Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=КРОЧК$<.>+<.>A=ЮЛИЙ$<.>+<.>A=ИВАНОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 8
Представлено документи з 1 до 8
1.
ДС48539

Крочко, Василь Юлійович.
Жуки-кокцинеліди (Coleoptera, Coccinellidae) Українських Карпат [Текст] : дис...канд. біол. наук: 03.00.09 / Крочко Василь Юлійович ; УДПУ ім. М.П.Драгоманова, Ужгородський ун-т. - К., 1995. - 284 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Ужгородський університет; УДПУ імені М. П. Драгоманова; Ужгородський університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС97181

Иванович, Галина Валентиновна.
Динамика содержания гликогена и суммарных липидов у мидий Mytilus galloprovincialis Lam. Одесского залива [Текст] : дис... канд. биол. наук: 03.00.17 / Иванович Галина Валентиновна ; НАН Украины, Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского, Одес. фил. - О., 2005. - 163 л.: рис., табл. - Библиогр.: л. 118-141

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского. Одесский филиал

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА284932

Крочко, Юлий Иванович.
Рукокрылые Украинских Карпат [Текст] : автореф.дис...д-ра биол.наук:03.00.08 / Крочко Юлий Иванович ; АН Украины, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена. - К., 1992. - 34 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академия наук Украины (Киев); Институт зоологии имени И. И. Шмальгаузена (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА604575

Крочко, Юлій Іванович.
Практикум з зоології хребетних (Анатомічна частина) [Текст] : навч. посіб. для студ. біол. ф-тів держ. ун-тів / Ю. І. Крочко ; Ужгородський держ. ун-т. - Ужгород : ВАТ "Патент", 2000. - 196 с.: іл. - ISBN 966-7400-06-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ужгородський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА606581

Иванович, Ст..
Почему евреям дали равноправие? [Текст] / С. Иванович ; ред., предисл. М. Горький. - Пг. : [б.и.], 1917. - 24 с. - (Издание Союза Солдат-Республиканцев ; №13)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Горький, предисл.: Горький, М. (ред., предисл.)

Видання зберігається у :

6.
АО263709

Гудков, Владимир Павлович.
Сербско-русский и русско-сербский словарь [Текст] : 20 000 слов / В. П. Гудков, С. Иванович. - 2.изд., стер. - М. : Русский язык, 2002. - 439 с. - Альтернативное название : Српско-руски и руско-српски речник/ Гудков, В. П.; Иванович, С. - ISBN 5-200-03169-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Иванович, Слободан

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

7.
АО269966

Гудков, Владимир Павлович.
Сербско-русский и русско-сербский словарь [Текст] : 20 000 слов / В. П. Гудков, С. Иванович = Српско-руски и руско-српски речник : 20000 речи / В. П. Гудков, С. Ивановић. - 7-е изд., стер. - М. : Дрофа : Русский язык - Медиа, 2008. - 425 с. - 2000 прим. - ISBN 978-5-9576-0481-5 (ООО "Рус. яз.- Медиа"). - ISBN 978-5-358-05702-9 (ООО "Дрофа")

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Иванович, Слободан

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА789661

Иванович, Джанет.
Искатели сокровищ [Текст] : роман / Джанет Иванович ; [пер. с англ. Игоря Толока]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 284 с. - Пер. изд. : Wicked business / Janet Evanovich. - New York, 2012. - 6000 прим. - ISBN 978-966-14-8771-9 (Украина). - ISBN 978-5-9910-3187-5 (Россия). - ISBN 978-0-345-52777-6 (англ.)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Толок, Игорь (пер.); Evanovich, Janet

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського