Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ш141.14-20<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 128
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС51073

   Вільчинська, Тетяна Пилипівна.
Семантико- словотвірна характеристика оцінних назв осіб в українській мові [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Вільчинська Тетяна Пилипівна ; Тернопільський держ. педагогічний ін-т. - Тернопіль, 1996. - 177 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільський державний педагогічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС52561

Грещук, Оксана Богданівна.
Словотвір у процесі породження тексту [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Грещук Оксана Богданівна ; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 1996. - 149 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС52052

Демешко, Інна Миколаївна.
Валентність суфіксів -ець і -ок в українській мові [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Демешко Інна Миколаївна ; Кіровоградський держ. педагогічний ін-т ім. В.К.Винниченка. - Кіровоград, 1996. - 177 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені В. К. Винниченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС81046

   Мартинова, Лілія Борисівна.
Словотворчий потенціал однинних іменників у сучасній українській мові [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Мартинова Лілія Борисівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2004. - 180 арк. - арк. 161-180

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС82092

Рембецька, Ольга Віталіївна.
Взаємодія словотворчих засобів із семантико-синтаксичною функцією суб'єкта [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Рембецька Ольга Віталіївна ; Херсонський держ. ун-т. - Херсон, 2004. - 175 арк. - арк. 153-175

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Херсонський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС94357

Пославська, Наталія Михайлівна.
Структура і семантика словотвірних парадигм дієслів із семою руйнування об'єкта [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Пославська Наталія Михайлівна ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2006. - 266 арк. - арк. 179-209

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС94814

Тилик, Ольга Федорівна.
Іменники зі значенням подібності: способи творення та сфери використання [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Тилик Ольга Федорівна ; Запорізький національний ун-т. - Запоріжжя, 2006. - 222 арк. - арк. 178-204

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Запорізький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС89472

Дем'янюк, Анжела Анатоліївна.
Композити в староукраїнській літературній мові кінця XVI-XVII ст.: структурно-семантичний і функціонально-стилістичний аспекти (на матеріалі поетичних текстів) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Дем'янюк Анжела Анатоліївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут філології. - К., 2004. - 183 арк. - арк. 170-183

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС89611

   Стовбур, Любов Миколаївна.
Еволюція конфіксальної деривації іменника (форманти з матеріально не вираженим другим компонентом) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Стовбур Любов Миколаївна ; Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 2004. - 216 арк. - арк. 185-216

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Запорізький державний університет; Запорізький державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС90146

   Аркушин, Григорій Львович.
Іменний словотвір західнополіського говору [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Аркушин Григорій Львович ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2004. - 540 арк.+ 366арк. дод. - арк. 455-540
Дві кн. одиниці

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС91717

   Валюх, Зоя Орестівна.
Типологія словотвірних парадигм іменника в українській мові [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Валюх Зоя Орестівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 2005. - 395 арк. - арк. 350-395

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут української мови (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС107622

Жарко, Світлана Юріївна.
Типологія словотвірних значень відсубстантивних похідних [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Жарко Світлана Юріївна ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2008. - 239 арк.: табл. - арк. 200-223

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС47070

   Кровицька, Ольга Василівна.
Семантична та словотвірна характеристика назв осіб у пам'ятках української мови ХУІ-ХУІІІ ст. [Текст] : дис...канд. філол. наук: 10.02.02 / Кровицька Ольга Василівна ; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича. - Львів, 1995. - 236 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут українознавства імені І. Крип'якевича (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС53502

Овчаренко, Наталія Іванівна.
Способи номінації і словотворення у сучасній українській мінералогічній термінології [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Овчаренко Наталія Іванівна ; Донецький держ. ун-т. - Донецьк, 1996. - 218 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС50603

Дегтярева, Клавдия Витальевна.
Неизменяемые простые субстантивы и адъективы русского языка в сопоставлении с украинским [Текст] : дис... канд. филол. наук: 10.02.02 ; 10.02.01 / Дегтярева Клавдия Витальевна ; НАН Украины, Ин-т языковедения им. А. А. Потебни. - К., 1996. - 185 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт языковедения имени А. А. Потебни (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС57538

   Селіванова, Олена Олександрівна.
Субстантивні композити у російській та українській мовах (еквівалентність, ономасіологічна структура, функціонування) [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.02.02 ; 10.02.01 / Селіванова Олена Олександрівна ; Черкаський держ. ун-т ім. Б.Хмельницького. - Черкаси, 1997. - 298 л. - л. 272-298

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Черкаський державний университет імені Б. Хмельницького

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС57777

Бойчук, Василь Миколайович.
Типологія внутрішньої форми слова у десубстантивному словотворі [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Бойчук Василь Миколайович ; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ, 1997. - 182 л. - л. 165-178

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Прикарпатський університет імені В. Стефаника (Івано-Франківськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС61217

Габорак, Мирослав Михайлович.
Семантико-словотвірні типи ойконімів Прикарпаття (XII-XX ст.) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Габорак Мирослав Михайлович ; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 1999. - 290 л. - л.194-208

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС59587

Думчак, Іван Михайлович.
Універбація в українській мові [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Думчак Іван Михайлович ; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 1998. - 160 л. - л. 146-160

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС61484

   Голянич, Марія Іванівна.
Внутрішня форма слова в художньому тексті [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Голянич Марія Іванівна ; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 1998. - 455 л. - л. 423-455

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського