Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (2)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=У052.9(4УКР)247.10$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 51
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС83377

Пожарицька, Ірина Михайлівна.
Удосконалення обліку і аналізу витрат на виробництво туристичного продукту [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Пожарицька Ірина Михайлівна ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2003. - 242 арк.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС65998

Юденко, Валентина Анатоліївна.
Фінансова звітність, аналіз та прогнозування її основних показників в підприємствах невиробничої сфери [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Юденко Валентина Анатоліївна ; Київський держ. торговельно- економічний ун-т. - К., 1999. - 190 арк. - арк.166-175

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський державний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА347297

   Свірко, Світлана Володимирівна.
Бухгалтерський облік в бюджетних установах України: методологія і організація [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / С.В.Свірко ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К., 2006. - 33 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА366652

Шевченко, Світлана Олексіївна.
Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 / Шевченко Світлана Олексіївна ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К., 2009. - 22 с.: табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА596703

Ткаченко, Іван Терентійович.
Звітність бюджетних організацій [Текст] : навч.посіб. / І. Т. Ткаченко ; ред. Т. О. Зарембо ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2000. - 216 с. - Бібліогр.: с. 214-216. - ISBN 966-574-143-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Зарембо, Т. О. (ред.); Київський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА615478


Бухгалтерський облік у бюджетних установах [Текст] : практ.посібник / Л. В. Панкевич [и др.]. - Л. : Аверс, 2001. - 304 с. - ISBN 966-7466-63-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Панкевич, Лідія Володимирівна; Зварич, Мирослав Андрійович; Бойко, Роман Степанович; Лучечко, Любов Матвіївна

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

7.
ВС35931


Додатки до посібника "Бухгалтерський облік у бюджетних установах" [Текст]. - Л. : ТзОВ "Аверс", 2000. - Паг. не указ.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
Р109369


Програма навчальної дисципліни "Звітність бюджетних установ" для студентів спеціальності 8.050106 денної форми навчання [Текст] / Харківський національний економічний ун-т ; уклад. П. С. Тютюнник, О. Г. Яременко. - Х. : Видавництво ХНЕУ, 2007. - 16 с.: табл. - Бібліогр.: с. 15

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тютюнник, Петро Семенович (уклад.); Яременко, Олександра Григорівна (уклад.); Харківський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА644997

   Свірко, Світлана Володимирівна.
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / С. В. Свірко ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2003. - 380 с. - Бібліогр.: с. 308. - ISBN 966-574-534-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

10.
С10391/Т. 2

Матвеева, Виктория
Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение [Текст] : в 2 т. / В. Матвеева, С. Замазий. - Х. : Издательский дом "Фактор", 2004 . - ISBN 966-312-110-6 (двотомне вид.).
Т. 2. - [Б. м.] : [б.и.], 2004. - 473 с. - ISBN 966-312-116-5 (том 2)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Замазий, Светлана

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
С10391/Т. 1

Матвеева, Виктория
Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение [Текст] : в 2 т. / В. Матвеева, С. Замазий. - Х. : Издательский дом "Фактор", 2004 . - ISBN 966-312-110-6 (двотомне вид.).
Т. 1. - [Б. м.] : [б.и.], 2004. - 474 с.: табл. - ISBN 966-312-115-7 (том 1)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Замазий, Светлана

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА651785

   Левицька, Світлана Олексіївна.
Облік та аналіз діяльності бюджетних установ [Текст] / С. О. Левицька ; Український держ. ун-т водного господарства та природокористування. - Рівне : УДУВГП, 2004. - 233 с.: табл. - Бібліогр.: с. 204-210. - ISBN 966-7447-91-Х

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Український державний університет водного господарства та природокористування

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА690158


Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності в бюджетних установах України [Текст]. - К. : Освіта, 2007. - 279 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
Р110865


Методичні рекомендації до поглибленого вивчення теми "Особливості обліку виконання місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України" з навчальної дисципліни "Облік фінансування бюджетних установ" для студентів спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" усіх форм навчання [Текст] / Харківський національний економічний ун-т ; уклад. Л. М. Сімченко, О. М. Кожина. - Х. : Видавництво ХНЕУ, 2007. - 43 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сімченко, Людмила Миколаївна (уклад.); Кожина, Ольга Миколаївна (уклад.); Харківський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА694815

Ткаченко, Іван Терентійович.
Збірник задач з курсу "Звітність бюджетних установ" [Текст] : навч. посібник / І. Т. Ткаченко ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2007. - 232 с. - Бібліогр.: с. 97-100. - ISBN 966-574-938-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

16.
ВА698355

Замазий, Светлана.
Бюджетный учет: операции с необоротными активами [Текст] / С. Замазий. - Х. : Фактор, 2008. - 144 с. - (Серия "Бюджетный учет"). - Библиогр.: с. 138-139. - ISBN 978-966-312-834-4(серия). - ISBN 978-966-312-835-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
Р104727


Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з теми "Облік розрахунків з працівниками" курсу "Бюджетний облік і звітність" [Текст] : для студ. спец. 6.050100 "Облік і аудит" усіх форм навч. / Харківський національний економічний ун-т ; уклад. О. М. Кожина. - Х. : ХНЕУ, 2005. - 26 с. - Бібліогр.: с. 23-24

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кожина, Ольга Миколаївна (уклад.); Харківський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
СО26569

Матвеева, Виктория.
Все об учете и налогообложении бюджетных организаций [Текст] / В. Матвеева, С. Замазий. - Х. : Издательский дом "Фактор", 2005. - 1024 с. - ISBN 966-312-364-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Замазий, Светлана

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА667434

Ткаченко, Іван Терентійович.
Звітність бюджетних установ [Текст] : навч. посіб. / І. Т. Ткаченко ; Київський національний економічний ун-т. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : КНЕУ, 2005. - 548 с. - Бібліогр.: с. 543-546. - ISBN 966-574-711-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

20.
ВА682716


План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних та банківських установ [Текст]. - К. : КНТ, 2007. - 236 с. - ISBN 978-966-373-224-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського