Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (291)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=У053.9$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 2092
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС40071

   Петрик, Олена Анатоліївна.
Облік та аналіз оплати праці в умовах розвитку ринкових відносин:(на прикладі підприємств промисловості будівельних матеріалів) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.12 / Петрик Олена Анатоліївна ; Київ. екон. ун-т. - К., 1993. - 160 л. - Библиогр.:л.136-147

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС50564

Карпик, Ярослав Михайлович.
Вдосконаленння аналізу використання оборотних засобів в умовах переходу до ринкових відносин (на прикладі підприємств радіоелектронної промисловості України) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Карпик Ярослав Михайлович ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1996. - 205 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільська академія народного господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС50601

Барабаш, Наталія Степанівна.
Облік та аналіз фінансових ресурсів підприємств торгівлі [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Барабаш Наталія Степанівна ; Київський держ. торговельно- економічний ун-т. - К., 1996. - 190 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський державний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС53597

Акмаева, Надежда Владимировна.
Совершенствование методов анализа прибыли и убытков хозяйствующих субъектов [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.06.04 / Акмаева Надежда Владимировна ; Донбасский горно-металлургический ин-т. - Алчевск, 1997. - 170 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донбасский горно-металлургический институт (Алчевск)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС40235

Ясева, Елена Анатольевна.
Развитие метода системного анализа экономики промышленности региона:(на примере Донецкой области) [Текст] : дис...канд.экон.наук:08.00.05;08.00.04 / Ясева Елена Анатольевна ; Донецкий ун-т. - Донецк, 1992. - 221 л. - Библиогр.:л.184-192

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС48591

Коринева, Людмила Анатольевна.
Учет и анализ затрат на производство сахарной свеклы (на примере сельскохозяйственных предприятий Украины) [Текст] : дис...канд. экон. наук: 08.06.04 / Коринева Людмила Анатольевна ; Киевский экономический ун-т. - К., 1995. - 175 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевский экономический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС48385

Толстова, Людмила Павловна.
Учет ценных бумаг и анализ инвестиционной привлекательности их эмитентов [Текст] : дис...канд. экон. наук: 08.06.04 / Толстова Людмила Павловна ; Киевский экономический ун-т. - К., 1995. - 193 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевский экономический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС41094

Айеле Курис
Анализ капитальных вложений и воспроизводство основных фондов:(на примере легкой промышленности Украины) [Текст] : дис...канд.экон.наук:08.00.12 / Айеле Курис ; Киевский экономический ун-т. - К., 1993. - 152 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевский экономический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС42039

Майсун Кули
Учет и аудит на малых предприятиях [Текст] : дис...канд.экон.наук:08.00.12 / Майсун Кули ; Киевский экономический ун-т. - К., 1993. - 213 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевский экономический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС41026

Самборский, Александр Владимирович.
Особенности анализа себестоимости продукции и финансовых результатов предприятий информационно-вычислительного обслуживания (На примере ГВЦ Минстата Украины) [Текст] : дис...канд.экон.наук:08.00.12 / Самборский Александр Владимирович ; Киевский экономический ун-т. - К., 1993. - 160 л. - Библиогр.:с.151-1660

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевский экономический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС51275

Белоусова, Ирина Анатольевна.
Учет и анализ эффективности производства (на материалах предприятий художественных промыслов Украины) [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.06.04 / Белоусова Ирина Анатольевна ; Киевский гос. экономический ун-т. - К., 1996. - 159 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевский государственный экономический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС47484

Усач, Богдан Федорович.
Методологія та організація контролю господарської діяльності підприємств і організацій споживчої кооперації України [Текст] : дис...д-ра екон. наук: 08.00.12 / Усач Богдан Федорович ; Львівський торгово- економічний ін-т. - Львів, 1993. - 242 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський торгово-економічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС48606

Герасименко, Тамара Олегівна.
Інформаційно-методологічні проблеми аналізу фінансового стану споживчих товариств (на прикладі споживчих товариств системи Укоопспілки) [Текст] : дис...канд. екон. наук: 08.06.04 / Герасименко Тамара Олегівна ; Львівська комерційна академія. - Львів, 1995. - 175 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівська комерційна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС54825

Горбановская, Ольга Владимировна.
Качественный анализ и формирование стратегии развития авиакомпании [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.07.04 / Горбановская Ольга Владимировна ; Киевский международный ун-т гражданской авиации. - К., 1997. - 267 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевский международный университет гражданской авиации

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС54206

Ключко, Інна Омелянівна.
Вдосконалення методів оцінки показників господарської діяльності споживчої кооперації України [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Ключко Інна Омелянівна ; Українська академія зовнішньої торгівлі. - К., 1997. - 187 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія зовнішньої торгівлі

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС63189

Скочиляс, Світлана Мирославівна.
Аналіз продуктивності праці в будівництві і резерви її підвищення в умовах ринкових відносин (на матеріалах будівельно- монтажних організацій корпорації "Укрбуд") [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Скочиляс Світлана Мирославівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 1998. - 190 л. - л. 168-179

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільська академія народного господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС52003

Мехеда, Наталія Григорівна.
Аналіз і прогнозування виробничо-господарських ситуацій на машинобудівних підприємствах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Мехеда Наталія Григорівна ; Харківський держ. економічний ун-т. - Х., 1996. - 147 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС80815

   Брадул, Олександр Михайлович.
Облік і аналіз затрат гірничодобувних підприємств (на прикладі шахт ДАК "Укррудпром") [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Брадул Олександр Михайлович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2003. - 281 арк.: рис. - арк. 222-237

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС80844

Абдель-Вахаб Мах'д Джада'н Равашдех
Учет и анализ нематериальных активов в предприятиях торговли в условиях компьютеризации [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.06.04 / Абдель-Вахаб Мах'д Джада'н Равашдех ; Харьковский гос. ун-т питания и торговли. - Х., 2004. - 196 арк. - Библиогр.: л. 186-195

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский гос. университет питания и торговли

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС81735

Дергилева, Галина Сергеевна.
Учет и анализ прибыли предприятий общественного питания [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.06.04 / Дергилева Галина Сергеевна ; Харьковский гос. ун-т питания и торговли. - Х., 2003. - 186 л.+ прилож. - Библиогр.: л. 174-186

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский гос. университет питания и торговли

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського