Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (15)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=ШОЛОХ$<.>+<.>A=МИХАИЛ$<.>+<.>A=АЛЕКСАНДРОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 159
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС44075

Шолох, Сергей Григорьевич.
Комплексное лечение больных гипертонической болезнью с использованием лазерной акупунктуры [Текст] : дис...канд.мед.наук:14.00.06 / Шолох Сергей Григорьевич ; Запорожский ин-т усовершенствования врачей. - Запорожье, 1994. - 175 л. - л.:154-175

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Запорожский институт усовершенствования врачей

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС48267

   Александрович, Володимир Степанович.
Малярі у суспільно-політичному та культурному житті України XVI-XVII століть (з досвіду вивчення письмових джерел до історії українського мистецтва) [Текст] : дис...канд. іст. наук: 07.00.06 / Александрович Володимир Степанович ; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича. - Львів, 1995. - 187 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут українознавства імені І. Крип'якевича (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС85230

Шолох, Сергій Миколайович.
Закономірності управління забезпеченням якості шихти в проекті вивозу готових до виймання запасів руди з кар'єру залізорудного комбінату [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / Шолох Сергій Миколайович ; Криворізький технічний ун-т. - Кривий Ріг, 2004. - 168 арк. - арк. 145-152

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Криворізький технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС103794

Александрович, Тетяна Зігфридівна.
Поетика прози Григорія Сковороди [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Александрович Тетяна Зігфридівна ; Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2007. - 222 арк. - арк. 194-222

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сковорода Г. С. (о нём); Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС70642

Шолохова, Татьяна Александровна.
Биологические особенности и селекция канны садовой [Текст] : дис... канд. биол. наук: 03.00.05 / Шолохова Татьяна Александровна ; УААН, Никит. ботан. сад - Нац. науч. центр. - Ялта, 2001. - 210 л. - Библиогр.: л. 167-188

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Украинская академия аграрных наук (Киев); "Никитский ботанический сад" национальный научный центр

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС66486

Шолохова, Людмила Владимировна.
Становление и развитие еврейской музыкальной фольклористики в Российской империи в начале XX ст. [Текст] : дис... канд. искусствоведения: 17.00.03 / Шолохова Людмила Владимировна ; Национальная музыкальная академия Украины им. П.И.Чайковского. - К., 2000. - 211 л.+прил.(90л.). - Библиогр.:л. 181-211
Две кн. единицы

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС77334

Шолохова, Лариса Борисівна.
Обгрунтування та оцінка ефективності комбінованої фармакотерапії хворих на остеоартроз [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.12 / Шолохова Лариса Борисівна ; АМН України, Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска. - К., 2002. - 175 арк. - арк. 141-175

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска; АМН України; Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС98005

Шолохова, Наталія Сергіївна.
Формування когнітивних умінь учнів 7-8 класів у процесі вивчення фізики за інтерактивними технологіями [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Шолохова Наталія Сергіївна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006. - 253 арк. - арк. 179-196

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА285374

Шолох, Сергій Григорович.
Комплексне лікування хворих гіпертонічною хворобою з використанням лазерної акупунктури [Текст] : автореф.дис...канд.мед.наук: 14.00.06 / Шолох Сергій Григорович ; Запорізький медичний ін-т. - Запоріжжя, 1994. - 17 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Запорізький медичний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА289677

   Александрович, Володимир Степанович.
Малярі у суспільно-політичному та культурному житті України ХVI-XVII століть [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.06 / Александрович Володимир Степанович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 1995. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
РА296426

Александрович, Тетяна Андріївна.
Обгрунтування використання сольових та фітоелектроаерозолей в медичній реабілітації хворих на бронхальну астму [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.33 / Александрович Тетяна Андріївна ; Український НДІ медичної реабілітації та курортології. - О., 1997. - 27 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Український НДІ медичної реабілітації та курортології

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
РА334951

Шолох, Сергій Миколайович.
Закономірності управління забезпеченням якості шихти в проекті вивозу готових до виймання запасів руди з кар'єру залізорудного комбінату [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / Шолох Сергій Миколайович ; Криворізький технічний ун-т. - Кривий Ріг, 2004. - 22 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Криворізький технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА338256

Шолох, Павел Иванович.
Профилактика и лечение воспалительных осложнений при трансуретральной резекции доброкачественной гиперплазии предстательной железы [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.00.40 / Шолох Павел Иванович ; Научный центр урологии им. Б.У.Джарбусынова Министерства здравоохранения Республики Казахстан. - Алматы, 2005. - 19 с.: рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Научный центр урологии имени Б. У. Джарбусынова Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА344678

Шолохова, Наталія Сергіївна.
Формування когнітивних умінь учнів 7-8 класів у процесі вивчення фізики за інтерактивними технологіями [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Шолохова Наталія Сергіївна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА353688

Александрович, Тетяна Зігфридівна.
Поетика прози Григорія Сковороди [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Александрович Тетяна Зігфридівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2007. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сковорода, Григорій Савич (1722-1794) ( про нього); Національна академія наук УкраїниІнститут літератури імені Т. Г. Шевченка (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА309792

Шолохова, Людмила Володимирівна.
Становлення та розвиток єврейської музичної фольклористики в Російській імперії на початку ХХ ст. [Текст] : автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Шолохова Людмила Володимирівна ; Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. - К., 2000. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна музична академія України імені П. І. Чайковського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА315466

   Александрович, Володимир Степанович.
Західноукраїнські малярі XVI століття. Шляхи розвитку професійного середовища [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук.: 07.00.01 / Александрович Володимир Степанович ; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича, Інститут народознавства. - Л., 2001. - 32 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут українознавства імені І. Крип'якевича (Львів); Інститут народознавства (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА316142

Шолохова, Тетяна Олександрівна.
Біологічні особливості і селекція канни садової [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Шолохова Тетяна Олександрівна ; УААН, Нікіт. ботан. сад - Нац. наук. центр. - Ялта, 2001. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); "Нікітський ботанічний сад", національний науковий центр

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА321357

Шолохова, Лариса Борисівна.
Обгрунтування та оцінка ефективності комбінованої фармакотерапії хворих на остеоартроз [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.12 / Шолохова Лариса Борисівна ; АМН України, Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска. - К., 2002. - 21 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска; АМН України; Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
АО265086


Божественная литургия [Текст] / пер. В. С. Шолох. - 2. изд., стер. - К. : Пролог, 2006. - 216 с. - ISBN 966-96342-8-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шолох, В. С. (пер.); (пер. с греч.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського