Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=У040 я73<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 24
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ВА590405

Липец, Юлий Григорьевич.
География мирового хозяйства [Текст] : учеб. пособие для студ. пед. вузов / Ю. Г. Липец [и др]. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 400 с. - ISBN 5-691-00152-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Пуляркин, Валерий Алексеевич; Шлихтер, Сергей Борисович

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА598290

Дейнека, Александр Георгиевич.
Страноведение. Общая часть [Текст] : учебник / А. Г. Дейнека. - Х. : Бизнес Информ, 2000. - 252 с. - ISBN 966-7080-85-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА601894

Юрківський, Віктор Минович.
Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни [Текст] : підруч. для студ. геогр. спец. вищих закл. освіти / В. М. Юрківський. - К. : Либідь, 2000. - 416 с. - ISBN 966-06-0092-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА585746


Соціально-економічна географія світу. Загальна частина [Текст] / О. Шаблій [та ін.] ; ред. С. Кузик. - 2.вид., перероб. і доп. - Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. - 263 с. - Библиогр.: с. 256-260. - ISBN 966-562-176-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шаблій, Олег; Кузик, Степан; Книш, Мирослава; Анісімова, Галина; Івах, Ярослава; Кузик, Степан (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА589390

Барановський, М. О..
Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Запитання та відповіді [Текст] : навч.-метод. посібник / М. О. Барановський [та ін] ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : [б.в.], 1999. - 81 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Смаль, В. В.; Смаль, І. В.; Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА625516

   Топчієв, Олександр Григорович.
Основи суспільної географії [Текст] : навч. посібник для студентів географ. спеціальностей вищих навч. закладів / О. Г. Топчієв. - О. : Астропринт, 2001. - 560 с.: іл. - Бібліогр.: с.553-556. - ISBN 966-549-651-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВС38907

Сюткін, Сергій Іванович.
Економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни [Текст] : книга-зошит: Навч. посібник / С. І. Сюткін, Г. Г. Леонтьєва. - Суми : Університетська книга, 2003. - 248с., 10 арк. карт: рис., табл., карти. - Бібліогр.: с. 247-248. - ISBN 966-680-091-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Леонтьєва, Галина Григорівна

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА687635

Безуглий, Віктор Вікторович.
Регіональна економічна і соціальна географія світу [Текст] : навч. посіб. / В. В. Безуглий, С. В. Козинець. - Вид. 2-ге, доп., перероб. - К. : Академія, 2007. - 688 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 685-687. - ISBN 978-966-580-239-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Козинець, Світлана Вікторівна

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

9.
ВА688171

Безуглий, Віталій Вікторович.
Економічна і соціальна географія зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / В. В. Безуглий. - К. : Академія, 2007. - 704 c. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 701-703. - ISBN 978-966-580-242-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

10.
ВА689589

Кусков, Алексей Сергеевич.
Социально-экономическая и политическая география мира и России [Текст] : учебно-справочное пособие для студ., обуч. по географ. и экон. направлениям и специальностям вузов / А. С. Кусков, О. В. Понукалина. - М. : КНОРУС, 2005. - 271 с. - Библиогр.: с. 256-265. - ISBN 5-85971-129-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Понукалина, Оксана Викторовна

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
Р111012

Патарак, Іван Вікторович.
Економічна географія країн світу [Текст] : навч.-метод. комплекс / І. В. Патарак ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. Факультет історії, політології та міжнародних відносин. Кафедра міжнародних відносин. - Чернівці : Рута, 2008. - 39 с. - Бібліогр.: в кінці тем

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Факультет історії, політології та міжнародних відносин. Кафедра міжнародних відносин

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА696903

Книш, Мирослава Михайлівна.
Економічна і соціальна географія країн, що розвиваються [Текст] : навч. посіб. / М. М. Книш ; наук. ред. О. І. Шаблій ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ЛНУ, 2006. - 264 с.: іл. - Бібліогр.: в кінці розд.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шаблій, О. І. (наук. ред.); Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Чит. зал картографічних видань

13.
ВА698424

Юрченко, Светлана Алексеевна.
Инфраструктура мира [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / С. А. Юрченко ; Харьковский национальный ун-т им. В.Н.Каразина. - Х. : ХНУ, 2006. - 328 с. - Библиогр.: с. 317-324. - ISBN 966-623-358-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА699888

Смирнов, Евгений Николаевич.
Введение в курс мировой экономики (экономическая география зарубежных стран) [Текст] : учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / Е. Н. Смирнов ; Государственный ун-т управления. - М. : КНОРУС, 2008. - 405 с. - Библиогр.: с. 378-380 и в конце глав. - ISBN 978-5-85971-791-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Государственный университет управления

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

15.
ВА665016

Безуглий, Віталій Вікторович.
Економічна і соціальна географія зарубіжних країн [Текст] : навч. посібник / В. В. Безуглий. - К. : ВЦ "Академія", 2005. - 704 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 701-703. - ISBN 966-580-197-Х

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВС41646


Економічна і соціальна географія світу [Текст] : навч. посібник для студ. геогр. спец. вищих навч. закл. / О. Шаблій [та ін.] ; ред. С. Кузик. - 2. вид., зі змінами. - Л. : Світ, 2005. - 672 с.: карти, табл. - Бібліогр.: с. 668. - ISBN 966-603-311-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шаблій, Олег; Кузик, Степан; Книш, Мирослава; Ровенчак, І.; Анісімова, Г.; Кузик, Степан (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА714900

   Топчієв, Олександр Григорович.
Основи суспільної географії [Текст] : підруч. для студ. геогр. спец. вищ. навч. закл. / О. Г. Топчієв ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О. : Астропринт, 2009. - 544 с. - Бібліогр.: с. 540. - ISBN 978-966-190-104-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА716780

Скоропад, Ірина Станіславівна.
Країнознавство [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. напрямів "Економіка і підприємництво", "Міжнародні відносини" і "Торгівля" / І. С. Скоропад ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. - 356 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 351-355. - ISBN 966-8561-61-9
Авт. на обкл. не зазнач.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Укоопспілка; Львівська комерційна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА720228

   Яценко, Борис Павлович.
Країнознавство: основи теорії [Текст] : навч. посіб. для студ. геогр. спец. вищ. навч. закл. / Б. П. Яценко, В. К. Бабарицька. - К. : Либідь, 2009. - 312 с. - Бібліогр.: в кінці розд. - ISBN 978-966-06-0558-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бабарицька, Вікторія Костянтинівна

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

20.
ВА743053


Географія світового господарства (з основами економіки) [Текст] : навч. посіб. / [Я. Б. Олійник та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАПН України Я. Б. Олійника, д-ра геогр. наук, проф. І. Г. Смирнова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Знання, 2011. - 638, [28] с. : рис., табл., карти. - Бібліогр.: с. 615-617. - 500 прим. - ISBN 978-966-346-880-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Олійник, Ярослав Богданович; Смирнов, Ігор Георгійович; Любіцева, Ольга Олександрівна; Яценко, Борис Павлович; Мезенцев, Костянтин Володимирович; Олійник, Ярослав Богданович (ред.); Смирнов, Ігор Геогрійович (ред.); Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського