Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=ДЕМЕШК$<.>+<.>A=ІННА$<.>+<.>A=МИКОЛАЇВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 24
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС52052

Демешко, Інна Миколаївна.
Валентність суфіксів -ець і -ок в українській мові [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Демешко Інна Миколаївна ; Кіровоградський держ. педагогічний ін-т ім. В.К.Винниченка. - Кіровоград, 1996. - 177 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені В. К. Винниченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС52457

Демешкина, Лариса Викторовна.
Особенности течения и лечения язвенной болезни у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Демешкина Лариса Викторовна ; Украинский НИИ гастроэнтерологии. - Днепропетровск, 1996. - 147 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Украинский НИИ гастроэнтерологии

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС74118

Демешко, Микола Іванович.
Функціональний стан міокарда, показники імунітету та неспецифічної резистентності організму при гострих коронарних синдромах у процесі лікування інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Демешко Микола Іванович ; Буковинська держ. медична академія. - Чернівці, 2001. - 164 арк. - арк. 118-164

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Буковинська державна медична академія (Чернівці)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС99999

Демешко, Ольга Володимирівна.
Вивчення біологічно активних речовин листя Robinia pseudoacacia та отримання субстанцій на їх основі [Текст] : дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / Демешко Ольга Володимирівна ; Національний фармацевтичний ун-т. - Х., 2007. - 192 арк. - арк. 164-177

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний фармацевтичний університет (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА294187

Демешко, Інна Миколаївна.
Валентність суфіксів -ець і -ок в українській мові [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Демешко Інна Миколаївна ; Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 1996. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний университет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА294699

Демешкіна, Лариса Вікторівна.
Особливості перебігу та лікування виразкової хвороби в учасників ликвідації наслідків аварії на ЧАЕС [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Демешкіна Лариса Вікторівна ; Харківський держ. медичний ун-т. - Х., 1996. - 24 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА350978

Демешко, Ольга Володимирівна.
Вивчення біологічно активних речовин листя Robinia pseudoacacia та отримання субстанцій на їх основі [Текст] : автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / Демешко Ольга Володимирівна ; Національний фармацевтичний ун-т. - Х., 2007. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний фармацевтичний університет (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
РА368568

Демешко, Павло Вікторович.
Герменевтичні аспекти українського перекладу німецьких філософських текстів ХХ століття [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Демешко Павло Вікторович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА318440

Демешко, Микола Іванович.
Функціональний стан міокарда, показники імунітету та неспецифічної резистентності організму при гострих коронарних синдромах у процесі лікування інгібіторами ангіотензинперетворюючого фермента [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Демешко Микола Іванович ; Івано-Франківська держ. медична академія. - Івано-Франківськ, 2002. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківська державна медична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
Р77769


Статистика ринку товарів та послуг [Текст] : навч.посібник / О. Г. Демешко [и др.] ; Київський торговельно-економічний ін-т. - К. : [б.в.], 1994. - 43 с. - ISBN 5-7763-4362-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Демешко, Ольга Георгіївна; Захожай, Валерій Борисович; Попов, Іван Іванович; Федорченко, Валентина Сергіївна; Київський торговельно-економічний інститут

Видання зберігається у :

11.
Р82860


Статистика кредиту [Текст] : конспект лекції з курсу "Фінансова статистика" для студ. спец. 05010603 "Ревізія і контроль" та 05010401 "Фінанси і кредит" / Київський держ. торговельно-економічний ун-т ; уклад. О. С. Демешко. - К. : [б.в.], 1998. - 17 c.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Демешко, Ольга Сергіївна (уклад.); Київський державний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :

12.
ВА644903

Демешко, Інна Миколаївна.
Практичний курс української мови [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. філол. спец. / І. М. Демешко. - Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2002. - 153 с. - Бібліогр.: с. 148-149. - ISBN 966-583-147-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА688898


Публіцистика. Масова комунікація [Текст] : медіа-енциклопедія / Ю. Вільке [та ін.] ; пер. з нім. К. Макеєв, П. Демешко ; заг. ред. В. Ф. Іванов. - К. : Академія Української Преси : Центр Вільної Преси, 2007. - 780 с. - Бібліогр.: с. 695-760. - ISBN 996-7181-95-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вільке, Юрген; Донсбах, Вольфганг; Кепплінгер, Ханс Матіас; Матес, Райнер; Ноель-Нойманн, Елізабет; Іванов, В. Ф. (заг. ред.); Макеєв, Костянтин (пер. з нім.); Демешко, Павло (пер. з нім.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА700245


Інтерв`ю [Текст] : навч. посіб. / М. Халер [и др.] ; пер. К. Маккеєв, П. Демешко ; заг. ред. В. Ф. Іванов. - К. : Академія Української Преси : Центр Вільної Преси, 2008. - 404 c. - Бібліогр.: с. 396-403. - ISBN 966-2123-06-7 (укр.). - ISBN 3-89669-304-2 (нім.)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Халер, Міхаель; Хінцпетер, Раймер; Цойчель, Ульріх; Кеппелі, Хайнер; Іванов, В. Ф. (заг. ред.); Маккеєв, Костянтин (пер.); Демешко, Павло (пер.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА676198

Халер, Міхаель.
Пошук і збір інформації [Текст] : навч. посіб. / М. Халер ; пер. з нім. К. Макєєв, П. Демешко. - К. : Академія Української Преси, 2006. - 308 с. - Бібліогр.: с. 299-307. - ISBN 966-7181-93-6(укр.). - ISBN 3-89669-434-0(нім.)
Тит. арк. парал. укр., нім. мовами

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Макєєв, Костянтин (пер. з нім.); Демешко, Павло (пер. з нім.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС115296

Демешко, Павло Вікторович.
Герменевтичні аспекти українського перекладу німецьких філософських текстів ХХ століття [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Демешко Павло Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2009. - 217 арк. - Бібліогр.: арк. 186-217

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ÖSTERR.BIBL./№6427

Халер, Міхаель.
Інтерв`ю [Текст] : [навч. посіб.] / Міхаель Халер у співавт. з Раймер Хінтцпетер, Ульріх Цойчель, Хайнер Кеппелі : [за заг. ред. В. Ф. Іванова ; пер.з нім.: Костянтин Макеєв, Павло Демешко]. - К. : Академія Української Преси, 2008. - 404 с. - Дод. тит. арк. нім. - Бібліогр.: с. 396-403. - Пер. изд. : Das Interview / Michael Haller mit Beiträgen von Reimer Hintzer, Heiner Käppeli, Ulrich Zeutshel. - 2001. - 1000 прим. - ISBN 966-2123-06-7 (укр.). - ISBN 3-89669-304-2 (нім.)
На обкл. зазнач. авт.: Міхаель Халер.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Хінтцпетер, Раймер; Цойчель, Ульріх; Кеппелі, Хайнер; Іванов, В. Ф.; Макеєв, Костянтин (пер.); Демешко, Павло (пер.); Haller, Michael

Видання зберігається у :
Чит. зал Австрійськой бібліотеки

18.
ВА748921

Демешко, Інна Миколаївна.
Практикум з української мови [Текст] : модул. курс : [навч. посіб. для самост. роботи] / І. М. Демешко. - Кіровоград : КОД, 2011. - 364 с. : табл. - Бібліогр. в кінці тем - Бібліогр.: с. 357-363. - 300 прим. - ISBN 978-966-1508-73-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

19.
ВА760815

Демешкант, Наталія Андріївна.
Екологічна освіта майбутніх фахівців аграрної галузі в університетах Польщі. Теоретичні і методичні засади [Текст] : монографія / Н. А. Демешкант ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2012. - 491 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 422-472. - 300 прим. - ISBN 978-966-2660-70-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА768773

Демешко, Інна Миколаївна.
Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія [Текст] : навч. посіб. для самост. роботи / І. М. Демешко. - 2-ге вид., випр. і допов. - Кіровоград : Авангард, 2013. - 327 с. : табл. - Бібліогр.: с. 271-327. - 300 прим. - ISBN 978-966-2466-27-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського