Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=БОКІЙ$<.>+<.>A=НІНЕЛЬ$<.>+<.>A=МИХАЙЛІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 17
Представлено документи з 1 до 17
1.
РА290966

Бокій, Ігор Борисович.
Розв'язання контактної задачі про взаємодію двох пружних тіл з урахуванням тертя та історії прикладення зовнішнього навантажування [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Бокій Ігор Борисович ; Дніпропетровський держ. ун-т. - Дніпропетровськ, 1995. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА312980

   Бокій, Борис Всеволодович.
Управління аеродинамічними і газодинамічними процесами у виробках глибоких вугільних шахт на основі удосконалення схем провітрювання [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.15.11 / Бокій Борис Всеволодович ; НАН України, Від-ня фіз.-техн. гірн. проблем Донец. фіз.-техн. ін-ту ім. О.О.Галкіна. - Донецьк, 2001. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Донецький фізико-технічний інститут імені О. О. Галкіна. Відділення фізико-технічних гірничих проблем

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА352282

   Бокій, Борис Всеволодович.
Фізико-технічні основи управління газовиділенням на виймальних ділянках вискокопродуктивних вугільних шахт [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.15.02 / Бокій Борис Всеволодович ; НАН України, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова. - Д., 2007. - 33 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут геотехнічної механіки імені М. С. Полякова (Дніпропетровськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА370057

Бокій, Олександр Миколайович.
Адміністративно-правовий режим обігу зброї в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бокій Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2010. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет внутрішніх справ

Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека

5.
ВА572632

Бокій, Нінель Михайлівна.
До джерел історії краю з найдавніших часів до кінця XVIII ст. [Текст] : навч. посібник / Н. М. Бокій [та ін] ; Кіровоградський держ. педагогічний ін-т ім. В.К.Винниченка. - Кіровоград : [б.в.], 1994. - 186 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Брайченко, Олексій Дмитрович; Куценко, Леонід Васильович; Кіровоградський державний педагогічний інститут імені В. К. Винниченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВС48961


Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку [Текст] : моногр. / О. І. Волков [та ін.] ; за ред. проф., чл.-кор. АПН України Волкова О. І. та проф., акад. Акад. екон. наук Гончарова Ю. В. ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : Т-во "Знання" України, 2009. - 391 с. : рис. - Бібліогр.: с. 370-383. - 1000 прим. - ISBN 978-966-618-257-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Волков, О. І.; Гончаров, Ю. В.; Бокій, В. І.; Бондаренко, О. В.; Вовчок, С. В.; Глинська, А. Є.; Гращенко, І. С.; Дворецький, А. О.; Євсєєва, Г. В.; Зубко, Т. Л.; Волков, О. І. (ред.); Гончаров, Ю. В. (ред.); Київський національний університет технологій та дизайну

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС115906

Бокій, Олександр Миколайович.
Адміністративно-правовий режим обігу зброї в Україні [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бокій Олександр Миколайович ; Крим. юрид. ін-т Одес. держ. ун-ту внутр. справ. - Сімф., 2009. - 260 арк. - Бібліогр.: арк. 236-260.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний університет внутрішніх справ. Кримський юридичний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
В353213/1

Виробничий менеджмент [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Ю. В. Гончарова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну . - К. : КНУТД, 2011 .
Т. 1 / [В. І. Бокій та ін.]. - 2011. - 337 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 331-332. - 300 прим. - ISBN 978-966-8276-24-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гончаров, Юрій Вікторович \ред.\; Бокій, Володимир Іванович; Бондаренко, Світлана Михайлівна; Гончаров, Юрій Вікторович; Гончарова, Ганна Миколаївна; Гуріна, Ніна Дмитрівна; Київський національний університет технологій та дизайну

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
В353213/2

Виробничий менеджмент [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Ю. В. Гончарова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : КНУТД, 2011.
Т. 2 / [В. І. Бокій та ін.]. - 2011. - 358 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 прим. - ISBN 978-966-8276-39-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гончаров, Юрій Вікторович \ред.\; Бокій, Володимир Іванович; Бондаренко, Світлана Михайлівна; Гончаров, Юрій Вікторович; Гончарова, Ганна Миколаївна; Гуріна, Ніна Дмитрівна; Київський національний університет технологій та дизайну

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА766090


Методичні засади переходу до нової архітектури легкої промисловості України на базі моделей сталого економічного розвитку [Текст] : монографія / [І. М. Грищенко та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф., акад. Акад. екон. наук України, засл. економіста України Ю. В. Гончарова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : Кафедра, 2012. - 397 с. : рис., табл. - (Легка промисловість України ; № 3). - Бібліогр.: с. 374-378. - 300 прим. - ISBN 978-966-2711-23-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Грищенко, Іван Михайлович; Гончаров, Юрій Вікторович; Бокій, Володимир Іванович; Бондаренко, Світлана Михайлівна; Бєляєва, Світлана Володимирівна; Гончаров, Юрій Вікторович (ред.); Київський національний університет технологій та дизайну

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА776302


Концептуальні засади галузевої паспортизації харчової індустрії України [Текст] / [Сичевський М. П. та ін.] ; Ін-т прод. ресурсів НААН України. - К. : ННЦ ІАЕ, 2013. - 261 с. : рис., табл. - 300 прим. - ISBN 978-966-669-434-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сичевський, Микола Петрович; Куць, Олександр Іванович; Коваленко, Ольга Володимирівна; Дейнеко, Л. В.; Бокій, О. В.; Національна академія аграрних наук України (Київ); Інститут продовольчих ресурсів (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА784361

Бокій, Олена Володимирівна.
Ринок хлібобулочних і макаронних виробів: потреби суспільства та потенціал забезпечення [Текст] / О. В. Бокій, О. В. Коваленко, О. П. Печенога ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовол. ресурсів. - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2014. - 95 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 67-69. - 100 прим. - ISBN 978-966-669-450-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Коваленко, Ольга Володимирівна; Печенога, Олександр Петрович; Національна академія аграрних наук України (Київ); Інститут продовольчих ресурсів (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВС58966


Виробничий менеджмент [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / [Ю. В. Гончаров та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Ю. В. Гончарова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - 2-ге вид., допов. і перероб. - Київ : Кафедра, 2014. - 511 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-966-2705-72-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Гончаров, Ю. В.; Бокій, В. І.; Бондаренко, С. М.; Гончарова, Г. М.; Гуріна, Н. Д.; Гончаров, Ю. В. (ред.); Київський національний університет технологій та дизайну

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА425215

Бокій, Олександр Борисович.
Зниження екологічного ризику викидів шахтного метану в атмосферу на вугільних шахтах [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бокій Олександр Борисович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпро, 2016. - 20 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Національний гірничий університет", державний вищий навчальний заклад (Дніпропетровськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА812944


Харчова промисловість України: стратегічні аспекти розвитку [Текст] : [монографія] / [Я. М. Гадзало та ін.] ; за заг. ред. акад. НААН Я. М. Гадзала ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовол. ресурсів. - Київ : Аграрна наука, 2016. - 378 с. : рис., табл. - Бібліогр. в прим. - 300 (1-й завод 100) прим. - ISBN 978-966-540-424-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гадзало, Ярослав Михайлович; Сичевський, Микола Петрович; Бокій, Олена Володимирівна; Вербицький, Сергій Борисович; Дейнеко, Людмила Вікторівна; Гадзало, Ярослав Михайлович (ред.); Національна академія аграрних наук України (Київ); Інститут продовольчих ресурсів (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА433064

Бокій, Олена Володимирівна.
Функціонування та розвиток ринку хлібобулочних виробів в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Бокій Олена Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2018. - 20 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія аграрних наук України (Київ); "Інститут аграрної економіки", національний науковий центр (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА826316

Бокійчук, Олена Едуардівна.
Помаранчева ворона [Текст] : [вірші] / Олена Бокійчук. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2018. - 99 с. : іл. - Текст укр., рос. - 100 прим. - ISBN 978-617-7590-68-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського