Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=У052.9(4УКР)232.0<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 20
Представлено документи з 1 до 20
1.
ДС104199

Колос, Наталя Миколаївна.
Бухгалтерський облік у реалізації прав власників в сільському господарстві [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Колос Наталя Миколаївна ; Кіровоградський національний технічний ун-т. - Кіровоград, 2007. - 271 , [3]арк. - арк. 202-221

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кіровоградський національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА354351

Колос, Наталя Миколаївна.
Бухгалтерський облік у реалізації прав власників в сільському господарстві [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Колос Наталя Миколаївна ; Національний аграрний ун-т. - К., 2007. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА584859

Костенко, В. В..
Облік як функція управління в АПК [Текст] / В. В. Костенко. - К. : Нива, 1998. - 183 с. - ISBN 966-95428-0-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА595794

Зиновьев, Феликс Владимирович.
Методика оценки потерь в сфере агропромышленного комплекса [Текст] / Ф. В. Зиновьев [и др]. - Симферополь : Таврия, 1999. - 190 с. - ISBN 966-572-178-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Буценко, Ирина Николаевна; Левченко, Владимир Николаевич

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
В346353/Ч. 3

Ринкова трансформація економіки АПК [Текст] : у 4 ч. / ред. П. Т. Саблук [та ін.] ; Ін-т аграр. економіки УААН, Харк. держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. - К. : ІАЕ, 2002 .
Ч. 3 : Фінансово-кредитна система. - К. : [б.в.], 2002. - 477 с.: іл. - ISBN 966-669-054-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Саблук, П. Т \ред.\; Українська академія аграрних наук(Київ)Інститут аграрної економіки(Київ); Харківський державний технічний університет сільського господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА635829

Костенко, В. В..
Облік як функція управління в АПК [Текст] / В. В. Костенко. - 2. вид. - Черкаси : [б.в.], 2001. - 183 с.: табл. - Бібліогр.: с. 182-183. - ISBN 966-7812-06-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА637696


Облік формування доходів, витрат і результатів діяльності за національними стандартами [Текст] : практикум з бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах / М. Ф. Огійчук [та ін.] ; ред. М. Ф. Огійчук ; Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. - Х. : [б.в.], 2003. - 187 с.
Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Огійчук, Микола Феодосійович; Панченко, Людмила Георгіївна; Сколотій, Людмила Олександрівна; Майданевич, Петро Миколайович; Шев'якова Таїсія Павлівна; Шев'якова, Таїсія Павлівна; Огійчук, Микола Феодосійович (ред.); Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА655400

Онищенко, Татьяна.
Налоговый и бухгалтерский учет в сельском хозяйстве [Текст] / Т. Онищенко, О. Пироженко. - 2.изд., перераб. и доп. - Х. : Издательский дом "Фактор", 2002. - 630 c. - ISBN 966-8262-18-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Пироженко, Оксана

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА688420

   Сук, Петро Леонідович.
Облік виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції в умовах ринку: методологія і практика [Текст] / П. Л. Сук ; Національний аграрний ун-т. - К. : [б.в.], 2007. - 330 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 289-308. - ISBN 978-966-96588-3-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА698083

   Жук, Валерій Миколайович.
Наукове забезпечення обліку в системі управління аграрним сектором економіки: теорія і практика [Текст] : наукова доповідь / В. М. Жук ; УААН, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки". - К. : Інститут аграрної економіки, 2008. - 978 с. - ISBN 978-966-2173-00-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
УААН; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

11.
Р111932


Концепція програми "Національна система обліку емісії парникових газів внаслідок сільськогосподарської діяльності" відповідно Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу (2008-2012 рр.) [Текст] / О. І. Фурдичко [та ін.] ; ред. О. І. Фурдичко, Н. А. Макаренко ; Ін-т агроекології УААН. - К. : ЛОГОС, 2007. - 13 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Фурдичко, О. І.; Макаренко, Н. А.; Ракоїд, О. О.; Макаренко, В. В.; Бондарь, В. І.; Фурдичко, О. І. (ред.); Макаренко, Н. А. (ред.); Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут агроекології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА707944

Жук, Валерий Николаевич.
Концептуальные основы развития бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики Украины [Текст] : науч. докл. / В. Н. Жук ; Нац. науч. центр "Ин-т аграр. экономики". - К. : ННЦ ИАЭ, 2008. - 98 с. - ISBN 978-966-2173-04-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Институт аграрной экономики", национальный научный центр (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВС48483

   Жук, Валерій Миколайович.
Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки [Текст] : монографія / В. М. Жук ; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. - К. : ННЦ ІАЕ, 2009. - 648 с. - Бібліогр.: с. 592-642. - ISBN 978-966-669-295-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА378823

   Моссаковський, Валерій Борисович.
Становлення бухгалтерського обліку в сільському господарстві України (теорія, організація, практика) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Моссаковський Валерій Борисович ; ННЦ "Ін-т аграр. економіки". - К., 2011. - 30 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Інститут аграрної економіки", національний науковий центр (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
В353489/2

Стан, тенденції та перспективи розвитку аграрної економіки [Текст] : колект. моногр. / Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва ; за ред. Нестерчук Ю. О. - Умань : Сочінський [вид.], 2012 .
Ч. 2. - 2012. - 262 с. : табл., рис. - 300 прим. - ISBN 978-966-2643-23-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Нестерчук, Ю. О. \ред.\; Уманський національний університет садівництва. Факультет економіки і підприємництва

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВС53707

   Жук, Валерій Миколайович.
Бухгалтерський облік: шляхи вирішення проблем практики і науки [Текст] : монографія / В. М. Жук ; Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т аграр. економіки", ТДВ "Ін-т обліку і фінансів". - К. : Ін-т аграр. економіки, 2012. - 450 с. : табл. - 300 прим. - ISBN 978-966-669-384-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія аграрних наук України (Київ); "Інститут аграрної економіки", національний науковий центр (Київ); "Інститут обліку і фінансів", товариство з додатковою відповідальністю

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА756955


Розвиток сільських територій України [Текст] : посіб. для голів сіл. і селищ. рад / [Лупенко Ю. О. та ін ; за ред.: Ю. О. Лупенка, М. І. Пугачова, О. Г. Булавки] ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - К. : ННЦ ІАЕ, 2012. - 128 с. : рис., табл. - 50 прим. - ISBN 978-966-669-381-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лупенко, Юрій Олексійович; Пугачов, Микола Іванович; Булавка, Олексій Гаврилович; Александров, М. С.; Білоусько, Я. К.; Лупенко, Юрій Олексійович (ред.); Пугачов, Микола Іванович (ред.); Булавка, Олексій Гаврилович (ред.); Національна академія аграрних наук України (Київ); "Інститут аграрної економіки", національний науковий центр (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
Р125814

Кірейцев, Григорій Герасимович.
Регулювання розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України [Текст] / Кірейцев Г. Г. ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т = The regulation of accounting in agriculture of Ukraine / Kireytsev G. = Регулирование развития бухгалтерского учета в сельском хозяйстве Украины / Кирейцев Г. Г. : наук. доп. [на] Міжнар. наук. конф., присвяч. ювілею каф. бух. обліку Поділ. держ. аграр.-техн. ун-ту. - Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2009. - 28 с. - Текст укр. та рос.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Kireytsev G.; Подільський державний аграрно-технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА786605


Облік і оподаткування земельних відносин у сільськогосподарській діяльності [Текст] : наук.-практ. вид. : [посібник] / [Ю. С. Бездушна та ін. ; за ред. В. М. Жука, Б. В. Мельничука, В. М. Метелиці] ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", ТДВ "Ін-т обліку і фінансів" НААН, Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2014. - 159 с. : табл. - (Облік і фінанси АПК). - Бібліогр.: с. 155-159. - 200 прим. - ISBN 978-966-669-456-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бездушна, Ю. С.; Волошина, О. В.; Жук, В. М.; Жук, Н. Л.; Мельничук, Б. В.; Жук, В. М. (ред.); Мельничук, Б. В. (ред.); Метелиця, В. М. (ред.); "Інститут аграрної економіки", національний науковий центр (Київ); "Інститут обліку і фінансів", товариство з додатковою відповідальністю; Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
РА422878

Машкова, Тетяна Володимирівна.
Обліково-інформаційне відображення якісних параметрів сільськогосподарських угідь [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Машкова Тетяна Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2016. - 24 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського