Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (4)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Х809(4УКР)104<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 37
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС89261

Оніщенко, Ольга Вікторівна.
Конституція України як основне джерело конституційного права України [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Оніщенко Ольга Вікторівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 214 арк. - арк. 190-214

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС103560

Єзеров, Альберт Анатолійович.
Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Єзеров Альберт Анатолійович ; Одеська національна юридична академія. - О., 2007. - 227 арк. - арк.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеська національна юридична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС79846

Лунь, Зоряна Іванівна.
Правова охорона Конституції України [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лунь Зоряна Іванівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 192 арк. - арк. 172-192

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА335512

Оніщенко, Ольга Вікторівна.
Конституція України як основне джерело конституційного права України [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / О.В.Оніщенко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА346646

Денчук, Евгения.
Конституционный строй Республики Молдова и Украины (сравнительно-правовой анализ) [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Денчук Евгения ; АН Молдовы, Институт философии, социологии и права. - Кишинев, 2005. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Институт философии, социологии и права; АН Молдовы; Институт философии, социологии и права

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА359756

Коваленко, Роман Олексійович.
Раціональний вибір рішень у регулятивній політиці держави на основі конституційних норм [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Коваленко Роман Олексійович ; Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2008. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА363242

Данилюк, Юрій Васильович.
Теоретичні засади конституційних правовідносин в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Данилюк Юрій Васильович ; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2009. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Інститут законодавства Верховної Ради України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

8.
РА361866

Аблязов, Денис Едуардович.
Принцип верховенства конституції [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Аблязов Денис Едуардович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2008. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

9.
РА324872

Лунь, Зоряна Іванівна.
Правова охорона Конституції України [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лунь Зоряна Іванівна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2003. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА352898

Єзеров, Альберт Анатолійович.
Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Єзеров Альберт Анатолійович ; Одеська національна юридична академія. - О., 2007. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеська національна юридична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС109132

Коваленко, Роман Алексеевич.
Рациональный выбор решений в регулятивной политике государства на основе конституционных норм [Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.03 / Коваленко Роман Алексеевич ; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк, 2008. - 184 л. : рис., табл. - Библиогр.: л. 171-184

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий национальный технический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА587411

   Малишко, Микола Іванович.
Конституції зарубіжних країн та України [Текст] : навч.-метод. довід. / М. І. Малишко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : [б.в.], 1999. - 71 с. - ISBN 966-7312-49-6

Рубрикатор НБУВ:
 Х801 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Міжрегіональна академія управління персоналом

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Зал публікацій ООН

13.
Р93778

Лисенков, Сергій Леонідович.
Конституція України 1996 року: витоки, здобутки, перспективи (до 5 річниці з дня прийняття) [Текст] / С. Л. Лисенков ; Координаційний комітет допомоги Україні (США), Центр "Українознавство" Товариства "Знання" України. - К. : Товариство "Знання" України, 2001. - 23 с. - (Бібліотечка українознавця). - Бібліогр.: с. 21. - ISBN 966-618-182-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Координаційний комітет допомоги Україні (США); Центр "Українознавство" Товариства "Знання" України

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА635853


Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика [Текст] / В. Ф. Погорілко [та ін.] ; відп. ред. В. Ф. Погорілко ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : А.С.К., 2003. - 650 с. - (Серія "Нормативні документи та коментарі"). - ISBN 966-02-2688-8. - ISBN 966-539-461-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Погорілко, В. Ф.; Кривенко, Л. Т.; Авер'янов, В. Б.; Мурашин, Г. О.; Ставнійчук, М. І.; Погорілко, В. Ф. (відп. ред.); Національна академія наук України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Національна юридична бібліотека

15.
В347396/Ч. 1

Стецюк, Петро Богдагович
Основи теорії конституції та конституціоналізму [Текст] : посіб. для студ. / П. Б. Стецюк. - Л. : Астролябія, 2003 .
Ч. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 2003. - 232 с.: іл. - Бібліогр.: с. 218. - ISBN 966-96118-6-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

16.
ФПУ №71

Гетьман, Вадим Петрович.
Як приймалась Конституція України [Текст] : нотатки учасника розробки Основного Закону України / В. П. Гетьман. - К. : [б.в.], 1996. - 127 с.: фото
З дарчим написом Кучмі Л.Д. від автора

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :

17.
Р108352

   Стецюк, Петро.
Конституція України як цінність, гарантія національної державності українського народу [Текст] : доп... на Урочистій Академії з нагоди Дня Конституції України. Львівський держ. театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької, 25 червня 2004р. / П. Стецюк ; Центр політико-правових реформ. - Л. : АСТРОЛЯБІЯ, 2004. - 31 с. - ISBN 966-8657-04-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Центр політико-правових реформ

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА672100

   Скрипнюк, Олександр Васильович.
Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації [Текст] : до десятої річниці прийняття Конституції України / О. В. Скрипнюк ; відп. ред. В. М. Литвин ; Акад. прав. наук України. - К. : Акад. прав. наук України, 2005. - 167 с. - Бібліогр.: с. 150-167. - ISBN 966-313-282-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Литвин, Володимир Михайлович (відп. ред.); Академія правових наук України (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Фонд Президентів України
Національна юридична бібліотека
Відділ обмінно-резервних фондів

19.
ВА673005

Орзих, Марк Филиппович.
Современный конституционализм в Украине [Текст] ; Введение в украинское конституционное право / М. Ф. Орзих, А. Р. Крусян ; . - К. : Алерта, 2006. - 290 с. - ISBN 966-8533-40-2

Рубрикатор НБУВ:
 Х801 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Крусян, Анжелика Романовна

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
Р109414

Гриневецкий, Сергей Рафаилович.
Конституция тревоги нашей [Текст] : сб. статей / С. Р. Гриневецкий. - О. : Астропринт, 2007. - 34 с. - ISBN 978-966-318-761-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського