Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ч33(7СПО)<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 22
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС84311

Пацевко, Наталія Василівна.
Еволюція теорії і практики навчання у Сполучених Штатах Америки першої половини ХХ століття [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Пацевко Наталія Василівна ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич, 2004. - 211 арк. - арк. 174-195

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС85039

   Жуковський, Василь Миколайович.
Морально-етичне виховання в американській школі (30-і роки XIX ст. - 90-і роки XX ст.) [Текст] : дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Жуковський Василь Миколайович ; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2004. - 623 арк. - Бібліогр.: арк. 418-467

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС86133

Калюжна, Вікторія Юріївна.
Розвиток філософії освіти в американському просвітництві (друга половина ХVІІІ - початок ХІХ ст.) [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Калюжна Вікторія Юріївна ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2004. - 219 арк. - арк. 180-213

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС89000

   Шутова, Марія Олександрівна.
Проблеми реформування загальної середньої освіти в США (1950-ті - 1990-ті рр.) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шутова Марія Олександрівна ; Київський національний лінгвістичний ун-т. - К., 2004. - 195 арк. - Бібліогр.: арк. 174-195

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний лінгвістичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС67207

Карцивадзе, Георгий Николаевич.
Предметно-ориентированное художественное образование в США [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Карцивадзе Георгий Николаевич ; Луганский гос. педагогический ун-т им. Тараса Шевченко. - Луганск, 2000. - 189 л. - л. 166-189

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луганский государственный педагогический университет имени Тараса Шевченко

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС72381

   Радіонова, Ірина Олександрівна.
Сучасна американська філософія освіти та виховання: еволюційні тенденції та інтерпретаційні можливості [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Радіонова Ірина Олександрівна ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2001. - 409 арк. - арк. 382-409

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА332691

Калюжна, Вікторія Юріївна.
Розвиток філософії освіти в американському просвітництві (друга половина ХVІІІ - початок ХІХ ст.) [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Калюжна Вікторія Юріївна ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2004. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
РА335037

   Шутова, Марія Олександрівна.
Проблеми реформування загальної середньої освіти в США (1950-ті - 1990-ті рр.) [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Шутова Марія Олександрівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2005. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА310702

Карцивадзе, Георгій Миколайович.
Предметно- орієнтована художня освіта у США [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Карцивадзе Георгій Миколайович ; Луганський держ. педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2000. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка; Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА317257

   Радіонова, Ірина Олександрівна.
Сучасна американська філософія освіти та виховання: еволюційні тенденції та інтерпретаційні можливості [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / Радіонова Ірина Олександрівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. - К., 2002. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
РА328606

   Жуковський, Василь Миколайович.
Морально-етичне виховання в американській школі (30-і роки XIX ст. - 90-і роки XX ст.) [Текст] : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Жуковський Василь Миколайович ; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2004. - 35 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
РА331902

Пацевко, Наталія Василівна.
Еволюція теорії і практики навчання у Сполучених Штатах Америки першої половини ХХ століття [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Пацевко Наталія Василівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА587714

Красовицький, М. Ю..
На власні очі [Текст] : проблеми морального виховання учнів у теорії і практиці вітчизняної та американської педагогіки / М. Ю. Красовицький ; Ін-т педагогіки АПН України. - К. : Педагогічна думка, 1998. - 159 с. - Бібліогр.: с. 147-158. - ISBN 966-95062-3-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА602033

Радіонова, І. О..
Сучасна американська філософія освіти та виховання: тематичні поля та парадигмально- концептуальні побудови [Текст] / І. О. Радіонова ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х. : ХДПУ, 2000. - 206 с. - ISBN 966-7542-50-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

15.
ВА631314

   Жуковський, Василь Миколайович.
Морально-етичне виховання в історії американської школи [Текст] / В. М. Жуковський ; Ін-т педагогіки АПН України. - Острог : [б.в.], 2002. - 428 с. - Бібліогр.: с. 392-427. - ISBN 966-7631-50-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА654343

Пацевко, Наталія В..
Теорія та практика навчання у Сполучених Штатах Америки (перша половина ХХ століття) [Текст] / Н. В. Пацевко. - Дрогобич : Вимір, 2004. - 186 с. - Бібліогр.: с. 166-185. - ISBN 966-8260-24-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ІВ193410

Muncey, Donna E..
Reform and resistance in schools and classrooms [Text] : An ethnographic view of the coalition of essential schools / D. E. Muncey, McQuillan,Patrick J. - New Haven ; London : Yale University press, 1996. - X, 319 p. - Бібліогр.: p.307-314. - ISBN 0-300-06108-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
McQuillan, Patrick J.

Видання зберігається у :

18.
ІВ208717/CDR695

Sadker, Myra Pollack.
Teachers, schools, and society [Text] / M. P. Sadker, D. M. Sadker. - 6. ed. - Boston[etc.] : McGraw-Hill, 2003. - XXVI, 614, I-16 p.:ill. + CD-ROM. - ISBN 0-07-248491-8. - ISBN 0-07-252735-8
Z dodatkom CDR695

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Sadker, David Miller

Видання зберігається у :

19.
ІВ201860

Tyack, David.
Tinkering toward utopia [Text] : A century of public school reform / D. Tyack, L. Cuban. - Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard UP, 1995. - 184 p.: ill. - ISBN 0-674-89283-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Cuban, Larry

Видання зберігається у :

20.
CDR695/ІВ208717

Sadker, Myra Pollack.
Teachers, schools, and society: [Elektronnyj resurs] [Text] / M. P. Sadker, D. M. Sadker. - 6. ed. - [Boston][etc.] : McGraw-Hill, 2003. - 1 elektron. opt. dysc CD-ROM. - ISBN 0-07-248497-7
Dodatok do knygy iB208717. - System requirements: Windows (OS 98 and up) or Mac (OS 7.5 and up), with 16mb RAM, 2X CD-ROM drive, Netscape or Microsoft IE Browser (version 4.0 or later), IE Browser included

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Sadker, David Miller

Видання зберігається у :

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського