Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1471)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ч62$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1737
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС53894

   Іванов, Валерій Феліксович.
Методологія та методика дослідження змісту масової комунікації [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Іванов Валерій Феліксович ; Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - К., 1996. - 467 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Т. Г. Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС81079

   Серажим, Катерина Степанівна.
Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу) [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Серажим Катерина Степанівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 408 арк.: рис. - арк. 346-372

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС81332

Смирнова, Тетяна Вікторівна.
Когнітивні механізми формування рекламного іміджу [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Смирнова Тетяна Вікторівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К., 2003. - 198 арк. - арк. 177-198

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС81455

   Владимиров, Володимир Михайлович.
Проблема розуміння інформації в журналістиці [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Владимиров Володимир Михайлович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. - К., 2003. - 370 арк. - арк. 329-370

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут журналістики

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС81012

Кузнєцова, Зоя Вікторівна.
Управління у сфері рекламної діяльності: організаційно-правовий аспект [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Кузнєцова Зоя Вікторівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2003. - 192 арк. - арк. 173-192

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС81661

   Городенко, Леся Михайлівна.
Засоби масової комунікації у контексті громадської думки: формування, функціонування, жанрові прийоми [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Городенко Леся Михайлівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. - К., 2003. - 208 арк. - арк. 181-203

Рубрикатор НБУВ:
 Ч62  
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут журналістики

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС81302

Колосок, Сергій Васильович.
Зв'язки з громадськістю у формуванні іміджу органів державного управління [Текст] : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Колосок Сергій Васильович ; Національна академія держ. управління при Президентові України, Одеський регіональний ін-т держ. управління. - О., 2003. - 204 арк. - арк. 174-189

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  


Дод. точки доступу:
Національна академія державного управління при Президентові України (Київ); Одеський регіональний інститут державного управління

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС82187

Дуцик, Діана Ростиславівна.
Роль засобів масової інформації у забезпеченні політичних прав та свобод громадян у демократичному суспільстві [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Дуцик Діана Ростиславівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К., 2003. - 192 арк. - арк. 181-192

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС83309

Шарохіна, Світлана Володимирівна.
Організація рекламної діяльності у системі засобів масової інформації України: оцінка та моделювання [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Шарохіна Світлана Володимирівна ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк, 2004. - 202 арк.: рис. - арк. 156-173

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Донецький державний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС85153

   Олтаржевський, Дмитро Олегович.
Висвітлення екологічної тематики на сторінках сучасної української преси (засади, проблематика, досвід, жанрові форми та мовностилістичні прийоми) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Олтаржевський Дмитро Олегович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. - К., 2004. - 196 арк. - арк. 180-196

Рубрикатор НБУВ:
 Ч620 
 Б1 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут журналістики

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС85134

Мех, Олена Валеріївна.
Служби із зв'язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Мех Олена Валеріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К., 2003. - 171 арк.+ 262арк. дод. - арк. 158-171
Дві кн. одиниці

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС94417

Рябоконь, Ганна Леонідівна.
Дискурсивні особливості інтернет-публікацій дебатів британського парламенту [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Рябоконь Ганна Леонідівна ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К., 2005. - 276 арк. - арк. 194-219

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет "Києво-Могилянська академія" (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС94412

Мітчук, Ольга Андріївна.
Нові слова та їх значення у мові мас-медіа Рівненщини [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Мітчук Ольга Андріївна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2006. - 170 арк. - арк. 146-167

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС94348

Косюк, Оксана Михайлівна.
Розважальна функція електронних засобів масової комунікації: світовий контекст та національні особливості [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Косюк Оксана Михайлівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2005. - 214 арк. - арк. 183-205

Рубрикатор НБУВ:
 Ч628 


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС94726

Зирка, Вера Васильевна.
Языковая парадигма манипулятивной игры в рекламе [Текст] : дис... д-ра филол. наук: 10.02.02 / Зирка Вера Васильевна ; Днепропетровский национальный ун-т. - Д., 2005. - 462 л.: табл. - Библиогр.: л. 415-449

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Днепропетровский национальный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС88373

Онуфрів, Соломія Тарасівна.
Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Онуфрів Соломія Тарасівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2005. - 193 арк. - арк. 178-193

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС88474

Гресько, Ольга Вікторівна.
Міжнародна журналістика в контексті глобальних суспільних трансформацій [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Гресько Ольга Вікторівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К., 2004. - 176 арк. - арк. 156-176

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС89327

   Тихомирова, Євгенія Борисівна.
Рольова участь паблік рилейшнз у процесах політичної глобалізації [Текст] : дис... д-ра політ. наук: 23.00.03 / Тихомирова Євгенія Борисівна ; Рівненський ін-т слов'янознавства Київського славістичного ун-ту. - К., 2005. - 421 арк.+ 64арк. дод. - арк. 383-421
Дві кн. одиниці

Рубрикатор НБУВ:
 Ф06 
 А6 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС90755

Чілачава, Темурі Раулевич.
Сучасні інформаційні технології як чинник оптимізації журналістсько-редакційної діяльності [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Чілачава Темурі Раулевич ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К., 2004. - 181 арк. - арк. 162-174

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС90815

   Афанасьєва, Катерина Олександрівна.
Авторське право в контексті діяльності засобів масової інформації України [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Афанасьєва Катерина Олександрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К., 2004. - 224 арк. - арк. 188-204

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського