Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (76)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=ТРОХИМЧУК$<.>+<.>A=РОСТИСЛАВ$<.>+<.>A=МИКОЛАЙОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 75
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС82405

Трохимчук, Вікторія Анатоліївна.
Агробіологічна оцінка клонових підщеп груші в маточнику і полях розсадника в умовах правобережної частини західного Лісостепу України [Текст] : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / Трохимчук Вікторія Анатоліївна ; Уманський держ. аграрний ун-т. - Умань, 2004. - 165 арк.: рис. - арк. 129-143

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Уманський державний аграрний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС104427

   Трохимчук, Андрій Дмитрович.
Структурні взаємодії в колоїдних дисперсних середовищах: статистико-механічний підхід [Текст] : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.24 / Трохимчук Андрій Дмитрович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. - Л., 2006. - 298 арк. - арк. 283-298

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут фізики конденсованих систем (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС58635сл

   Трохимчук, Віктор Васильович.
Фізико-хімічні перетворення лікарських засобів спеціального призначення під впливом уражаючих факторів сучасної зброї та методи їх виявлення [Текст] : дис... д-ра фарм. наук: 15.00.02 / Трохимчук Віктор Васильович ; Українська військово-медична академія. - К., 1997. - 418 л. - л. 318-376
Для служб. користування

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська військово-медична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС55739

   Трохимчук, Анатолій Костянтинович.
Процеси комплексоутворення на поверхні модифікованих кремнеземів та їх використання в неорганічному аналізі [Текст] : дис... д-ра хім. наук: 02.00.01; 02.00.02 / Трохимчук Анатолій Костянтинович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1997. - 363 л.

Рубрикатор НБУВ:
 Г471 
 Г583 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА297349

   Трохимчук, Анатолій Костянтинович.
Процеси комплексоутворення на поверхні модифікованих кремнеземів та їх використання в неорганічному аналізі [Текст] : автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.01 ; 02.00.02 / Трохимчук Анатолій Костянтинович ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1997. - 38 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Г471 
 Г583 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Т. Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА303321сл

   Трохимчук, Віктор Васильович.
Фізико-хімічні перетворення лікарських засобів спеціального призначення під впливом уражаючих факторів сучасної зброї та методи їх виявлення [Текст] : автореф. дис... д-ра фарм. наук: 15.00.02 / Трохимчук Віктор Васильович ; Київська медична академія післядипломної освіти. - К., 1998. - 33 с.
Для сл. користування

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київська медична академія післядипломної освіти

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА299750сл

   Трохимчук, Віктор Васильович.
Фізико-хімічні перетворення лікарських засобів спеціального призначення під впливом уражаючих факторів сучасної зброї та методи їх виявлення [Текст] : автореф. дис... д-ра фармац. наук: 15.00.02 / Трохимчук Віктор Васильович ; Київська медична академія післядипломної освіти. - К., 1997. - 34 с.
Для сл. користування.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київська медична академія післядипломної освіти

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
РА330497

Трохимчук, Вікторія Анатоліївна.
Агробіологічна оцінка клонових підщеп груші в маточнику і полях розсадника в умовах правобережної частини західного Лісостепу України [Текст] : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / Трохимчук Вікторія Анатоліївна ; Уманський держ. аграрний ун-т. - Умань, 2004. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Уманський державний аграрний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА354477

   Трохимчук, Андрій Дмитрович.
Структурні взаємодії в колоїдних дисперсних середовищах: статистико-механічний підхід [Текст] : автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.24 / Трохимчук Андрій Дмитрович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. - Л., 2007. - 40 с.

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут фізики конденсованих систем (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА370816

Трохимчук, В’ячеслав Вікторович.
Науково-методичні підходи до оцінки та підвищення доступності лікарських засобів амбулаторним хворим [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / Трохимчук В’ячеслав Вікторович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - К., 2010. - 23 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА579538

Трохимчук, Ростислав Миколайович.
Збірник задач з дискретної математики (розділ "Множини і відношення") [Текст] : для студентів факультету кібернетики / Р. М. Трохимчук ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : [б.в.], 1997. - 69 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Т. Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА595703

Трохимчук, Ростислав Миколайович.
Збірник задач із теорії графів [Текст] : навч. посібник для студ. ф-ту кібернетики / Р. М. Трохимчук ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Редакційно- видавничий центр "Київський ун-т", 1998. - 57 с. - ISBN 966-594-045-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА590946


Математика для вступників [Текст] / О. В. Вознюк [и др.] ; ред. О. К. Закусило. - К. : Четверта хвиля, 1999. - 167 с. - (Перевір себе). - ISBN 966-529-017-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вознюк, О. В.; Кузенко, В. Ф.; Трохимчук, Р. М.; Хворостяний, Ф. О.; Закусило, О. К. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА594609

Ростиславлева, Наталья Васильевна.
Зарождение либерализма в Германии. Карл фон Роттек [Текст] / Н. В. Ростиславлева ; Российский гос. гуманитарный ун-т. - М. : [б.и.], 1999. - 142 с.: ил. - Библиогр.: с. 132-136. - ISBN 5-7281-0154-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Роттек, Карл фон (о нём); Российский гос. гуманитарный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

15.
ВА598000

Трохимчук, Петро Павлович.
Поліметричне моделювання інформаційних та фізичних процесів [Текст] / П. П. Трохимчук. - Луцьк : Вежа, 1999. - 344 с. - ISBN 966-7294-44-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА605489

Бокало, Наталія.
Проблеми і перспективи демократизації в країнах центрально- східної Європи (на прикладі Вишеградської четвірки) [Текст] / Н. Бокало, С. Трохимчук ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин. Інститут Польщі. - Л. : [б.в.], 2000. - 68 с. - (Міжнародні відносини ; 4.10)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Трохимчук, Степан; Львівський національний університет імені Івана Франка. Факультет міжнародних відносин. Інститут Польщі

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
Р87725

Трохимчук, Ростислав Миколайович.
Теорія графів [Текст] : навч. посіб. для студ. ф-ту кібернетики / Р. М. Трохимчук ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : РВЦ "Київський університет", 1998. - 43 с. - ISBN 966-594-043-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :

18.
ВА627080

Трохимчук, Ростислав Миколайович.
Булеві функції [Текст] : навч. посібник / Р. М. Трохимчук ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2001. - 82 с.: рис. - Бібліогр.: с.81.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
Р95843

Пацаган, Тарас Миколайович.
Комп'ютерне моделювання властивостей метану у модельному силікагелі [Text] / Т. М. Пацаган [и др.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т фізики конденс. систем. - Л. : [б.в.], 2001. - 22 с.: рис. - (Препр. / НАН України, Ін-т фізики конденс. систем ; ICMP-01-17E). - Библиогр.: с. 11-12
Англ. мовою.- Опис за перекладом

Рубрикатор НБУВ:
 Г65-5 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Головко, Мирослав Федорович; Трохимчук, Андрій Дмитрович; Національна академія наук України; Інститут фізики конденсованих систем (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
Р96011

Ростислав
Скитське сонце [Текст] : поезії з нотатків та альбомів 1988-2001 рр. / Ростислав ; фото А. Зюбровський. - Т. : Джура, 2002. - 40 с.: іл. - ISBN 966-8017-12-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Зюбровський, Андрій (фото.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського