Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (721)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ш141.14$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 13868
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС47996

   Білоусенко, Петро Іванович.
Історія суфіксальної системи українського іменника (назви чоловічого роду) [Текст] : дис...д-ра філол. наук: 10.02.02 / Білоусенко Петро Іванович ; АН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. - К., 1994. - 422 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія наук України (Київ); Інститут мовознавства імені О. О. Потебні (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС40537

   Загнітко, Анатолій Панасович.
Система і структура морфологічних категорій сучасної української мови (проблеми теорії) [Текст] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Загнітко Анатолій Панасович ; АН України, Ін-т мовознавства. - К., 1992. - 453 с. - Бібліогр.: с. 380-436

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія наук України (Київ); Інститут мовознавства (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС40478

Тихоша, Валентина Іванівна.
Формування лексичних умінь і навичок з української мови в учнів 5-6 класів шкіл з російською мовою навчання [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Тихоша Валентина Іванівна ; АПН України, Ін-т педагогіки. - К., 1993. - 180 с. - Бібліогр.: с. 162-180

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС40598

Лазаренко, Наталія Іванівна.
Формування у молодших школярів поняття про слово у взаємозв'язку його лексичних та граматичних значень:(на матеріалі прикметника) [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Лазаренко Наталія Іванівна ; АПН України, Ін-т педагогіки. - К., 1993. - 175 л. - Бібліогр.: л. 149-166

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС40851

Давиденко, Микола Олександрович.
Частки української мови з погляду їх складу, функції та семантики [Текст] : дис...канд.філол.наук:10.02.02 / Давиденко Микола Олександрович ; Одеський педагогічний ін-т ім. К.Д.Ушинського. - О., 1993. - 162 с. - Бібліогр:с.136-161

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС40790

Вербицька, Оксана Анатоліївна.
Ономасіологічні фінкції синестезичної метафори в українській мові :(на матеріалі прикметників відчуття) [Текст] : дис...канд.філол.наук:10.02.02 / Вербицька Оксана Анатоліївна ; Харківський педагогічний ін-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 1993. - 170 с. - Бібліогр:с.161-170

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС41246

   Калашник, Володимир Семенович.
Українська поетична фразеологія і афористика поетичної мови пожовтневого періоду:Семантико-типологічний аспект? [Текст] : дис...д-ра філол.наук:10.02.02 / Калашник Володимир Семенович ; ХДУ. - Х., 1992. - 293 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
ХДУ

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС41682

   Бучко, Дмитро Григорович.
Ойконімія покуття [Текст] : дис...д-ра філол.наук:10.02.02 / Бучко Дмитро Григорович ; Чернівецький ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 1992. - 305 с.+91с.дод.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чернівецький университет імені Ю. Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС47130

Крижанівська, Ольга Іванівна.
Валентність морфем в основах ойконімів української мови [Текст] : дис...канд. філол. наук: 10.02.02 / Крижанівська Ольга Іванівна ; Кіровоградський педагогічний ін-т ім. В.К.Винниченка. - Кіровоград, 1995. - 193 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кіровоградський педагогічний інститут імені В. К. Винниченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС45224

Теклюк, Варвара Яковлевна.
Наблюдения над языком в системе методов обучения украинскому языку в V-VII классах [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Теклюк Варвара Яковлевна ; НИИ педагогики Украины. - К., 1991. - 146 л. - Библиогр.: л. 130-146

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Научно-исследовательский институт педагогики (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС45225

Коломийченко, Ольга Федоровна.
Обучение украинской орфографии в условиях близкородственного билингвизма (5-7 классы) [Текст] : дис...канд.пед.;наук:13.00.02 / Коломийченко Ольга Федоровна ; ОГПИ им. К.Д.Ушинского. - О., 1991. - 189 л. - л.:170-189

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
ОГПИ имени К. Д. Ушинского

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС48329

Гапченко, Олена Анатоліївна.
Семантично похідні найменування у внутрішньому лексиконі людини (на матеріалі близькоспоріднених мов) [Текст] : дис...канд. філол. наук: 10.02.01; 10.02.02 / Гапченко Олена Анатоліївна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1995. - 214 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС49914

   Огар, Емілія Ігорівна.
Українська друкарська термінологія: формування та функціонування [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Огар Емілія Ігорівна ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1996. - 162 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський державний університет імені І. Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС47468

Войтів, Ганна Володимирівна.
Назви одягу в пам'ятках української мови ХІV - ХVІІІ ст. [Текст] : дис...канд. філол. наук: 10.02.01 / Войтів Ганна Володимирівна ; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича. - Львів, 1995. - 209 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут українознавства імені І. Крип'якевича (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС47399

   Хобзей, Наталія Василівна.
Міфологічна лексика українських говорів Карпатського ареалу [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Хобзей Наталія Василівна ; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича. - Львів, 1995. - 182 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут українознавства імені І. Крип'якевича (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС47435

Шехтер, Валерій Георгійович.
Категорія означеності-неозначеності в сучасній українській мові [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Шехтер Валерій Георгійович ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. - К., 1995. - 163 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут мовознавства імені О. О. Потебні (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС47362

Добровольська, Оксана Ярославівна.
Лексична база прізвищ Війська Запорозького, за "Реєстрами" 1649 р. [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.02 / Добровольська Оксана Ярославівна ; Ужгородський ун-т. - Ужгород, 1995. - 261 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ужгородський університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС47400

Іваницький, Руслан Вікторович.
Лексикографічні аспекти нормалізації термінів (на матеріалі німецьких, англійських, українських та російських термінологічних одиниць) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Іваницький Руслан Вікторович ; Чернівецький ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 1995. - 184 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чернівецький университет імені Ю. Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС47753

Чернушенко, Ніна Миколаївна.
Безсполучникові умовно-наслідкові речення в функціонально-синтаксичному аспекті [Текст] : дис...канд. філол. наук: 10.02.02 / Чернушенко Ніна Миколаївна ; Харківський педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 1995. - 181 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС47961

Каліш, Валентина Антонівна.
Функціонально-комунікативний підхід до слова в мовній освіті вчителів початкових класів [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Каліш Валентина Антонівна ; АПН України, Ін-т педагогіки. - К., 1995. - 251 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського