Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ш3(4УКР)-633$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 246
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС52297

Чебанюк, Олена Юріївна.
Українські весняні танково- ігрові пісні (Деякі проблеми генези й семантики) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Чебанюк Олена Юріївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 1996. - 210 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС81753

Сокіл, Галина Василівна.
Обхідні календарно-обрядові пісні українців: структурно-семантичний та естетичний аспекти [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Сокіл Галина Василівна ; Інститут народознавства НАН України. - Л., 2003. - 191 арк. - арк. 171-191

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут народознавства (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС82297

Темченко, Андрій Іванович.
Українські лікувальні замовляння: вербально-акціональні універсалії, символіка та семантика [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Темченко Андрій Іванович ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 2003. - 186 арк. - врк. 171-182

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС82332

Маховська, Світлана Вікторівна.
Весільні пісні Поділля: функціонування, поетика, символіка [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Маховська Світлана Вікторівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 2004. - 235 арк. - Бібліогр.: арк. 204-235.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС85831

Сорочук, Людмила Василівна.
Система поетичного моделювання світу в календарно-обрядовій поезії [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Сорочук Людмила Василівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 184 арк. - арк. 169-184

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС94639

Соляр, Ольга Андріївна.
Українські народні замовляння: питання походження і поетики [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Соляр Ольга Андріївна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2005. - 265 арк. - арк. 204-221

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС88542

Марчук, Зоряна Вікторівна.
Еволюція української весільної обрядовості (на матеріалах фольклору) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Марчук Зоряна Вікторівна ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - К., 2004. - 219 арк. - арк. 205-219

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС89614

   Гунчик, Ігор Володимирович.
Український оказіонально-обрядовий фольклор: структурно-функціональний аспект [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Гунчик Ігор Володимирович ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2004. - 205 арк. - арк. 180-204

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк); Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС89908

Міндер, Тетяна Йосипівна.
Весняна календарно-обрядова поезія українців: регіональна специфіка та жанрова динаміка [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Міндер Тетяна Йосипівна ; Інститут народознавства НАН України, Полісько-Волинський народознавчий центр. - Л., 2004. - 273 арк. - арк. 231-247

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут народознавства (Львів); Полісько-Волинський народознавчий центр

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС103236

Телеуця, Валентина Василівна.
Поетика української весільної поезії Придунав'я [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Телеуця Валентина Василівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 223 арк. - арк. 205-223

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС103766

Білик, Олена Анатоліївна.
Календарно-обрядовий фольклор Західного Полісся: регіональна специфіка та динаміка побутування [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Білик Олена Анатоліївна ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2007. - 336 арк. - арк. 302-336

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС106224

Шемберко, Тетяна Юріївна.
Календарно-обрядовий фольклор Західної Волині: динаміка побутування, жанри, мотиви, поетика [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Шемберко Тетяна Юріївна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2007. - 210 арк. + дод. (200арк.). - арк. 184-210
Дві кн. одиниці

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС108312

Панчук, Оксана Василівна.
Щедрівка у контексті календарно-обрядової пісенності: на матеріалі фольклору Волині [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Панчук Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 2006. - 204 арк. - Бібліогр.: арк. 161-189.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС60628

Павлов, Олег Данилович.
Замовляння як вербальна магія [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Павлов Олег Данилович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999. - 172 л. - л. 161-172

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС62933

Колесник, Наталія Степанівна.
Особові імена в українських народних обрядових піснях [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Колесник Наталія Степанівна ; Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 1998. - 218 л. - л. 166-200

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС59984

   Давидюк, Віктор Феодосійович.
Первісна міфологія в українському фольклорі (синхронічно-хронологічний аспект) [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 09.00.12 / Давидюк Віктор Феодосійович ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т українознав. - К., 1998. - 432 л. - Бібліогр.: л. 410-432.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка. Інститут українознавства

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС63783

Гаврилюк, Елеонора Євгенівна.
Рослинна символіка в контексті української календарної обрядовості: проблема семантико- функціонального аспекту [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Гаврилюк Елеонора Євгенівна ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Л., 1999. - 188 л. - л.167-186

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Львівський державний університет імені І. Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС67405

Цвид-Гром, Олена Петрівна.
Традиційна символіка весільного фольклору Західного Полісся [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Цвид-Гром Олена Петрівна ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2000. - 222 арк. - арк. 179-201

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС67524

Хмель, Віра Андріївна.
Космологічна семантика колядкового тексту (на матеріалах різдвяного фольклору Рівненщини і Люблінщини) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Хмель Віра Андріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2000. - 189 арк. - арк. 168-184

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС69992

Яцків, Лідія Орестівна.
Дитячі календарно-обрядові твори та поезія пестування з Бойківщини (типологія і локальна специфіка) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Яцків Лідія Орестівна ; НАН України, Інститут народознавства. - Л., 1997. - 166 арк.+ дод. - арк. 154-165

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут народознавства (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського