Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Щ157.7$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 537
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС71962

Сергєєва, Ірина Анатоліївна.
Історико- книгознавчий аналіз та археографічний опис єврейських декорованих рукописних пам'яток України XVIII- початку XX ст. [Текст] : дис ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Сергєєва Ірина Анатоліївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1998. - 252 арк. - Бібліогр.: арк.173-190.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА304541

Сергєєва, Ірина Анатоліївна.
Історико- книгознавчий аналіз та археографічний опис єврейських декорованих рукописних пам'яток України XVIII- початку XX ст. [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Сергєєва Ірина Анатоліївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1998. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА319811

Нерсисян, Сурен Мушегович.
Влияние художественного оформления армянской рукописной книги на развитие творческих умений учащихся [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Нерсисян Сурен Мушегович. - Ереван, 2002. - 20 с.
Описано по переводу.-Текст на арм. яз.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА557520


Пісні мого серця [Текст] : збірник / упоряд. В. В. Полковенко. - К. : Молодь, 1994. - 160 с. - ISBN 5-7720-0880-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Полковенко, В. В. (упоряд.)

Видання зберігається у :

5.
АО258166

Высоцкий, Владимир Семенович.
Избранное [Текст] / В. С. Высоцкий ; сост. Н. Н. Корнета. - Х. : POLYART, 1995. - 252 с. - ISBN 5-7707-5441-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Корнета, Николай Николаевич (сост.)

Видання зберігається у :

6.
АО258217

Зыбкин, Владимир.
Из плена Вселенной [Текст] : стихи, песни / В. Зыбкин. - О. : Черноморье, 1995. - 69 с. - ISBN 5-7707-6352-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА564933

Простопчук, Василь Васильович.
Білі метілі [Текст] : лірика. Гумор. Сатира / В. В. Простопчук. - К. : Феміна, 1995. - 304 с. - ISBN 5-77-7-8837-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА563978

Грімм, Вільгельм.
Казки Казки [Текст] : для шк. віку / В. Грімм, Я. Грімм. - Дніпропетровськ : Січ, 1993. - 144 с. - ISBN 5-7775-0528-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Грімм, Якоб

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА569167

Тарле, Евгений Викторович.
Русский флот и внешняя политика Петра I [Текст] / Е. В. Тарле. - СПб. : [б.в.], 1994. - 191 с. - ISBN 5-85089-029-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
В341066/Т. 1

Акафистник [Текст]. - Каменец-Подольский, 1996 .
Т. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 240 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
В341066/Т. 2

Акафистник [Текст]. - Каменец-Подольский, 1996 .
Т. 2. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 240 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
Р84587

Кереселидзе, Борис Ефимович.
Рассказываю жизнь... [Текст] : стихи / Б. Е. Кереселидзе. - Б. м. : Просвіта, Б. г... - 44 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :

13.
ВА589608

Бади аз-Заман ал-Хамадани
Макамы [Текст] / Бади аз-Заман ал-Хамадани ; пер. А. А. Долинина, З. М. Ауэзова ; (авт. предисл.)А. А. Долинина. - СПб. : Центр "Петербургское Востоковедение", 1999. - 240 с. - (Памятники культуры Востока). - ISBN 5-85803-128-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Долинина, А. А. (пер.); Ауэзова, З. М. (пер.); Долинина, А. А. (авт. предисл.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
А123035/Т. 1

Гарин, Игорь Иванович
Серебряный век [Текст] : в 3-х томах / И. И. Гарин. - М. : Терра, 1999 . - ISBN 5-300-02612-3.
Т. 1 : Анненский ; Сологуб ; Вячеслав Иванов ; Бальмонт ; Гиппиус ; . - М. : [б.и.], 1999. - 720 с. - ISBN 5-300-02613-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
А123035/Т. 2

Гарин, Игорь Иванович
Серебряный век [Текст] : в 3-х томах / И. И. Гарин. - М. : Терра, 1999 . - ISBN 5-300-02612-3.
Т. 2 : Кузьмин ; Брюсов ; Волошин ; Белый ; Ходасевич ; . - М. : [б.и.], 1999. - 704 с. - ISBN 5-300-02614-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
А123035/Т. 3

Гарин, Игорь Иванович
Серебряный век [Текст] : в 3-х томах / И. И. Гарин. - М. : Терра, 1999 . - ISBN 5-300-02612-3.
Т. 3 : Гумилев ; Мандельштам ; Цветаева ; . - М. : [б.и.], 1999. - 816 с. - ISBN 5-300-02615-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
Р90194

Пшенишняк, Микола Федорович.
Пелюстки любові [Текст] : вірші / М. Ф. Пшенишняк. - Д. : Поліграфіст, 2001. - 48 с.: іл. - ISBN 966-7647-66-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :

18.
ВА582304


Співає Стурзовка [Текст] : збірка укр. та молд. фольклору с.Стурзовка Глоденського р-ну Молдови / АН Республіки Молдова, Інститут національних меншин ; голов. ред. К. Ф. Попович [та ін.]. - Кишинів : [б.в.], 1995. - 182 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Попович, К. Ф. (голов. ред.); АН Республіки МолдоваІнститут національних меншин

Видання зберігається у :

19.
Р88223

Блинов, Александр Иванович.
Утоли моя печали [Текст] : стихи / А. И. Блинов ; худож. Б. П. Крауш. - Х. : Митець, 1996. - 38 с.: ил. - (Первая книга поэта). - ISBN 5-7707-7669-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Крауш, Б. П. (худож.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
Р85810

Шмурикова, Ніна Миколаївна.
Легенда про Синь- камінь [Текст] : поезії / Н. М. Шмурикова. - Хмельницький : НВП "Евріка" ТОВ, 1999. - 35 с. - ISBN 966-7472-22-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського