Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=ВА827742<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.
ВА827742

"Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнародна науково-практична конференція (6 ; 2018 ; Дніпро).
Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", 16-17 квітня 2018 року [Текст] : [зб. тез наук. доп.] : присвяч. 100-річчю Дніпров. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара (1918 - 2018 р.р.) / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [ред.: Гільорме Т. В.]. - Дніпро : Ліра, 2018. - 291 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 150 прим. - ISBN 978-966-981-013-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гільорме, Т. В. (ред.); Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпро)

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського