Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (5)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=ЛУНЬ$<.>+<.>A=ЄВГЕН$<.>+<.>A=АНДРІЙОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 131
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС48183

Луньов, Ростислав Анатолійович.
Ранева інфекція при операціях на нирках та верхніх сечових шляхах при гострому пієлонефриті (клініко-експерим. дослідження) [Текст] : дис...канд. мед. наук: 14.00.40 / Луньов Ростислав Анатолійович ; Одеський медичний ун-т. - К., 1995. - 150 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС84602

   Луньова, Ганна Геннадіївна.
Роль Т-хелперної ланки імунітету в реакції відторгнення алогенного трансплантата нирки у людини [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.03.08 / Луньова Ганна Геннадіївна ; Ін-т урології АМН України. - К., 2003. - 260 арк.: рис. - арк. 213-260

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія медичних наук України (Київ); Інститут урології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС92299

Лунько, Татьяна Андреевна.
Комплексное обследование и лечение женщин с синдромом хронических тазовых болей с применением интраскопических технологий [Текст] : дис...канд. мед. наук: 14.01.01 / Лунько Татьяна Андреевна ; Одесский гос. медицинский ун-т. - О., 2006. - 149 л. - Библиогр.: л. 124-149

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одесский гос. медицинский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС101703

Луньков, Артур Володимирович.
Гарантування державної безпеки України: історичний досвід провідних держав та сучасність [Текст] : дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Луньков Артур Володимирович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2007. - 196 арк. - арк. 180-196

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС47464

Лунь, Юрій Остапович.
Ефекти статичного і динамічного розупорядкування гратки в оптичних властивостях шаруватих напівпровідникових матеріалів [Текст] : дис...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Лунь Юрій Остапович ; Університет "Львівська політехніка". - Львів, 1995. - 156 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Університет "Львівська політехніка"

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС71458

Лунь, Галина Павлівна.
Функціональний стан дихальної системи у хворих на дитячий церебральний параліч та його зміни при застосуванні системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Лунь Галина Павлівна ; Інститут неврології, психіатрії і наркології АМН України, Інститут проблем медичної реабілітації. - Х.; Трускавець, 2001. - 165 арк. - арк.134-165
є

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Інститут неврології, психіатрії і наркології АМН України; Інститут проблем медичної реабілітації

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС79846

Лунь, Зоряна Іванівна.
Правова охорона Конституції України [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лунь Зоряна Іванівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 192 арк. - арк. 172-192

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС100001

Луньова, Тетяна Володимирівна.
Лексикалізований концепт ГАРМОНІЯ в сучасній англійській мові: структура і комбінаторика [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Луньова Тетяна Володимирівна ; Київський національний лінгвістичний ун-т. - К., 2006. - 348 арк. - арк. 220-247

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний лінгвістичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА283112

Луньо, Євген Андрійович.
Обрядово-звичаєвий фольклор Яворівщини [Текст] : автореф. дис...канд. філол. наук: 10.01.09 / Луньо Євген Андрійович ; АН України, Ін-т народознав. - К., 1993. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія наук України (Київ); Інститут народознавства (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА289032

Луньов, Ростислав Анатолійович.
Ранева інфекція при операціях на нирках та верхніх сечових шляхах при гострому піелонефриті ( клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис...канд. мед. наук: 14.00.40 / Луньов Ростислав Анатолійович ; АМН України, Ін-т урології та нефрології. - К., 1995. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія медичних наук України (Київ); Інститут урології та нефрології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
РА349481

Луньков, Артур Володимирович.
Гарантування державної безпеки України: історичний досвід провідних держав та сучасність [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / Луньков Артур Володимирович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2007. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
РА345140

Лунько, Тетяна Андріївна.
Комплексне обстеження і лікування жінок з синдромом хронічних тазових болів із застосуванням інтраскопічних технологій [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Лунько Тетяна Андріївна ; Одеський держ. медичний ун-т. - О., 2006. - 19 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА347582

Луньова, Тетяна Володимирівна.
Лексикалізований концепт ГАРМОНІЯ в сучасній англійській мові: структура і комбінаторика [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Луньова Тетяна Володимирівна ; Київський національний лінгвістичний ун-т. - К., 2006. - 22 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний лінгвістичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА362385

Луньов, Андрій Олександрович.
Обгрунтування технології наземної цифрової стереофотограмметричної зйомки [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / Луньов Андрій Олександрович ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2008. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Д13 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет будівництва і архітектури

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА368723

Луньов, Олександр Олександрович.
Вдосконалення пристроїв тепловідведення замкнутих систем охолодження енергетичних установок суден та морських споруд [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.03 / Луньов Олександр Олександрович ; Севастопольський національний технічний ун-т. - Севастополь, 2009. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Севастопольський національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА288266

Лунь, Юрій Остапович.
Ефекти статичного і динамічного розпорядкування гратки в оптичних властивостях шаруватих напівпровідникових матеріалів [Текст] : автореф. дис...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Лунь Юрій Остапович ; Університет "Львівська політехніка". - Львів, 1995. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Університет "Львівська політехніка"

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА314205

Лунь, Галина Павлівна.
Функціональний стан дихальної системи у хворих на дитячий церебральний параліч та його зміни при застосуванні системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Лунь Галина Павлівна ; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Х., 2001. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківська медична академія післядипломної освіти

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА307023дх

Луньков, Александр Гаврилович.
Кризисные явления в международном движении молодежи и студентов в период подготовки и проведения Международного года молодежи (1980- 1985 г.г.) [Текст] : автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.04 / Луньков Александр Гаврилович ; Институт молодежи ЦК ВЛКСМ и Госкомтруда СССР. - М., 1990. - 22 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Институт молодежи ЦК ВЛКСМ и Госкомтруда СССР

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА324872

Лунь, Зоряна Іванівна.
Правова охорона Конституції України [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Лунь Зоряна Іванівна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2003. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
РА327764

   Луньова, Ганна Геннадіївна.
Роль Т-хелперної ланки імунітету в реакції відторгнення алогенного трансплантата нирки людини [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.03.08 / Луньова Ганна Геннадіївна ; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2003. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського