Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (3)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Барановський М$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 64
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС84869

   Барановський, Михайло Миколайович.
Трипси лісостепу України: еколого-фауністична характеристика, шкідливість, векторні властивості та агроценотичний контроль [Текст] : дис... д-ра с.-г. наук: 03.00.16 / Барановський Михайло Миколайович ; УААН, Ін-т агроекології та біотехнології. - К., 2003. - 350 арк. - Бібліогр.: арк. 281-320.

Рубрикатор НБУВ:
 П128 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут агроекології та біотехнології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС90211

Барановський, Максим Ігорович.
Порівняльна оцінка методів захисту міокарда на основі кристалоїдних кардіоплегічних розчинів при хірургічній корекції вроджених вад серця [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / Барановський Максим Ігорович ; АМН України, Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова. - К., 2004. - 158 арк.: мал., табл. - арк. 138-158

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
АМН України; Інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА280628

   Барановський, Микола Олександрович.
Територіальна організація пересувних форм обслуговування сільського населення Черніговської області [Текст] : автореф. ... дис. канд. геогр. наук: 11.00.02 / Барановський Микола Олександрович ; АН України, Ін-т географії. - К., 1993. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія наук України (Київ); Інститут географії (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА336976

Барановський, Максим Ігорович.
Порівняльна оцінка методів захисту міокарда на основі кристалоїдних кардіоплегічних розчинів при хірургічній корекції вроджених вад серця [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / Барановський Максим Ігорович ; Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. - К., 2005. - 20 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київська медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА325800

   Барановський, Михайло Миколайович.
Трипси лісостепу України: еколого-фауністична характеристика, шкідливість, векторні властивості та агроценотичний контроль [Текст] : автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 03.00.16 / Барановський Михайло Миколайович ; УААН, Ін-т агроекології та біотехнології. - К., 2003. - 0 фх

Рубрикатор НБУВ:
 П128 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут агроекології та біотехнології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА567366


Свинарство і технологія виробництва свинини [Текст] : підручник для викладачів і студ. зооінж. фак. вищ. навч. с.- г. закладів III-IV рівнів акредитації та ін. / В. І. Герасимов [та ін.]. - К. : Урожай, 1996. - 350 с. - ISBN 5-337-01704-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Герасимов, Веніамін Іванович; Рибалко, Валентин Павлович; Цицюрський, Леонтій Миколайович; Барановський, М. І.; Домашенко, М. І.

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВС32752


Нафта і газ України [Текст] / І. О. Артемчук [та ін.] ; голов. ред. М. П. Ковалко. - К. : Наукова думка, 1997. - 382 с. - ISBN 966-00-0130-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Артемчук, І. О.; Барановський, М. І.; Білик, С. Ф.; Бражина, Г. Й.; Васько, І. А.; Ковалко, М. П. (голов. ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА590581

Барановський, М. О..
Вступ до економічної і соціальної географії (основи теорії) [Текст] / М. О. Барановський ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : [б.в.], 1999. - 102 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА595861


Економічна і соціальна географія України (методичні рекомендації до виконання практичних робіт) [Текст] / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя ; уклад. М. О. Барановський, Л. М. Мадьярова. - Ніжин : НДПУ, 2000. - 57 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Барановський, М. О. (уклад.); Мадьярова, Л. М. (уклад.); Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
Р86945


Вступ до економічної і соціальної географії [Текст] : методичні рекомендації до виконання практичних робіт / уклад. М. О. Барановський ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : [б.в.], 1999. - 27 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Барановський, М. О. (уклад.); Ніжинський державний педагогічний ун-т імені Миколи Гоголя

Видання зберігається у :

11.
Р87887


Географія населення [Текст] : методичні рекомендації до виконання практичних робіт / уклад. М. О. Барановський, В. В. Смаль ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : [б.в.], 1999. - 32 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Барановський, М. О. (уклад.); Смаль, В. В. (уклад.); Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя

Видання зберігається у :

12.
Р88369


Практикум з економічної і соціальної географії зарубіжних країн (Азія) [Текст] / уклад. М. О. Барановський ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : [б.в.], 2000. - 29 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Барановський, М. О. (уклад.); Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя

Видання зберігається у :

13.
ВА589390

Барановський, М. О..
Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Запитання та відповіді [Текст] : навч.-метод. посібник / М. О. Барановський [та ін] ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : [б.в.], 1999. - 81 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Смаль, В. В.; Смаль, І. В.; Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА605262


Збірник програм навчально- польових практик з географічних дисциплін [Текст] / підгот. М. О. Барановський [та ін.] ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : НДПУ, 2001. - 52 с. - Бібліогр.: с.49-50

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Барановський, М. О (підгот.); Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА619847


Біологічний захист рослин [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. аграрних закладів. із спец. 7.130105 - захист рослин / М. П. Дядечко [та ін.] ; ред. М. П. Дядечко, М. М. Падій. - Біла Церква : [б.в.], 2001. - 311 с.: рис. - Бібліогр.: с. 297. - ISBN 966-7417-22-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дядечко, Микола Платонович; Падій, Микола Миколайович; Шелестова, Валентина Сергіївна; Барановський, Михайло Миколайович; Черній, Анатолій Мойсейович; Дядечко, Микола Платонович (ред.); Падій, Микола Миколайович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

16.
ВА620790

Барановський, М. О..
Економічна і соціальна географія зарубіжних країн (Азія) [Текст] / М. О. Барановський, О. Г. Дмитренко ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. М.Гоголя. - Ніжин : [б.в.], 2001. - 166 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дмитренко, О. Г.; Ніжинський державний педагогічний університет імені М. Гоголя

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА626989

   Барановський, Микола Олександрович.
Географія населення [Текст] : навч. посібник для студ. геогр. спец. вищ. навч. закладів / М. О. Барановський ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : [б.в.], 2002. - 191 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА642090

Бездухов, Олександр Анатолійович.
Геоморфологія [Текст] : курс лекцій для студ. заоч. форми навч. / О. А. Бездухов ; відп. ред. М. О. Барановський ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : Видавництво НДПУ ім.М.Гоголя, 2003. - 85 с.: мал. - Бібліогр.: с. 81

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Барановський, М. О. (відп. ред.); Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
Р102900

   Барановський, Микола Олександрович.
Практикум з географії населення [Текст] : метод. посіб. для студ. природничо-геогр. ф-тів пед. вузів / М. О. Барановський, В. В. Смаль ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : Видавництво Ніжинського ун-ту, 2004. - 34 с.: мал., табл. - Бібліогр.: с. 32

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Смаль, Валентина Володимирівна; Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА656909


Ніжинщина [Текст] / М. О. Барановський [та ін.] ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя, Ніжинський відділ Українського географічного товариства. - Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. - 174 с. - Бібліогр.: с. 169-171

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Барановський, Микола Олександрович; Барановська, Ольга Віталіївна; Смаль, Ігор Вікторович; Смаль, Валентина Володимирівна; Афоніна, Олена Олексіївна; Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя; Ніжинський відділ Українського географічного товариства

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського