Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (364)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Х893.9$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 3340
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС41124

Прохоров-Лукин, Григорий Викторович.
Теоретические и методические основы судебно-экспертной ситуалогии [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.09 / Прохоров-Лукин Григорий Викторович ; Киевский НИИ судебных экспертиз. - К., 1993. - 217 с. - Библиогр.:с.177-206

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевский НИИ судебных экспертиз

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС47351

Танцюра, Александр Викторович.
Принцип презумпции невиновности и проблемы его реализации в процессуальных решениях следователя [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Танцюра Александр Викторович ; Университет внутренних дел МВД Украины. - Х., 1995. - 176 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Университет внутренних дел МВД Украины

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС47526

Лукашевич, Виталий Григорьевич.
Основы теории профессионального общения следователя [Текст] : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Лукашевич Виталий Григорьевич ; Украинская академия внутренних дел. - К., 1993. - 442 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Украинская академия внутренних дел

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС47910

Сульженко, Жанна Александровна.
Проблемы участия прокурора в судебном разбирательстве по уголовным делам [Текст] : дис...канд. юрид. наук: 12.00.11 / Сульженко Жанна Александровна ; Национальная юридическая академия Украины. - Х., 1995. - 201 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная юридическая академия Украины

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС47894

Белый, Николай Андреевич.
Процессуальное положение подозреваемого в уголовном процессе [Текст] : дис...канд. юрид. наук: 12.00.09 / Белый Николай Андреевич ; МВД Украины, Украинская академия внутренних дел. - К., 1994. - 192 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
МВД Украины; Украинская академия внутренних дел

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС49528

Варфоломеева, Татьяна Викторовна.
Организационные, процессуальные и криминалистические проблемы защиты адвокатом прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого [Текст] : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Варфоломеева Татьяна Викторовна ; Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. - К., 1994. - 485 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевский университет имени Тараса Шевченко

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС54059

Чверткин, Михаил Исаакович.
Процессуальные гарантии обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту на стадии досудебного следствия [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Чверткин Михаил Исаакович ; Национальная академия внутренних дел Украины. - К., 1997. - 190 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия внутренних дел Украины

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС54159

Бойко, Володимир Петрович.
Заборона "повороту на гірше" в судових стадіях кримінального процесу України [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Бойко Володимир Петрович ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1997. - 194 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський державний університет імені І. Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС56739

Каплина, Оксана Владимировна.
Проблемы реабилитации в уголовном процессе Украины [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Каплина Оксана Владимировна ; Национальная юридическая академия Украины им. Я.Мудрого. - Х., 1998. - 230 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная юридическая академия Украины имени Я. Мудрого

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС57182

   Яновська, Олександра Григорівна.
Правові гарантії діяльності адвоката- захисника в кримінальному процесі України [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Яновська Олександра Григорівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1997. - 210 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС63115

Весельський, Віктор Казимірович.
Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні і тактичні аспекти) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Весельський Віктор Казимірович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 1999. - 212 л. - л. 175-195

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія внутрішніх справ України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС52134

   Кучинська, Оксана Петрівна.
Реалізація прав потерпілого в кримінальному процесі України [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Кучинська Оксана Петрівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 152 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС53324

   Стахівський, Сергій Миколайович.
Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Стахівський Сергій Миколайович ; Українська академія внутрішніх справ. - К., 1996. - 210 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія внутрішніх справ (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС53498

Гошовський, Микола Іванович.
Характер і розмір шкоди, завданої злочином, як елемент предмета доказування в кримінальному процесі Україні [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гошовський Микола Іванович ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 1996. - 172 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський державний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС52668

Гевко, Віктор Васильович.
Використання непроцесуальної інформації під час доказування у стадії попереднього розслідування [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Гевко Віктор Васильович ; Українська академія внутрішніх справ. - К., 1996. - 173 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія внутрішніх справ (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС81273

Сівочек, Сергій Миколайович.
Оцінка джерел доказів у кримінальному процесі [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сівочек Сергій Миколайович ; Донецький ін-т внутрішніх справ України. - К., 2003. - 215 арк. - арк. 196-211

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький інститут внутрішніх справ України

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС81378

Варцаба, Василь Миколайович.
Розслідування злочинів організованих злочинних груп (тактико-психологічні основи) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Варцаба Василь Миколайович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2003. - 188 арк. - арк. 157-173

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС81403

Кощинець, Віктор Васильович.
Використання спеціальних психологічних знань судом при розгляді кримінальних справ про злочини проти життя, здоров'я та гідності особи [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 19.00.06 / Кощинець Віктор Васильович ; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2003. - 208 арк.+ дод. - арк. 189-208

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС81402

Лісогор, Віталій Григорович.
Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Лісогор Віталій Григорович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2003. - 217 арк. - арк. 171-199

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія внутрішніх справ України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС81401

Трагнюк, Роман Романович.
Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Трагнюк Роман Романович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2003. - 221 арк. - арк. 189-218

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського