Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=У03(4УКР)026$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 20
Представлено документи з 1 до 20
1.
В350421/CDR931/Т. 3

Державні фінанси [Текст] : інтегрований начально-атестаційний комплекс (підручник, автоматизована навчально-атестаційна система на компакт-диску та Інтернет-портал): у 5 т. / ред. А. А. Мазаракі ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : КНТЕУ. - ISBN 966-8298-08-X (Серія "Державні фінанси").
Т. 3 : Історія казначейства ; Казначейства зарубіжних країн ; Казначейська система виконання бюджету / С. О. Булгакова [та ін.] ; . - К. : [б.в.], 2005. - 560 с. - ISBN 966-8298-16-0 (том 3)
З додатком CDR931/3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Булгакова, Світлана Олексіївна; Мазаракі, А. А. \ред.\; Гізатуліна, Лідмила Василівна; Єрмошенко, Лариса Вадимівна; Колодій, Ольга Тимофіївна; Сушко, Наталія Іванівна; Київський національний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
CDR931/В350421/Т. 3

Державні фінанси [Електронний ресурс] [Текст] : інтегрований навчально-атестаційний косплекс. - К. : "АВТ лтд.", 2006 .
Т. 3 : Історія казначейства ; Казначейства зарубіжних країн ; Казначейська система виконання бюджету ; . - [К.] : "АВТ лтд.", 2005. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
Додаток до книги В350421/3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА660662


Історія оподаткування [Текст] / Ф. О. Ярошенко [и др.] ; Національна академія державної податкової служби України. - Ірпінь : [б.в.], 2004. - 242 с. - Бібліогр.: с. 183-187. - ISBN 966-337-005-Х

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ярошенко, Ф. О.; Мельник, П. В.; Андрущенко, В. Л.; Мельник, В. М.; Національна академія державної податкової служби України

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА665617

   Головко, Олександр Миколайович.
Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець ХVІІІ - початок ХХ ст.) [Текст] : історико-правове дослідження / О. М. Головко. - Х. : СІМ, 2005. - 448 с. - Бібліогр.: с. 409-445. - ISBN 966-8549-04-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

5.
ВА675186

Залєтов, Олександр Миколайович.
Убезпечення життя [Текст] / О. М. Залєтов. - К. : Міжнародна агенція "Бізон", 2006. - 865 с. - (Серія "Бібліотека страхування"). - ISBN 966-8283-19-7
На обкл. автор не зазнач.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд

6.
ВА711283

   Сало, Іван Васильович.
Податковий менеджмент у банку [Текст] : монографія / І. В. Сало, Н. Г. Євченко. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. - 188 с. - Бібліогр.: с. 176-187. - ISBN 978-966-8958-38-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Євченко, Наталія Григорівна

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА727471

Марковецька, Г. М.
Історія грошей і банківництва [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Марковецька, Р. Ю. Марковецький ; Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т банк. бізнесу. - Т. : ТНЕУ, 2009. - 411 с. - Бібліогр.: с. 406-410. - 100 прим. - ISBN 966-96033-7-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Марковецький, Р. Ю.; Тернопільський національний економічний університет. Факультет банківського бізнесу

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

8.
ВС50328

Данілов, Ігор Васильович.
Вартові державного добробуту [Текст] / Данілов І. В., Савчук М. Я., Мельничук О. В. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2010. - 264 с. : рис. - 1200 прим. - ISBN 978-966-2124-62-0
Присвяч. 15-річчю від дня створення Держ. Казначейства України. На обкл. авт. не зазнач.

Рубрикатор НБУВ:
 Т221 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Савчук , Микола Якович; Мельничук, Оксана Василівна

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА748951

Добрик, Лілія Олександрівна.
Історія фінансів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Добрик Л. О., Єфремова Н. Ф., Роєнко В. І. ; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2011. - 346 с. - Бібліогр.: с. 325-331. - 300 прим. - ISBN 978-966-175-048-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Єфремова, Ніна Федорівна; Роєнко, Віта Іванівна; Дніпродзержинський державний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА749941

   Скоморович, Ірина Георгіївна.
Грошові системи на українських землях: історія і теорія [Текст] : монографія / І. Г. Скоморович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. - 243 с. - Бібліогр.: с. 221-242. - 300 прим. - ISBN 978-966-613-844-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

11.
ВА763028

   Небрат, Вікторія Василівна.
Еволюція теорії державних фінансів в Україні [Текст] : монографія / В. В. Небрат ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки і прогнозування". - К. : [б. в.], 2013. - 583 с. : портр. - 300 прим. - ISBN 978-966-02-6731-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут економіки та прогнозування (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

12.
ВА764356


Робоча програма навчальної дисципліни "Історія та теорії оподаткування" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" спеціалізації "Оподаткування" всіх форм навчання [Текст] / Харк. нац. екон. ун-т ; [уклад. Зима О. Г.]. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. - 54 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 41-44. - 40 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Зима, Ольга Григорівна (уклад.); Харківський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА403008

   Небрат, Вікторія Василівна.
Еволюція теорії державних фінансів в економічній думці України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Небрат Вікторія Василівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". - К., 2013. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут економіки та прогнозування (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА776651

   Голубка, Степан Михайлович.
Інституціалізація фінансового господарства України (історична ретроспектива) [Текст] : [монографія] / С. М. Голубка ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". - Київ : ДННУ "Акад. фінанс. упр.", 2013. - 452 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 322-382. - 300 прим. - ISBN 976-966-2380-59-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Академія фінансового управління", державна навчально-наукова установа (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА780692

Глущенко, Віктор Володимирович.
Історія фінансової науки України (вишкіл студії) [Текст] : навч. посіб. для студентів спец. "Фінанси і кредит" та "Банківська справа" / Глущенко Ф. Ф., Загорська Д. М. - Харків : Щедра садиба плюс, 2014. - 299 с. - Бібліогр.: с. 290-299. - 100 прим. - ISBN 978-617-7188-13-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Загорська, Дарія Михайлівна

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА783983

Ставерська, Тетяна Олександрівна.
Історія фінансів [Текст] : навч. посіб. / Ставерська Т. О., Іванюта О. М. - Харків : Іванченко І. С. [вид.], 2013. - 83 с. - Бібліогр.: с. 82-83. - 300 прим. - ISBN 978-617-7033-32-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Іванюта, Оксана Миколаївна

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА790601

   Скоморович, Ірина Георгіївна.
Еволюція та функціонування грошової системи в Україні (теоретичні та історико-економічні аспекти) [Текст] : монографія / І. Г. Скоморович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. - 516 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 460-508. - 300 прим. - ISBN 978-617-10-0159-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА417400

   Голубка, Степан Михайлович.
Інституціональна парадигма ґенези та еволюції фінансового господарства України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Голубка Степан Михайлович ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". - Київ, 2015. - 40 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Академія фінансового управління", державна навчально-наукова установа (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА807435

   Вовчак, Ольга Дмитрівна.
Історія грошей і банківництва [Текст] : навч. посіб. / Вовчак О. Д., Костак З. Р. ; Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. - 195 с. : рис. - Бібліогр.: с. 192-195. - 300 прим. - ISBN 978-617-602-176-6
Авт. на обкл. не зазнач.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Костак, Зоряна Романівна; УкоопспілкаЛьвівський торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА810033


Основи фінансів [Текст] : [навч.-наоч. посіб.] / Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т, Каф. фінансів ; [уклад.: В. В. Прядко та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Прядка]. - Тернопіль : Астон, 2016. - 243 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 100 прим. - ISBN 978-966-308-673-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Прядко, В. В. (уклад., ред.); Юрій, Е. О. (уклад.); Картацький, М. В. (уклад.); Буковинський державний фінансово-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського