Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=У052.9(4УКР)232.1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 39
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС90806

   Іванюта, Павло Васильович.
Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Іванюта Павло Васильович ; Полтавська держ. аграрна академія. - Полтава, 2005. - 280 арк. - арк. 206-220

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Полтавська державна аграрна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС93010

Баевская, Людмила Леонидовна.
Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях, интегрированных с предприятиями других отраслей [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.06.04 / Баевская Людмила Леонидовна ; Нац. науч. центр "Ин-т аграр. экономики" УААН. - К., 2006. - 222 л.: табл. - Библиогр.: л. 181-197

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Украинская академия аграрных наук (Киев); "Институт аграрной экономики", национальный научный центр (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС92989

Костецький, Ярослав Іванович.
Облік та аналіз діяльності фермерських господарств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Костецький Ярослав Іванович ; Тернопільський держ. економічний ун-т. - Т., 2006. - 197 , [26]арк.: рис.: табл. - арк. 182-197

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС60713

Семчишин, Микола Володимирович.
Управлінські аспекти бухгалтерського обліку у сільському господарстві (на прикладі підприємств овочівництва закритого грунту західного регіону України) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Семчишин Микола Володимирович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 1998. - 247 л. - л. 180-189

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільська академія народного господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС67875

   Бруханський, Руслан Феоктистович.
Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств (на прикладі господарств Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Бруханський Руслан Феоктистович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2000. - 212 арк. - арк. 183-203

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільська академія народного господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС78811

   Проданчук, Михайло Андрійович.
Облік і контроль результатів операційної діяльності сільськогосподарських формувань [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Проданчук Михайло Андрійович ; УААН, Ін-т аграр. економіки. - К., 2003. - 238 арк. - арк. 211-221

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут аграрної економіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА336901

   Іванюта, Павло Васильович.
Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Іванюта Павло Васильович ; Національний аграрний ун-т. - К., 2005. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
РА344039

Баєвська, Людмила Леонідівна.
Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах, інтегрованих з підприємствами інших галузей [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Баєвська Людмила Леонідівна ; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. - К., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА326337

   Проданчук, Михайло Андрійович.
Облік і контроль результатів операційної діяльності сільськогосподарських формувань [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Проданчук Михайло Андрійович ; Інститут аграрної економіки УААН. - К., 2003. - 19 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА360769

Ярмолюк, Олена Феліксівна.
Облік земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Ярмолюк Олена Феліксівна ; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. - К., 2008. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
РА303591

Семчишин, Микола Володимирович.
Управлінські аспекти бухгалтерського обліку у сільському господарстві (на прикладі підприємств овочівництва закритого грунту західного регіону України) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Семчишин Микола Володимирович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 1999. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільська академія народного господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
РА312362

   Бруханський, Руслан Феоктистович.
Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств (на прикладі господарств Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Бруханський Руслан Феоктистович ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 2000. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільська академія народного господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА334299

   Замула, Ірина Валеріївна.
Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: еколого-управлінський аспект [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Замула Ірина Валеріївна ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К., 2004. - 20 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА668378


Бухгалтерський і податковий облік на сільськогосподарських підприємствах [Текст] / упоряд. Ж. Голуб, В. Проніна. - К. : [б.в.], 2005. - 123 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Голуб, Жанна (упоряд.); Проніна, Валентина (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВС34817


Облік в сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами [Текст] : посібник / К. П. Дудка [та ін.] ; Ін-т аграр. економіки УААН. - К. : [б.в.], 2000. - 218 с. - ISBN 966-7306-67-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дудка, К. П.; Жук, В. М.; Канцуров, О. О.; Кірейцев, Г. Г.; Кононенко, Т. В.; Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут аграрної економіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВС35792


Актуальні питання бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах [Текст]. - Суми : Козацький вал, 2001. - 86 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВС36898

Рябый, Евгений Ильич.
Бухгалтеру сельскохозяйственного предприятия. Схемы бухгалтерских проводок [Текст] / Е. И. Рябый. - Д. : Пороги, 2002. - 308 с. - ISBN 966-525-328-X
Авт. указ. на обороте тит. л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА727274

   Гуцаленко, Любов Василівна.
Адаптивна система обліку і контролю результатів діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / Л. В. Гуцаленко ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - К. : Ін-т аграр. економіки, 2010. - 371 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 341-371. - 300 прим. - ISBN 978-966-669-308-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА374124

Сидоренко, Роман Вікторович.
Облік за центрами відповідальності в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Сидоренко Роман Вікторович ; ННЦ "Ін-т аграр. економіки" УААН. - К., 2010. - 18 с. : табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); "Інститут аграрної економіки", національний науковий центр (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС115765

   Сук, Петро Леонідович.
Облік виробництва і реалізації продукції в сільськогосподарських підприємствах: методологія і практика [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Сук Петро Леонідович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2009. - 444, [9] арк. : рис., табл. - Бібліогр.: арк. 377-404.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського