається у :

6.
ВС34530

Кредисов, Анатолий Иванович.
История учений менеджмента [Текст] / А. И. Кредисов. - К. : Вира-Р, 2000. - 335 с. - ISBN 966-95440-7-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Видання зберігається у :
Основний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу
Універсальний підсобний фонд

7.
ВА631268

Ущаповський, Юрій Володимирович.
Еволюція теорії цінності в українській економічній думці [Текст] : (Від давнини до початку ХХ століття) / Ю. В. Ущаповський ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Житомирський інженерно-технологічний ін-т. - Житомир : ЖІТІ, 2002. - 268 с.: рис. - ISBN 966-613-157-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка; Житомирський інженерно-технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА653277

   Злупко, Степан.
Українська економічна думка. Постаті і теорії [Текст] / С. Злупко ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : Євросвіт, 2004. - 544 с.: іл. - ISBN 966-7343-60-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ФПУ №828/Т. 3

Саблук, Петро
Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє [Текст] : у 3 т. / П. Саблук. - К. : Інститут аграрної економіки, 2001 .
Т. 3 : Формування наукової ринкової школи економістів-аграрників. - [Б. м.] : [б.в.], 2001. - 485 с. - ISBN 966-7306-96-8
З дарч. написом від авт.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Фонд Президентів України

10.
ВА696809

Микитенко, Іван Андрійович.
Наукова школа академіка УААН Петра Саблука [Текст] / І. А. Микитенко, В. А. Пулім. - К. : ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2008. - 268 с. - ISBN 978-966-669-222-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Пулім, Володимир Антонович; Саблук, Петро Трохимович (о нём)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
В349243/Т. 4

Сільське господарство України - від минулого до сьогодення [Текст] : у 4 т. / голов. ред. М. В. Зубець ; УААН, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т аграр. економіки". - К. : Аграрна наука, 2005 .
Т. 4 : Аграрна наука: розвиток та досягнення / М. В. Зубець [та ін.]. - 2006. - 470 с. - Бібліогр.: в кінці розд. - ISBN 966-669-176-0
На обкл. назва тому

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Зубець, Михайло Васильович \голов. ред.\; Зубець, Михайло Васильович; Вергунов, Віктор Анатолійович; Власов, Володимир Іванович; Володін, Сергій Анатолійович; Глазко, Віталій Іванович; Українська академія аграрних наук(Київ); Державна наукова сільськогосподарська бібліотека(Київ); "Інститут аграрної економіки", національний науковий центр(Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

12.
ВА715771

   Кизим, Микола Олександрович.
Наукові школи [Текст] / М. О. Кизим, О. М. Тищенко ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв. - Х. : ІНЖЕК, 2009. - 76 с. - Бібліогр.: с. 74. - ISBN 978-966-392-242-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Тищенко, Олександр Миколайович; Національна академія наук УкраїниНауково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА741063


Наукова школа академіка НААН Петра Саблука [Текст] / [І. Микитенко, В. Пулім, О. Шатько, О. Ковальова] ; ННЦ "Ін-т аграр. економіки". - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - 310 с. - Бібліогр.: с. 309. - 300 прим. - ISBN 978-966-669-346-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Микитенко, Іван Андрійович; Пулім, Володимир Антонович; Шатько, Олександр Васильович; Ковальова, Олена Вікторівна; Саблук, Петро Трохимович ( про нього); "Інститут аграрної економіки", національний науковий центр (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
Табачник Д. В. В149/2

Фінансова думка України [Текст] : у 3 т. / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України В. М. Федосова. - К. : Кондор ; Т. : Економічна думка, 2010 .
Т. 2 : Енциклопедія / С. В. Льовочкін [та ін.]. - 2010. - 582 с. : іл. - Дод. тит арк. англ. - Бібліогр.: с. 560-576. - 1000 прим. - ISBN 978-966-351-360-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Федосов, Віктор Михайлович \ред.\; Льовочкін, Сергій Володимирович; Федосов, Віктор Михайлович; Юрій, Сергій Ілліч; Юхименко, Петро Іванович

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
Табачник Д. В. В149/3.1

Фінансова думка України [Текст] : у 3 т. / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України В. М. Федосова. - К. : Кондор ; Т. : Економічна думка, 2010 .
Т. 3, Ч. 1 : Хрестоматія / авт.-упоряд.: С. І. Юрій [та ін.]. - 2010. - 471 с. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 462-466. - 1000 прим. - ISBN 978-966-351-375-1. - ISBN 978-966-351-376-8. - ISBN 978-966-351-377-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Федосов, Віктор Михайлович \ред.\; Юрій, Сергій Ілліч (упоряд.); Льовочкін, Сергій Володимирович (упоряд.); Федосов, Віктор Михайлович (упоряд.); Юхименко, Петро Іванович (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
Табачник Д. В. В149/3.2

Фінансова думка України [Текст] : у 3 т. / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України В. М. Федосова. - К. : Кондор ; Т. : Економічна думка, 2010 .
Т. 3, Ч. 2 : Хрестоматія / авт.-упоряд.: С. І. Юрій [та ін.]. - 2010. - 734 с. : рис., табл. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 718-726. - 1000 прим. - ISBN 978-966-351-375-1. - ISBN 978-966-351-376-8. - ISBN 978-966-351-378-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Федосов, Віктор Михайлович \ред.\; Юрій, Сергій Ілліч (упоряд.); Льовочкін, Сергій Володимирович (упоряд.); Федосов, Віктор Михайлович (упоряд.); Юхименко, Петро Іванович (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
В353172/3, ч. 1

Фінансова думка України [Текст] : у 3 т. / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України В. М. Федосова. - К. : Кондор ; Т. : Економічна думка, 2010 . - ISBN 978-966-351-375-1.
Т. 3, ч. 1 : Хрестоматія / авт.-упоряд.: С. І. Юрій [та ін.]. - 2010. - 471 с. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 462-466. - 1000 прим. - ISBN 978-966-351-376-8. - ISBN 978-966-351-377-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Федосов, Віктор Михайлович \ред.\; Юрій, Сергій Ілліч (упоряд.); Льовочкін, Сергій Володимирович (упоряд.); Федосов, Віктор Михайлович (упоряд.); Юхименко, Петро Іванович (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

18.
В353172/3, ч. 2

Фінансова думка України [Текст] : у 3 т. / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України В. М. Федосова. - К. : Кондор ; Т. : Економічна думка, 2010 . - ISBN 978-966-351-375-1.
Т. 3, ч. 2 : Хрестоматія / авт.-упоряд.: С. І. Юрій [та ін.]. - 2010. - 734 с. : рис., табл. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 718-726 . - 1000 прим. - ISBN 978-966-351-376-8. - ISBN 978-966-351-378-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Федосов, Віктор Михайлович \ред.\; Юрій, Сергій Ілліч (упоряд.); Льовочкін, Сергій Володимирович (упоряд.); Федосов, Віктор Михайлович (упоряд.); Юхименко, Петро Іванович (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

19.
ВА763028

   Небрат, Вікторія Василівна.
Еволюція теорії державних фінансів в Україні [Текст] : монографія / В. В. Небрат ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки і прогнозування". - К. : [б. в.], 2013. - 583 с. : портр. - 300 прим. - ISBN 978-966-02-6731-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут економіки та прогнозування (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

20.
ВА763279

Євтушевська, О. В.
Теорії розвитку корпоративних відносин [Текст] : [монографія] / Євтушевська О. В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. підприємництва. - К. : Преса України, 2013. - 163 с. : табл. - Бібліогр.: с. 145-157. - 500 прим. - ISBN 978-966-472-121-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Кафедра підприємництва

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського