Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=У052.9(4УКР)2 п$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 12
Представлено документи з 1 до 12
1.
ДС106965

   Чижевська, Людмила Віталіївна.
Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.00.09 / Чижевська Людмила Віталіївна ; Житомирський держ. технологічний ун-т. - Житомир, 2007. - 396 арк.+ дод. - арк. 365-396

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА354155

   Чижевська, Людмила Віталіївна.
Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.09 / Чижевська Людмила Віталіївна ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К., 2007. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА693258

Казанова, Марина.
Профессия "Бухгалтер" [Текст] / М. Казанова. - Х. : Фактор, 2008. - 192 c.: табл. - Библиогр.: с. 187-191. - ISBN 978-966-312-772-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА696953

   Чижевська, Людмила Віталіївна.
Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку [Текст] : монографія / Л. В. Чижевська ; Житомирський держ. технологічний ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2007. - 528 с.: рис. - ISBN 978-966-683-133-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

5.
СО26247


Порядок составления должностных инструкций [Текст] / Запорожский гос. центр научно-технической и экономической информации ; ред. Т. К. Киселева. - Запорожье : Издательский отдел Запорожской ЦНТЭИ, 2004. - 58 с. - (Серия "Справочное пособие руководителя" ; 1.2.6)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киселева, Т. К. (ред.); Запорожский государственный центр научно-технической и экономической информации

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА706734

Казанова, Мария.
ПРОфессия "Бухгалтер" [Текст] / М. Казанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Фактор, 2009. - 224 с. - Библиогр.: с. 211-216. - ISBN 978-966-312-919-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА735572

Бралатан, Василь Петрович.
Професійна етика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Бралатан, Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко ; Вінниц. держ. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової л-ри, 2011. - 251 с. : рис. - Бібліогр.: с. 176-177. - 800 прим. - ISBN 978-611-01-0165-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Гуцаленко, Любов Василівна; Здирко, Наталія Григорівна; Вінницький державний аграрний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА783089


Етика професійних бухгалтерів: Досвід, Реалії, Перспективи [Текст] : доп. Міжнар. конф., 31 трав. - 1 черв. [2007 р.] / Федерація проф. бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ), Асоц. присяж. сертифік. бухгалтерів (АССА) ; [редкол.: С. Ф. Голов та ін.]. - Київ : ФПБАУ, 2007. - 167 с. - Обкл. парал. укр., англ. - Текст укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст. - 200 прим.

Рубрикатор НБУВ:
 Ю787 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Голов, С. Ф. (ред.); Вовчук, Н. І. (ред.); Легка, В. Г. (ред.); Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України; Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів; "Етика професійних бухгалтерів: Досвід, Реалії, Перспективи", міжнародна конференція (2007 ; Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
Р126746

"Етика професійних бухгалтерів: досвід, реалії, перспективи", міжнародна конференція (2007 ; Київ).
Міжнародна конференція "Етика професійних бухгалтерів: досвід, реалії, перспективи" [Текст] = International conference "Ethics of professional accountants: experience, reality, prospects" : [програма конф.] / Федерація проф. бухгалтерів і аудиторів України, Асоц. присяж. сертифік. бухгалтерів (Великобританія). - Київ : [б. в.], 2007. - 16 с. - Текст укр., англ.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України; Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВС58282


Облік і аудит: вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. / [А. Г. Загородній та ін. ; за заг. ред. А. Г. Загороднього] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 269 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 200 прим. - ISBN 978-617-607-622-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Загородній, Анатолій Григорович; Кіндрацька, Галина Іванівна; Пилипенко, Любомир Миколайович; Партин, Галина Остапівна; Борщук, Ірина Володимирівна; Загородній, Анатолій Григорович (заг. ред.); "Львівська політехніка", національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА794603


Облік і аудит: вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. / [А. Г. Загородній та ін.] ; за ред. А. Г. Загороднього ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид., доопрац. і допов. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 285 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 150 прим. - ISBN 978-617-607-782-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Загородній, Анатолій Григорович; Кіндрацька, Галина Іванівна; Пилипенко, Любомир Миколайович; Партин, Галина Остапівна; Борщук, Ірина Володимирівна; Загородній, Анатолій Григорович (ред.); "Львівська політехніка", національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА803682

Позова, Светлана В.
Бухгалтер, которому доверяют. Настольная книга каждого успешного бухгалтера [Текст] / Светлана Позова. - Днепр : Баланс-Клуб, 2016. - 255 с. : ил. - ISBN 978-966-494-040-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського