Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (828)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=У049$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 4367
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС40128

Малярчук, Ирина Андреевна.
Развитие производственной инфраструктуры строительного комплекса Украины [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.00.04 / Малярчук Ирина Андреевна ; АН Украины, Совет по изучению производ. сил Украины. - К., 1992. - 181 л. - Библиогр.:л.150-164

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академия наук Украины (Киев); Совет по изучению производительных сил Украины (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС40502

Чужиков, Виктор Иванович.
Территориальная организация производственной инфраструктуры региона (на примере Черкасской области) [Текст] : дис...канд.геогр.наук:11.00.02 / Чужиков Виктор Иванович ; Симферопольский ун-т им. М.В.Фрунзе. Географический факультет. - Симферополь, 1992. - 141 с.,прил. - Библиогр.:с.128-142

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Симферопольский университет имени М. В. Фрунзе. Географический факультет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС41411

Смаль, Ігор Вікторович.
Територіальна структура рекреаційної системи Чернігівської області України [Текст] : дис...канд.геогр.наук:11.00.02 / Смаль Ігор Вікторович ; Київський педагогічний ін-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 1993. - 278 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський педагогічний інститут імені М. П. Драгоманова

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС47697

Витренко, Наталия Михайловна.
Региональные проблемы развития инфраструктуры [Текст] : дис... д-ра экон. наук: 08.00.04 / Витренко Наталия Михайловна ; АН Украины, Совет по изучению производ. сил Украины. - К., 1994. - 306 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академия наук Украины (Киев); Совет по изучению производительных сил Украины (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС48030

Коваленко, Петр Сергеевич.
Экономико-географические проблемы развития городских поселений Украины [Текст] : дис...д-ра географ. наук в форме науч. доклада: 11.00.02 / Коваленко Петр Сергеевич ; АН Украины, Ин-т географии. - К., 1992. - 64 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академия наук Украины (Киев); Институт географии (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС47951

Найденова, Марина Владимировна.
Управление системой природопользования большого города [Текст] : дис...канд. экон. наук: 08.02.03 / Найденова Марина Владимировна ; Харьковский ун-т. - Х., 1994. - 188 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС48407

Гольцов, Андрій Геннадійович.
Умови життя сільського населення: суспільно-географічна оцінка територіальних відмін (на прикладі Сумської області) [Текст] : дис...канд. геогр. наук: 11.00.02 / Гольцов Андрій Геннадійович ; НАН України, Інститут географії. - К., 1995. - 193 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут географії (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС48764

Гнатишин, Іван Миколайович.
Регіон як територіальна система в світогосподарських зв'язках країни [Текст] : дис...канд. екон. наук: 08.10.02; 08.05.03 / Гнатишин Іван Миколайович ; Чернівецький ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 1995. - 173 л.+додат.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чернівецький университет імені Ю. Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС49012

Лебідь, Наталія Петрівна.
Соціально-екологічні аспекти розвитку території (суспільно-географічне дослідження на прикл. України) [Текст] : дис...канд. географ. наук: 11.00.02 / Лебідь Наталія Петрівна ; НАН України, Ін-т географії України. - К., 1995. - 202 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут географії (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС49080

Сунаи Миклош
Проблемы хозяйственного развития и охраны окружающей среды Венгрии [Текст] : дис...канд. географ. наук: 11.00.11 / Сунаи Миклош ; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. - Львов, 1995. - 189 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львовский государственный университет имени Ивана Франко

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС49731

Ткач, Дмитро Володимирович.
Економіко-і соціально-географічні проблеми розвитку малих міських поселень: (на матеріалах Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Ткач Дмитро Володимирович ; Тернопільський держ. педагогічний ін-т. - Тернопіль, 1995. - 252 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільський державний педагогічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС49971

Тамбовцев, Геннадий Вильевич.
Эколого-экономическое районирование Запорожской области [Текст] : дис... канд. географ. наук:11.00.02 / Тамбовцев Геннадий Вильевич ; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. - О., 1996. - 199 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одесский гос. университет имени И. И. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС50668

Елозина, Елена Николаевна.
Эффективность использования рекреационных ресурсов (на примере Одесской обл.) [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.08.01 / Елозина Елена Николаевна ; Одесский гидрометеорологический ин-т. - О., 1996. - 140 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одесский гидрометеорологический институт

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС50907

Гунько, Наталія Володимирівна.
Соціально- географічні проблеми евакуації населення України із зони радіаційної катастрофи [Текст] : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Гунько Наталія Володимирівна ; АМН України, Науковий центр радіаційної медицини. - К., 1996. - 168 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
АМН України; Науковий центр радіаційної медицини

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС48447

Лажнік, Володимир Йосипович.
Методика кількісної оцінки економіко-географічного положення географічних об'єктів на мікрорівні [Текст] : дис...канд. географ. наук: 11.00.02 / Лажнік Володимир Йосипович ; Волинський ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 1995. - 264 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Волинський університет імені Лесі Українки (Луцьк)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС54034

Обухов, Евгений Васильевич.
Экономико-экологические проблемы гидроэнергетики (методологические основы и прикладные аспекты) [Текст] : дис... д-ра экон. наук: 08.08.01 / Обухов Евгений Васильевич ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. - О., 1995. - 350 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований (Одесса)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС45339

Масляк, Петр Алексеевич.
Машиностроение в хозяйственных комплексах: теория и практика территориального взаимодействия [Текст] : дис...д-ра геогр.наук:11.00.02 / Масляк Петр Алексеевич ; Киевский ун-т им. Т.Г.Шевченко. - К., 1992. - 380 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевский университет имени Т. Г. Шевченко

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС47777

Лесечко, Мирон Дмитрович.
Соціально-економічне обгрунтування організації території при вдосконаленні розселення (на матеріалах західних областей України) [Текст] : дис...д-ра екон. наук: 08.00.04; 08.00.05 / Лесечко Мирон Дмитрович ; Львівський сільськогосподарський ін-т. - Львів, 1993. - 454 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський державний сільськогосподарський інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС48002

Лендел, Михайло Андрійович.
Аграрний ресурсний потенціал регіону в умовах змішаної економіки (на прикладі Закарпатської області України) [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.00.04 ; 08.00.05 / Лендел Михайло Андрійович ; АН України, Львів. від-ня Ін-ту економіки. - Л., 1994. - 296 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія наук України (Київ); Інститут економіки. Львівське відділення

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС47371

   Дністрянський, Мирослав Степанович.
Політико-адміністративний устрій України (географічні проблеми формування і вдосконалення) [Текст] : дис... канд. географ. наук: 11.00.02 / Дністрянський Мирослав Степанович ; Львівський ун-т ім. І.Я.Франка. - Львів, 1994. - 207 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський університет імені І. Я. Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського