Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=У053.9(4УКР)290-56<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 11
Представлено документи з 1 до 11
1.
ДС82333

Засадний, Богдан Андрійович.
Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Засадний Богдан Андрійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 192 арк.: рис. - арк. 177-192

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС92175

Рилєєв, Сергій Володимирович.
Облік і аналіз реальних інвестицій підприємств: управлінський аспект [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Рилєєв Сергій Володимирович ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К., 2006. - 206 арк. - арк. 176-197

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС64804

Лук'яненко, Любов Іванівна.
Бухгалтерський облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств України [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Лук'яненко Любов Іванівна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 1999. - 183 л. - л.156-165

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА343715

Рилєєв, Сергій Володимирович.
Облік і аналіз реальних інвестицій підприємств: управлінський аспект [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Рилєєв Сергій Володимирович ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА304289

Лук'яненко, Любов Іванівна.
Бухгалтерський облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств України [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Лук'яненко Любов Іванівна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 1999. - 17 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА331573

Засадний, Богдан Андрійович.
Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Засадний Богдан Андрійович ; Львівська комерційна академія. - Львів, 2004. - 20 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівська комерційна академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА683978

Микитюк, П. П..
Аналіз впливу інвестицій та інновацій на ефективність господарської діяльності підприємства [Текст] / П. П. Микитюк ; Тернопільський національний економічний ун-т. - Т. : Економічна думка, 2007. - 295 с.: табл. - Бібліогр.: с. 279-294. - ISBN 966-654-192-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд

8.
ВС43481

Загвойська, Людмила Дмитрівна.
Економічний аналіз інвестиційних проектів [Текст] : навч. посібник / Л. Д. Загвойська [и др.]. - Л. : Афіша, 2006. - 317 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 303-311. - ISBN 966-325-055-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Маселко, Тетяна Євгенівна; Якуба, Мирослава Михайлівна

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА381251

Матрос, Олена Миколаївна.
Аналіз інвестиційної діяльності підприємств: теорія та методологія [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Матрос Олена Миколаївна ; Держ. ком. статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - К., 2011. - 20 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний комітет статистики України; Національна академія статистики, обліку та аудиту (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА818272

Ізмайлов, Ярослав Олексійович.
Бухгалтерський облік та аналіз івестиційно-інноваційного розвитку підприємств в національній економіці [Текст] : монографія / Я. О. Ізмайлов ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Криворіз. екон. ін-т. - Київ : ВАДЕКС, 2017. - 501 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 483-501. - 300 прим. - ISBN 978-966-9725-37-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Криворізький економічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
РА436792

Ізмайлов, Ярослав Олексійович.
Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності підприємств в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Ізмайлов Ярослав Олексійович ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2018. - 41 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського