Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (90)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Щ143$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 3285
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС48267

   Александрович, Володимир Степанович.
Малярі у суспільно-політичному та культурному житті України XVI-XVII століть (з досвіду вивчення письмових джерел до історії українського мистецтва) [Текст] : дис...канд. іст. наук: 07.00.06 / Александрович Володимир Степанович ; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича. - Львів, 1995. - 187 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут українознавства імені І. Крип'якевича (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС80907

Макойда, Орест Васильович.
Біблійні цикли Осипа Сорохтея: проблема індивідуального творчого методу [Текст] : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Макойда Орест Васильович ; Інститут культури і мистецтв Прикарпатського ун-ту ім. Василя Стефаника. - Л., 2004. - 253 арк.: рис. - арк. 148-154

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сорохтей О. (о нём); Інститут культури і мистецтв Прикарпатського університету імені Василя Стефаника

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС80953

   Соколюк, Людмила Данилівна.
Михайло Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва (перша третина ХХ ст.) [Текст] : дис... д-ра мистецтвознавства: 17.00.05 / Соколюк Людмила Данилівна ; Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. - Х., 2004. - 442 арк. + дод. арк. 444-459 + іл. - арк. 403-442
Дві кн. одиниці

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бойчук М. Л. (о нём); Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС81206

Купчинська, Лариса Олегівна.
Творчість Теофіла Копистинського у контексті розвитку образотворчого мистецтва Галичини другої половини XIX - початку XX століть [Текст] : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Купчинська Лариса Олегівна ; Львівська академія мистецтв. - Л., 2003. - 234 арк.: іл.+ карта. - арк. 164-190

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Копистинський Т. (о нём); Львівська академія мистецтв

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС94138

Мархайчук, Наталія Віталіївна.
Концепція ненаративності в контексті розвитку вітчизняного нефігуративного живопису ХХ століття [Текст] : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Мархайчук Наталія Віталіївна ; Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. - Х., 2006. - 225 арк.+ арк.226-369 (дод.). - арк. 193-216
Дві кн. одиниці

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС87271

Павленко, Наталія Олександрівна.
"Новий реалізм" як явище американського постмодернізму (Історико-естетичний аналіз) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / Павленко Наталія Олександрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 171 арк. - арк. 157-171

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС105792

Оваки, Чиэко.
Японский период в творчестве Давида Бурлюка (1920-1922) [Текст] : дис... канд. искусствоведения: 17.00.05 / Оваки Чиэко ; Харьковская гос. академия дизайна и искусств. - Х., 2008. - 300 л. - Библиогр.: л. 171-195

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бурлюк Д. Д. (о нём); Харьковская гос. академия дизайна и искусств

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС106485

Кириченко, Елена Ивановна.
Художественный мир наивной живописи России второй половины ХХ века [Текст] : дис... канд. искусствоведения: 17.00.04 / Кириченко Елена Ивановна ; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. - Екатеринбург, 2004. - 242 л. + прил. (без паг.: ил.). - Библиогр.: л. 210-233

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Уральский гос. университет имени А. М. Горького

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС47694

Нарышкина, Н. А..
Художественные направления во взаимодействии национальных культур. Современные гуманитарные проблемы исследования отечественного живописного наследия первой половины ХІХ века [Текст] : дис... д-ра искусствоведения: 17.00.04 / Нарышкина Н. А. ; Санкт-Петербургский гуманитарный ун-т профсоюзов. - СПб., 1991. - 389 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС55661

   Федорук, Олександр Касьянович.
Польський живопис 1945- 1965 рр.: розвиток реалістичних традицій і авангарду [Текст] : дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.05 / Федорук Олександр Касьянович ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 1996. - 418 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС57516

Тарасенко, Ольга Андреевна.
Проблема национального стиля в живописи модерна и авангарда (творчество украинских и русских художников конца XIX- начала XX вв.) [Текст] : дис... д-ра искусствоведения: 17.00.05 / Тарасенко Ольга Андреевна ; Южноукраинский гос. педагогический ун-т им. К.Д.Ушинского. - О., 1996. - 399 л. - л. 343-399

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Южноукраинский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС57170

   Найден, Олександр Семенович.
Українська народна картина. Фольклорний та етноісторичний аспекти походження і функцій образів [Текст] : дис... д-ра мистецтвознавства: 17.00.01 / Найден Олександр Семенович. - К., 1997. - 370 л.+ілюстр.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС63462

Кашуба, Олена Дмитрівна.
Кубофутуризм в Україні. О. Богомазов: теорія та практика. (Створення нових стильових форм живопису) [Текст] : дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / Кашуба Олена Дмитрівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 1999. - 216 арк. - Бібліогр.: арк. 157-168.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Богомазов, О. ( про нього); Національна академія наук УкраїниІнститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС67530

Сусак, Вита Владимировна.
Алексей Грищенко в художественной жизни Москвы 1910-х годов [Текст] : дис... канд. искусствоведения / Сусак Вита Владимировна ; Государственный ин-т искусствознания. - М., 1997. - 205 л. - л. 170-184

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Грищенко А. В. (о нём); Государственный институт искусствознания

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС63899

Смирнова, Тамара Борисівна.
Становлення пейзажного жанру в німецькому живописі та графіці першої третини ХVІ століття в контексті ренесансної картини світу [Текст] : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Смирнова Тамара Борисівна ; Академія образотворчого мистецтва і архітектури. - К., 2000. - 221 арк.+дод.(115арк.). - арк.208-221
Дві кн. одиниці

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Академія образотворчого мистецтва і архітектури (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС71536

Демчук, Руслана Вікторівна.
Сакральне та профанічне в культурно-філософській символіці Софії Київської [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / Демчук Руслана Вікторівна ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К., 2001. - 175 арк. - арк.146-167

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Національний університет "Києво-Могилянська академія" (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС71814

Гелитович, Марія Йосипівна.
Іконостасний ансамбль церкви Успіння Богородиці з Наконечного у контексті українського іконопису другої половини XVI століття [Текст] : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Гелитович Марія Йосипівна ; Інститут народознавства НАН України. - Л., 2001. - 204 арк.+120арк.(дод.). - арк.180-204
Дві кн. одиниці

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут народознавства (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС72603

Рудик, Ганна Борисівна.
Культурологічно-естетичні параметри українського нефігуративного живопису (90-ті роки ХХ століття) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / Рудик Ганна Борисівна ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К., 2001. - 198 арк. - арк. 183-198

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національний університет "Києво-Могилянська академія" (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС73881

Смирнова, Татьяна Васильевна.
Стилистические проблемы творчества Томаса Гейнсборо [Текст] : дис... канд. искусствоведения: 17.00.05 / Смирнова Татьяна Васильевна ; Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры. - К., 2002. - 209 л. + прил.: 215л. ил. - Библиогр.: л. 198-201
Две кн. единицы

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гейнсборо Т. (о нём); Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС74234

Коваленко, Анатолій Іванович.
Творча спадщина І.Г.Мясоєдова (дослідження методу стилетворення в українському образотворчому мистецтві початку ХХ століття) [Текст] : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Коваленко Анатолій Іванович ; Львівська академія мистецтв. - Л., 2002. - 165 арк. + дод. 106арк. - арк. 140-165
Дві кн. одиниці

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мясоєдов І. Г. (о нём); Львівська академія мистецтв

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського