Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (9)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ц1,8(4УКР)14<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 35
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС101703

Луньков, Артур Володимирович.
Гарантування державної безпеки України: історичний досвід провідних держав та сучасність [Текст] : дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Луньков Артур Володимирович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2007. - 196 арк. - арк. 180-196

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА349481

Луньков, Артур Володимирович.
Гарантування державної безпеки України: історичний досвід провідних держав та сучасність [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Луньков Артур Володимирович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2007. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА360679

   Семенченко, Андрій Іванович.
Стратегічне планування у сфері державного управління національною безпекою [Текст] : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / Семенченко Андрій Іванович ; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К., 2008. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія державного управління при Президентові України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА357990

Кротюк, Василь Андрійович.
Духовний потенціал обороноздатності держави в умовах соціокультурних трансформацій (соціально-філософський аналіз) [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Кротюк Василь Андрійович ; Харківський ун-т повітряних сил ім. Івана Кожедуба. - Х., 2008. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ФПУ №196

Шкідченко, Володимир Петрович.
Елементи теорії воєнної безпеки [Текст] / В. П. Шкідченко, В. Д. Кохно ; Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : БФ "Миротворець", 2001. - 192 с.: рис. - Бібліогр.: с. 185-192. - ISBN 996-7883-01-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кохно, Валерій Дмитрович; Національний інститут стратегічних досліджень

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд

6.
ФПУ №53


Воєнна безпека України на межі тисячоліть [Текст] / Г. М. Перепелиця [та ін.] ; Національний ін-т стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України. - К. : Стилос, 2002. - 394 с. - ISBN 966-8009-17-7
З дарчим написом Кучмі Л.Д. від авторів

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Перепелиця, Г. М.; Дмитров, С. О.; Корендович, В. С.; Нестеров, О. О.; Павленко, А. М.; Національний інститут стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України

Видання зберігається у :

7.
Табачник Д. В. ВА18


Воєнна безпека України на межі тисячоліть [Текст] / Перепелиця Г. М [та ін.] ; Національний ін-т стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України. - К. : Стилос, 2002. - 393 с. - Бібліогр.: в кінці розділів. - ISBN 966-8009-17-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Перепелиця Г. М.; Дмитров, С. О.; Корендович, В. С.; Нестеров, О. О.; Павленко, А. М.; Національний інститут стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА652571


Україна на шляху до НАТО: через радикальні реформи до набуття членства [Текст] / О. П. Дергачов [та ін.] ; ред. Г. М. Перепелиця ; Національний ін-т стратегічних досліджень, Фонд ім. Фрідріха Еберта. Представництво в Україні. - К. : Видавничий дім "Стилос", 2004. - 407 с.: табл. - ISBN 966-8518-13-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Дергачов, О. П.; Корендович, В. С.; Мітряєва, С. І.; Муляр, Г. М.; Мунтіян, В. І.; Перепелиця, Г. М. (ред.); Національний інститут стратегічних досліджень; Фонд імені Фрідріха Еберта. Представництво в Україні

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Зал публікацій ООН
Фонд Президентів України
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

9.
ВА690254


Основи державного управління процесами формування і реалізації оборонної політики України [Текст] : наук.-методолог. посібник / В. М. Бегма [та ін.] ; заг. ред. В. П. Горбулін. - К. : Євроатлантикінформ, 2007. - 172 с. - (Серія "Формування і реалізація державної політики управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України"). - Бібліогр.: с. 165-167. - ISBN 978-966-8809-35-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бегма, Віталій Миколайович; Бодрук, Олег Сергійович; Борохвостов, Валерій Кирилович; Довганюк, Інна Іванівна; Кузьміч, Лариса Анатоліївна; Горбулін, В. П. (заг. ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

10.
Р111454


Проведення оборонного огляду в рамках імплементації Національних цілей воєнної реформи [Текст]. - [Б.м.] : [б.в.], [2003?]. - 7 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА664706

Шипілова, Лариса Миколаївна.
Методика обгрунтування поняттєво-категорійного апарату теоретичних основ політики безпеки [Текст] / Л. М. Шипілова ; Рада національної безпеки і оборони України, Інститут проблем національної безпеки. - К. : [б.в.], 2005. - 218 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Рада національної безпеки і оборони України; Інститут проблем національної безпеки

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
СО26498

Маначинський, Олександр Якович.
Воєнна безпека України та вплив на неї геополітичних факторів [Текст] / О. Я. Маначинський, А. А. Соболєв ; Рада національної безпеки і оборони України, Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 1997. - 164 с. - (Серія "Воєнна безпека" ; вип.4). - Бібліогр.: с. 152-154. - ISBN 966-554-004-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Соболєв, Андрій Аркадійович; Рада національної безпеки і оборони УкраїниНаціональний інститут стратегічних досліджень

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА668963


Программно- целевое управление оборонным планированием при реформировании вооруженных сил. Методологические основы и перспективы автоматизированной поддержки [Текст] / Е. П. Ильина [и др.] ; НИИ автоматизированных компьютерных систем "Экотех". - К. : Наукова думка, 2004. - 172 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 168-171. - ISBN 966-00-0191-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Ильина, Елена Павловна; Синицын, Игорь Петрович; Слабоспицкая, Ольга Александровна; Суслов, Владимир Юрьевич; Шелест, Евгений Федорович; НИИ автоматизированных компьютерных систем "Экотех"

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВС47026

Левенко, Александр Сергеевич.
Технология оборонной военной доктрины [Текст] / А. С. Левенко. - Д. : Верба ; Д. : Проспект, 2008. - 123 c.: рис., табл. - Библиогр.: с. 119-122. - ISBN 978-966-2226-01-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА676195


Організаційно-правові основи стратегії національної й воєнної безпеки України [Текст] : практичні аспекти державного управління / М. І. Шпура [та ін.] ; Національний науково-дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки України. - К. : ННДЦ ОТ і ВБ, 2006. - 238 с. - Бібліогр.: с. 234-238

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шпура, Микола Іванович; Романов, Ігор Володимирович; Саганюк, Федір Васильович; Вещицький, Ігор Володимирович; Троцько, Володимир Валентинович; Національний науково-дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки України

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА676509

Даник, Юрій Григорович.
Національна безпека: запобігання критичним ситуаціям [Текст] / Ю. Г. Даник [и др.] ; Національна академія оборони України. Житомирський військовий ін-т радіоелектроніки ім. С.П.Корольова. - Житомир : Рута, 2006. - 387 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 377-387. - ISBN 966-8059-74-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Катков, Юрій Ігорович; Пічугін, Михайло Федорович; Національна академія оборони України (Київ). Житомирський військовий інститут радіоелектроніки імені С. П. Корольова

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА677055

Богданович, Владимир Юрьевич.
Теоретические основы анализа проблем национальной безопасности государства в военной сфере [Текст] / В. Ю. Богданович. - К. : Основа, 2006. - 296 с. - Библиогр.: в конце разделов. - ISBN 966-699-175-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА680032


Механізми стратегічного програмно-цільового планування розвитку структур безпеки і оборони України [Текст] : наук.-інформ. зб. / А. І. Семенченко [та ін.] ; заг. ред. В. П. Горбулін ; Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. - К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. - 152 с. - (Серія : дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України ; вип.23). - ISBN 966-8809-25-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Семенченко, Андрій Іванович; Богданович, Володимир Юрійович; Жиляєв, Ігор Борисович; Новак, Валентина Олександрівна; Онопрієнко, Олександр Данилович; Горбулін, Володимир Павлович (заг. ред.); Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України

Видання зберігається у :
Основний фонд
Фонд Президентів України
Універсальний підсобний фонд
Відділ обмінно-резервних фондів

19.
ВА680033


Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері [Текст] : наук.-інформ. зб. / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; підгот. Ю. М. Романов [та ін.] ; заг. ред. В. П. Горбулін. - К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. - 192 с. - (Серія : дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України ; вип.27). - Бібліогр.: с. 187

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Горбулін, Володимир Павлович (заг. ред.); Романов, Ю. М (підгот.); Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України

Видання зберігається у :
Основний фонд
Фонд Президентів України
Універсальний підсобний фонд
Відділ обмінно-резервних фондів

20.
ВА680031


Державне управління процесами формування і реалізації оборонної політики України [Текст] : наук.-інформ. зб. / В. М. Бегма [та ін.] ; заг. ред. В. П. Горбулін ; Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. - К. : ДП "НВЦ "Євроатлантикінформ", 2006. - 240 с. - (Серія : дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України ; вип.28). - Бібліогр.: с. 235-236

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бегма, В. М.; Кутовий, О. П.; Смірнов, В. О.; Кулик, В. В.; Токар, Л. П.; Горбулін, Володимир Павлович (заг. ред.); Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України

Видання зберігається у :
Основний фонд
Фонд Президентів України
Відділ обмінно-резервних фондів

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського