Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (3)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=КОЛОЇЗ$<.>+<.>A=ЖАНН$<.>+<.>A=ВАСИЛІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 21
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС105576

   Колоїз, Жанна Василівна.
Оказіональна деривація: теоретичний та функціонально-прагматичний аспекти [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Колоїз Жанна Василівна ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2007. - 442 арк. - арк. 380-434

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС51653

   Колоїз, Жанна Василівна.
Структурнофункціональні різновиди усталених конструкцій у мові публіцистики Сергія Єфремова [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Колоїз Жанна Василівна ; Криворізький держ. педагогічний ін-т. - Кривий Ріг, 1996. - 222 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Єфремов С. О. ( про нього); Криворізький державний педагогічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА292306

   Колоїз, Жанна Василівна.
Структурнофункціональні різновиди усталених конструкцій у мові публіцистики Сергія Єфремова [Текст] : автореф.дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Колоїз Жанна Василівна ; Дніпропетровський держ. ун-т. - Дніпропетровськ, 1996. - 23 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Єфремов С. О. ( про нього); Дніпропетровський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА352121

   Колоїз, Жанна Василівна.
Оказіональна деривація: теоретичний та функціонально-прагматичний аспекти [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Колоїз Жанна Василівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 2007. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут української мови (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА566877

Явір, Валентина.
Українська мова [Текст] : завдання для конкурсів, олімпіад, факультативів / В. Явір, Ж. Колоїз ; ред. В. Явір. - Кривий Ріг : [б.в.], 1995. - 175 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Колоїз, Жанна Василівна; Явір, Валентина (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА608887

Жаннье-Гроппо, Армель.
Введение в историю России от IX в. до начала XX века [Текст] : учеб. пособие / А. Жаннье-Гроппо ; Петербургский гос. ун-т экономики и финансов, Университет Париж-Х (НАНТЕРР). Кафедра славистики. - СПб. : Издательство СПбГУЭФ, 2001. - 151 с. - ISBN 5-7310-1350-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Петербургский гос. университет экономики и финансов; Университет Париж-Х (НАНТЕРР). Кафедра славистики

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
АО261969

   Калашник, Володимир Семенович.
Словник фразеологічних антонімів української мови [Текст] / В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - К. : Довіра, 2001. - 284 с. - (Словники України). - ISBN 966-507-111-4
На обкл авт. не зазнач.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Колоїз, Жанна Василівна; Національна академія наук УкраїниУкраїнський мовно-інформаційний фонд (Київ); Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
АО263933

Полюга, Левко Михайлович.
Словник антонімів української мови [Текст] / Л. М. Полюга ; ред. Л. С. Паламарчук ; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича. Український мовно-інформаційний фонд ; Словник фразеологічних антонімів української мови / В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз ; НАН України, Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. Український мовно-інформаційний фонд. - 2.вид., доп. і випр. - К. : Довіра, 2004. - 275, 284 с. - (Словники України). - Назва обкл. : Словник антонімів і фразеологічних антонімів. - ISBN 966-507-157-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Калашник, Володимир Семенович; Калашник, Володимир Семнович; Колоїз, Жанна Василівна; Паламарчук, Л. С. (ред.); Національна академія наук України; Інститут українознавства імені І. Крип'якевича (Львів); Український мовно-інформаційний фонд (Київ); Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА681625

   Колоїз, Жанна Василівна.
Українська оказіональна деривація [Текст] / Ж. В. Колоїз. - К. : Акцент, 2007. - 311 с. - Бібліогр.: с. 268-307. - ISBN 978-966-8585-15-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА674526

   Колоїз, Жанна Василівна.
Сучасна українська літературна мова [Текст] : зб. завдань для лабораторних робіт / Ж. В. Колоїз [и др.]. - К. : Знання, 2006. - 356 с. - (Серія "Вища освіта XXI століття"). - ISBN 966-346-096-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Малюга, Наталія Миколаївна; Явір, Валентина Василівна

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

11.
АО265148

   Калашник, Володимир Семенович.
Словник фразеологічних антонімів української мови [Текст] / В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз ; НАН України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Укр. мовно-інформ. фонд ; Повний словник антонімів української мови / Л. М. Полюга ; Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Укр. мовно-інформ. фонд ; , Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 3. вид., доп., випр. - К. : Довіра, 2006. - 349с.+510 с. - (Словники України). - ISBN 966-507-191-2
Книга-"переверт".

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Полюга, Левко Михайлович; Колоїз, Жанна Василівна; Національна академія наук України; Інститут українознавства імені І. Крип'якевича (Львів)Український мовно-інформаційний фонд (Київ); Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
АО263196

   Калашник, Володимир Семенович.
Українсько-російські синтаксичні паралелі. Труднощі перекладу [Текст] : словник-довідник: Понад 1500 зіставлень / В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз. - Х. : Прапор, 2003. - 112 с. - Бібліогр.: с. 110. - ISBN 966-7880-39-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Колоїз, Жанна Василівна

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
АО266950

Полюга, Левко Михайлович.
Повний словник антонімів української мови [Текст] / Л. М. Полюга, В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз / Л. М. Полюга ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича, Мовно-інформ. фонд. Словник фразеологічних антонімів української мови / В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз. - Вид. 4-е. - К. : Довіра, 2008. - 510с., 349 с. - (Словники України). - ISBN 978-966-507-227-0. - ISBN 978-966-507-230-0
Книга-"переверт".

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Калашник, Володимир Семенович ; Колоїз, Жанна Василівна; Національна академія наук України; Інститут українознавства імені І. Крип'якевича (Львів)Український мовно-інформаційний фонд (Київ)

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

14.
ВА720108


Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні параметри [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф., 5-6 листопада 2009 року / відп. ред. Ж. В. Колоїз ; Криворізький держ. педагогічний ун-т. Факультет української філології. Кафедра української мови. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. - 570 с. - ISBN 978-966-177-072-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Колоїз, Ж. В. (відп. ред.); Криворізький державний педагогічний університет. Факультет української філології. Кафедра української мови

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА769691

   Колоїз, Жанна Василівна.
Українська пареміологія [Текст] : навч. посіб. / Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга, Н. М. Шарманова ; за ред. Ж. В. Колоїз ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". - Кривий Ріг : Центр-Принт, 2012. - 348 с. - Бібліогр.: с. 288-323. - 100 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Малюга, Наталія Миколаївна; Шарманова, Наталя Миколаївна; Колоїз, Жанна Василівна (ред.); "Криворізький національний університет", державний вищий навчальний заклад

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА788438

Шарманова, Н. М.
Етнолінгвістика [Текст] : [навч. посіб. для студентів ф-ту укр. філології] / Н. М. Шарманова ; [за ред. Ж. В. Колоїз]. - Кривий Ріг : АСТЕРІКС, 2015. - 190, [1] с. - Бібліогр.: с. 155-177. - 100 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Колоїз, Жанна Василівна (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА788449

   Колоїз, Жанна Василівна.
Неузуальне словотворення [Текст] : [монографія] / Ж. В. Колоїз. - Кривий Ріг : Астерікс, 2015. - 156, [1] с. - Бібліогр.: с. 128-141. - 100 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА801061

Литовченко, Ірина Олександрівна.
Динамічні процеси у військовій лексиці української мови (назви зброї, амуніції, споруд) [Текст] : монографія / Ірина Литовченко ; [за ред. Ж. В. Колоїз]. - Кривий Ріг : Роман Козлов [вид.], 2016. - 201, [4] с. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 175-202. - 100 прим. - ISBN 978-617-7104-59-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Колоїз, Ж. В. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА807198


Російсько-український тлумачний словник паремій [Текст] = Русско-украинский толковый словарь паремий / [Ж. В. Колоїз та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Ж. В. Колоїз. - Кривий Ріг : Маринченко С. В., 2016. - 454, [1] с. - Бібліогр.: с. 451-454. - 100 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Колоїз, Жанна Василівна; Бакум, Зінаїда Павлівна; Білоконенко, Людмила Анатоліївна; Вавринюк, Тетяна Іванівна; Малюга, Наталія Миколаївна; Шарманова, Наталя Миколаївна; Колоїз, Жанна Василівна (ред.)

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд

20.
ВА812126

Іншакова, Інна.
Формування одоративної лексики в українській мові [Текст] : монографії / Інна Іншакова ; [за ред. проф. Ж. В. Колоїз] ; Держ. ВНЗ "Криворіз. держ. пед. ун-т". - Кривий Ріг : Маринченко С. В. [вид.], 2017. - 203 с. - Бібліогр.: с. 178-203 . - 100 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Колоїз, Ж. В. (ред.); "Криворізький державний педагогічний університет", державний вищий навчальний заклад

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського