Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (14135)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Ш6$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 63632
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС53863

Салига, Тарас Юрійович.
Стильова диференціація в західноукраїнському та українському еміграційному поетичному процесі міжвоєнного періоду (1914- 1941 р.р.) [Текст] : дис... д-ра філосософії / Салига Тарас Юрійович ; Український вільний ун-т. - Мюнхен, 1993. - 323 с.
Номер спеціальності не зазначено

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Український вільний университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС63429

Михайлюта, Валентина Петрівна.
Образ Нестора Махна в творах українських письменників. Наукова достовірність і художній домисел [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Михайлюта Валентина Петрівна ; Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 1999. - 178 л. - л. 164-178

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Махно Н. І. (о нём); Запорізький державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС61088

   Кузьменко, Володимир Іванович.
Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20- 50-х років XX ст. [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Кузьменко Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1999. - 355 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС74939

Волосова, Ольга Ігорівна.
Юрій Шерех (Шевельов) як літературний критик [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Волосова Ольга Ігорівна ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2002. - 177 арк. - арк. 166-177

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Шерех (Шевельов) Ю. (о нём); Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС105581

   Мариненко, Юрій Васильович.
Проблеми національної ідентичності в українській прозі 40-50-х років ХХ ст. [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Мариненко Юрій Васильович ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2006. - 417 арк. - арк. 379-417

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС105609

   Мазоха, Галина Степанівна.
Жанрово-стильові модифікації українського письменницького епістолярію другої половини XX століття [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Мазоха Галина Степанівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 395 арк. - арк. 368-395

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС61353

   Астаф'єв, Олександр Григорович.
Лірика української еміграції: еволюція стильових систем [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Астаф'єв Олександр Григорович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1999. - 401 арк. - Бібліогр.: арк. 392-394.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС73433

   Антофійчук, Володимир Іванович.
Своєрідність трансформації євангельського сюжетно-образного матеріалу в українській літературі ХХ століття [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Антофійчук Володимир Іванович ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2001. - 385 арк. - арк. 360-385

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  


Дод. точки доступу:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС76330

Рудь, Ольга Миколаївна.
Структура, семантика та функціонування складних прикметників в українській поетичній мові ХХ століття [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Рудь Ольга Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 2002. - 264 арк.: табл., схеми. - арк. 173-203

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут української мови (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС101104

   Ткаченко, Тетяна Іванівна.
Фемінний дискурс другої половини ХХ - початку XXI століття [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Ткаченко Тетяна Іванівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 169 арк. - арк. 155-169

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
РА350590

   Ткаченко, Тетяна Іванівна.
Фемінний дискурс другої половини ХХ - початку XXI століття [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Ткаченко Тетяна Іванівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
РА349718

   Мариненко, Юрій Васильович.
Проблеми національної ідентичності в українській прозі 40-50-х років ХХ ст. [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Мариненко Юрій Васильович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2007. - 32 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА304159

   Астаф'єв, Олександр Григорович.
Лірика української еміграції: еволюція стильових систем [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Астаф'єв Олександр Григорович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1999. - 40 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА304316

   Кузьменко, Володимир Іванович.
Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20-50-х років XX ст. [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Кузьменко Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1999. - 34 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА305773

Михайлюта, Валентина Петрівна.
Образ Нестора Махна в творах українських письменників. Наукова достовірність і художній домисел [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Михайлюта Валентина Петрівна ; Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 1999. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Махно Н. І. (о нём); Запорізький державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
I Київська гімназія\ Літературознав. XV-A-1009

Шмидт, Христофор.
Маленький эмигрант [Текст] : рассказ для детей Христофора Шмидта: Пер. с нем. / Шмидт Христофор. - СПб.; М., 1873. - 46 с.: ил.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА351301

   Мазоха, Галина Степанівна.
Жанрово-стильові модифікації українського письменницького епістолярію другої половини XX століття [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Мазоха Галина Степанівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 38 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА355485

Петренко, Леся Ярославівна.
Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Петренко Леся Ярославівна ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2008. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА357579

Галицька, Руслана Романівна.
Релігійно-духовний дискурс жіночої поезії 60-х років XX ст. (на матеріалі творів Емми Андрієвської, Анни-Марії Голод, Ірини Жиленко, Зореслави Коваль, Ліни Костенко і Марти Мельничук-Оберраух) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Галицька Руслана Романівна ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2008. - 24 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
АО268156
2009/К-563 / К 56-АХ


   Коваль, А. А.
Хан [Текст] / Коваль А. А. - К. : Моляр С. В., 2009. - 85 с. - 100 прим. - ISBN 978-966-2217-06-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського