Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (6)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=ДОЦЕНК$<.>+<.>A=МАРІЯ$<.>+<.>A=РОСТИСЛАВІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 423
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС44058

Доценко, Сергій Іванович.
Оптимізація систем масового обслуговування [Текст] : дис...канд.фіз.-мат.наук:01.01.09 / Доценко Сергій Іванович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1994. - 80 л. - л.:76-80

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС50364

Доценко, Марія Ростиславівна.
Узагальнені гіпергеометричні функції та їх застосування [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Доценко Марія Ростиславівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - К., 1996. - 148 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС47099

Доценко, Нелли Валентиновна.
Особенности пищеварения канального сома при выращивании на теплых водах [Текст] : дис...канд. с.-х. наук: 06.00.24 / Доценко Нелли Валентиновна ; УААН, Ин-т рыбного хоз-ва. - К., 1995. - 155 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Украинская академия аграрных наук (Киев); Институт рыбного хозяйства (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС49956

Доценко, Виктор Васильевич.
Питательные бактериологические среды из сухого белкового концентрата при производстве ветеринарных биологических препаратов [Текст] : дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / Доценко Виктор Васильевич ; УААН, Ин-т эксперим. и клин. вет. медицины. - Х., 1996. - 129 с. с прил.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Украинская академия аграрных наук (Киев); "Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины", национальный научный центр (Харьков)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС55083

Доценко, Федір Федорович.
Вивчення впливу наднерівноважних умов формування на стан речовини та її фізичні властивості [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Доценко Федір Федорович ; Дніпропетровський держ. ун-т. Кафедра металофізики. - Дніпропетровськ, 1997. - 152 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський державний університет. Кафедра металофізики

Видання зберігається у :

6.
ДС56696

Доценко, Николай Яковлевич.
Состояние системной и регионарной гемодинамики брюшной полости и некоторых нейрогуморальных регулирующих факторов у больных язвенной болезнью: детерминанты развития, механизмы формирования и обоснование терапии [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.02 / Доценко Николай Яковлевич ; Запорожский гос. ин-т усовершенствования врачей. - Запорожье, 1996. - 277 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Запорожский государственный институт усовершенствования врачей

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС81627

   Доценко, Олександр Сергійович.
Організація управління міліцією громадської безпеки в сучасних умовах [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Доценко Олександр Сергійович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2003. - 207 арк. - арк. 177-200

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія внутрішніх справ України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС82429

Доценко, Ліна Віталіївна.
Організаційно-економічні засади функціонування дорадчих закладів з обслуговування сільськогосподарських підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Доценко Ліна Віталіївна ; Одеський держ. економічний ун-т. - О., 2003. - 192 арк.: рис. - арк. 161-173

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС84318

Доценко, Наталья Владимировна.
Методы синтеза алгоритмических преобразователей для автоматизированных систем диагностирования авиационного назначения [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Доценко Наталья Владимировна ; Национальный аэрокосмический ун-т им. Н.Е.Жуковского "Харьковский авиационный ин-т". - Х., 2004. - 205 л. - Библиогр.: л. 162-181

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС94187

Доценко, Сергій Михайлович.
Підвищення паливної економічності суднових газодизель-генераторів шляхом інтенсифікації впорскування запального палива [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.08.05 / Доценко Сергій Михайлович ; Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2006. - 205 арк.: рис. - арк. 187-199

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (Миколаїв)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС102430

Доценко, Виктор Викторович.
Цианотиоацетамид и его производные в синтезе конденсированных серусодержащих пиридинов [Текст] : дис... канд. хим. наук: 02.00.03 / Доценко Виктор Викторович ; РАН, Ин-т орган. химии им. Н. Д. Зелинского. - М., 2004. - 167 л. - Библиогр.: л. 114-141

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Российская академия наук; Институт органической химии имени Н. Д. Зелинского (Москва)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС103917

Доценко, Вадим Павлович.
Повышение жаропрочности и износостойкости литых цепей и смычек, работающих при высокой температуре, для печей в цементной промышленности [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.16.04 / Доценко Вадим Павлович ; Одесский национальный политехнический ун-т. - Д., 2006. - 149 л. - Библиогр.: л. 121-129

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одесский национальный политехнический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС105190

Доценко, Оксана Станіславівна.
Статистичний аналіз діяльності банків України [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.10 / Доценко Оксана Станіславівна ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К., 2007. - 177 арк. + дод. (125арк.). - арк. 167-177
Дві кн. одиниці

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС44868

Доценко, Владимир Иванович.
Статистические и динамические деформированные эффекты в сверхпроводниках второго рода [Текст] : дис...д-ра физ.-мат.наук:01.04.07 / Доценко Владимир Иванович ; АН Украины, Физ.- техн. ин-т низких температур им. Б. И. Веркина. - Х., 1993. - 201 л. - л.:191-201

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академия наук Украины (Киев); Физико-технический институт низких температур имени Б. И. Веркина (Харьков)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС49342сл

Доценко, Виктор Федорович.
Научное обоснование и разработка технологии хлеба с использованием нового углеводосодержащего сырья и сахарозаменителей [Текст] : дис...д-ра техн. наук: 05.18.01 / Доценко Виктор Федорович ; Украинский гос. ун-т пищевых технологий. - К., 1994. - 535 л.
Для сл. пользования.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Украинский гос. университет пищевых технологий

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС55170

Доценко, Виктор Иванович.
Разработка методики расчета почвенных влагозапасов и оптимизации режимов орошения кукурузы в условиях Днепропетровской области [Текст] : дис... канд. с.-х. наук: 06.00.02 / Доценко Виктор Иванович ; Днепропетровский гос. аграрный ун-т. - Днепропетровск, 1997. - 147 л.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Днепропетровский государственный аграрный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС58300

Доценко, Владимир Викторович.
Динамические и диссипативные процессы в двумерном вигнеровском кристалле над жидким гелием [Текст] : дис... канд. физ.- мат. наук: 01.04.09 / Доценко Владимир Викторович ; НАН Украины, Физ.- техн. ин-т низких температур им. Б. И. Веркина. - Х., 1998. - 118 л. - л. 108-118

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Физико-технический институт низких температур имени Б. И. Веркина (Харьков)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС57309

   Доценко, Анатолій Іванович.
Територіальна організація розселення (теорія і практика) [Текст] : дис... д- ра геогр. наук: 11.00.02 / Доценко Анатолій Іванович ; Нац. акад. наук України, Рада по вивч. продукт. сил України. - К., 1997. - 449 л. - Бібліогр.: л. 394-369.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Рада по вивченню продуктивних сил України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС55689

Доценко, Иван Сергеевич.
Высокоэнергетическое рассеяние адронов ядрами и электромагнитные переходы в ядрах [Текст] : дис... д-ра физ.-мат. наук: 01.04.02 / Доценко Иван Сергеевич ; Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. - К., 1996. - 281 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевский университет имени Тараса Шевченко

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС59025

Доценко, Владимир Николаевич.
Разработка методов расчета и проектирования опорных узлов двигателей летательных аппаратов [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.07.05 / В.Н.Доценко ; Харьковский авиационный ин-т им. Н.Е.Жуковского. - Х., 1998. - 343 л. - л. 316-336

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский авиационный институт имени Н. Е. Жуковского

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського