Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ш141.14-913.1$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 48
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС81111

Лук'янченко, Ольга Григорівна.
Реалізація принципу неперервності у профорієнтаційній роботі зі старшокласниками та фаховій підготовці студентів - майбутніх словесників [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Лук'янченко Ольга Григорівна ; АПН України, Ін-т вищ. освіти. - К., 2003. - 183 арк. - Бібліогр.: арк. 166-183.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут вищої освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС104639

Дудник, Наталка Василівна.
Формування сміхової культури українців у студентів-філологів у процесі підготовки до народознавчої роботи в школі [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.В.Дудник ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2006. - 248 арк.: табл. - арк. 195-212

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА327707

Лук'янченко, Ольга Григорівна.
Реалізація принципу неперервності у профорієнтаційній роботі зі старшокласниками та фаховій підготовці студентів - майбутніх словесників [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Лук'янченко Ольга Григорівна ; АПН України, Ін-т вищ. освіти. - К., 2003. - 17 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут вищої освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА579313


Програма практичного курсу української мови для іноземних студентів та стажистів: усне мовлення [Текст] / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. Н. К. Присяжнюк, А. В. Максименко. - К. : РВЦ "Київський ун-т", 1997. - 50 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Присяжнюк, Наталія Костянтинівна (упоряд.); Максименко, Алла Володимирівна (упоряд.); Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
Р86267


Культура ділового професійного мовлення з практикумом. Програма педагогічних вузів 7.010103- педагогіка і методика середньої освіти, трудове навчання (із спеціалізаціями) [Текст] / уклад. Л. В. Лучкіна ; Глухівський держ. педагогічний ін-т ім. С.М.Сергєєва-Ценського. - Глухів : [б.в.], 1999. - 8 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лучкіна, Любов Василівна (уклад.); Глухівський державний педагогічний інститут імені С. М. Сергєєва-Ценського

Видання зберігається у :

6.
Р82634


Удосконалення мовної підготовки [Текст] : програма курсу для курсантів і слухачів відомчих вищих юрид. закладів юрид. освіти / уклад. Г. С. Онуфрієнко ; Запорізький юридичний ін-т. - Запоріжжя : Павел, 1997. - 20 с. - ISBN 966-7340-00-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Онуфрієнко, Г. С. (уклад.); Запорізький юридичний інститут

Видання зберігається у :

7.
Р82633


Українська мова [Текст] : програма курсу для курсантів і слухачів відомчих вищих юрид. закладів юрид. освіти / уклад. Г. С. Онуфрієнко ; Запорізький юридичний ін-т. - Запоріжжя : Павел, 1997. - 28 с. - ISBN 966-95227-4-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Онуфрієнко, Г. С. (уклад.); Запорізький юридичний інститут

Видання зберігається у :

8.
Р82632


Ділова українська мова [Текст] : програма курсу для курсантів і слухачів відомчих вищих юрид. закладів юрид. освіти / уклад. Г. С. Онуфрієнко ; Запорізький юридичний ін-т. - Запоріжжя : Павел, 1997. - 27 с. - ISBN 966-95227-2-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Онуфрієнко, Г. С. (уклад.); Запорізький юридичний інститут

Видання зберігається у :

9.
ВА607697


Програми дисциплін кафедри української мови [Текст] / О. І. Бондар [та ін.] ; відп. ред. Ю. О. Карпенко ; Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. Філологічний факультет. Кафедра української мови. - О. : Астропринт, 2000. - 152 с. - ISBN 966-549-468-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бондар, Олександр Іванович; Волосевич, З. І.; Григорук, О. П.; Карпенко, Ю. О.; Ковалевська, Т. Ю.; Карпенко, Ю. О. (відп. ред.); Одеський державний університет імені І. І. Мечникова. Філологічний факультет. Кафедра української мови

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
Р89932


Програма з курсу "Культура мови" для філологічних факультетів вищих навчальних закладів України [Текст] / Ін-т змісту і методів навчання, Терноп. держ. пед. ун-т ; уклад. Л. В. Струганець. - Т. : [б.в.], 1997. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Струганець, Л. В. (уклад.); Інститут змісту і методів навчання (Київ)Тернопільський державний педагогічний університет

Видання зберігається у :

11.
Р90897


Державний екзамен з сучасної української мови та методики її викладання [Текст] : програма педун-тів для студ. спец. 7.010103 "Українська мова і література" / Глухівський держ. педагогічний ун-т. Кафедра української мови та методики її викладання ; уклад. В. А. Каліш, В. А. Терехова. - Глухів : РВВ ГДПУ, 2001. - 32 с. - Бібліогр.: с. 28-30

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Каліш, Валентина Антонівна (уклад.); Терехова, Віра Анатоліївна (уклад.); Глухівський державний педагогічний університет. Кафедра української мови та методики її викладання

Видання зберігається у :

12.
Р81422


Історична граматика української мови [Текст] : організаційно-методичні рекомендації / Сумський держ. педагогічний ін-т ім. А.С.Макаренка. Кафедра української мови ; упоряд. В. В. Поставний. - Суми : Слобожанщина, 1997. - 44 с. - ISBN 966-535-150-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Поставний, В. В. (упоряд.); Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка. Кафедра української мови

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
Р85414


Програма навчально- виховної педагогічної практики та методичні поради до її проведення для студентів передвипускних курсів факультету української мови та літератури [Текст] / уклад. В. А. Терехова ; Глухівський держ. педагогічний ін-т ім. С.М.Сергєєва-Ценського. Кафедра української мови та методики її викладання. - Глухів : [б.в.], 1999. - 36 с. - Альтернативное название : Програма навчально- виховної практики та методичні поради до її проведення для студентів передвипускних курсів факультету української мови та літератури

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Терехова, Віра Анатоліївна (уклад.); Глухівський державний педагогічний інститут імені С. М. Сергєєва-Ценського. Кафедра української мови та методики її викладання

Видання зберігається у :

14.
Р94662


Програма з синтаксису сучасної української літературної мови [Текст] : для студ. укр. відділення філол. ф-ту / уклав З. Терлак ; ред. Н. Плиса ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. - 12 с. - Бібліогр.: с. 9-12

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Плиса, Наталя (ред.); Терлак, Зеновій (уклав.); Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
Р95415


Культура української мови [Текст] : програми вищ. навч. закл. / Київ. ін-т соц. та культур. зв'язків ; уклад. О. Л. Доценко. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. - 16 с. - Бібліогр.: с. 14-16. - ISBN 966-660-076-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Доценко, О. Л. (уклад.); Київський інститут соціальних та культурних зв'язків

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
Р95459


Навчальна програма з курсу "Ділова українська мова" для студентів Волинського державного університету імені Лесі Українки [Текст] / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Кафедра історії та культури української мови ; уклад. С. О. Горожанова, С. М. Семанчак. - Луцьк : Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002. - 28 с. - Бібліогр.: с.9-10

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Горожанова, Світлана Олександрівна (уклад.); Семанчак, Світлана Михайлівна (уклад.); Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк). Кафедра історії та культури української мови

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА628415

   Костусяк, Наталія Миколаївна.
Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: словосполучення та просте речення [Текст] : робоча програма та матеріали для вивчення курсу / Н. М. Костусяк ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Факультет україністики. Кафедра української мови. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002. - 80 с. - Бібліогр.: с. 70-75

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк). Факультет україністики. Кафедра української мови

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
Р101171


Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : програма для студ. всіх спец. / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; уклад. Т. А. Коць, А. В. Ткаченко. - К. : ДАКККіМ, 2003. - 21 с. - Бібліогр.: с. 18-21

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Коць, Тетяна Анатоліївна (уклад.); Ткаченко, Алла Вікторівна (уклад.); Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
Р95816


Програма навчальної дисципліни "Ділова українська мова" [Текст] / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; уклад. В. М. Пивоваров. - Х. : Національна юридична академія України, 2002. - 6 с. - Бібліогр.: с. 5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Пивоваров, Василь Миколайович (уклад.); Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
Р98314


Програма курсу "Ділова українська мова" [Текст] : для студ. усіх спец. усіх форм навчання / уклад. Л. М. Архіпенко, Л. С. Данкіна ; Харківський держ. економічний ун-т. - Х. : ХДЕУ, 2003. - 16 с. - Бібліогр.: с. 15-16

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Архіпенко, Людмила Михайлівна (уклад.); Данкіна, Людмила Степанівна (уклад.); Харківський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського