Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (3)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Гирич І$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 94
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ВА572837


Епістолярна спадщина Михайла Грушевського [Текст] : покажчик до фонду N1235 у ЦДІА України у м.Києві / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд. І. Гирич. - К. : [б.в.], 1996. - 107 с. - (Науково-довідкові видання з історії України ; вип.39). - ISBN 5-7702-0577-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гирич, Ігор (упоряд.); Грушевський, Михайло Сергійович (о нём); Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського (Київ)

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування
Основний фонд

2.
ВА594353

   Брайчевський, Михайло Юліанович.
Вибрані твори [Текст] : історико- археологічні студії, публіцистика / М. Ю. Брайчевський ; упоряд. І. Гирич [та ін.] ; ред. Л. Винар ; Українське історичне товариство у США, Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Видавничий дім "КМ Academia" ; Нью- Йорк : [б.в.], 1999. - 600 с.: іл. - Бібліогр.: с. 569-582. - ISBN 966-518-111-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Винар, Любомир (ред.); Гирич, І (упоряд.); Українське історичне товариство у США; Національний університет "Києво-Могилянська академія" (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

3.
ВА598022

   Пристайко, Володимир.
Михайло Грушевський: Справа "УНЦ" і останні роки (1931- 1934) [Текст] / В. Пристайко, Ю. Шаповал ; відп. ред. І. Гирич ; Центр іст. політології Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. НАН України, Служба безпеки України. - К. : Критика, 1999. - 351 с. - Бібліогр.: с. 331-335. - ISBN 966-7679-08-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шаповал, Юрій; Гирич, Ігор (відп. ред.); Грушевський, Михайло Сергійович (про нього); Національна академія наук України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень (Київ). Центр історичної політології; Служба безпеки України

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
Р88472

Гирич, І. Б..
Видання україномовних епістолярних джерел кінця ХІХ- ХХ ст. [Текст] : метод. рекомендації / І. Б. Гирич, В. П. Ляхоцький ; Укр. держ. НДІ архівної справи та документознавства, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерлознавства ім. М. С. Грушевського. - К. : [б.в.], 2000. - 46 с. - (Проблеми едиційної та камеральної археографії : історія, теорія, методика ; вип. 38). - ISBN 966-625-0004
Автори вказ. на звороті тит.л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Ляхоцький, В. П.; Національна академія наук УкраїниІнститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського (Київ); Український державний НДІ архівної справи та документознавства

Видання зберігається у :

5.
Р88840

Гирич, І. Б..
Видання україномовних епістолярних джерел кінця ХІХ- середини ХХ ст. [Текст] : метод. рек. / І. Б. Гирич, В. П. Ляхоцький ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К. : [б.в.], 2000. - 48 с. - (Проблеми едиційної та камеральної археографії : історія, теорія, методика ; вип.38). - ISBN 966-625-0004
Авт. зазнач. на звороті тит.арк.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Ляхоцький, В. П.; Національна академія наук УкраїниІнститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського (Київ)

Видання зберігається у :

6.
ВА637708

   Брайчевський, Михайло Юліанович.
Часу круговерть [Текст] : [Поетичні твори] / М. Ю. Брайчевський ; упорядкув. Ю. Кухарчук, І. Гирич. - К. : Смолоскип, 2003. - 171 с. - ISBN 966-7332-83-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кухарчук, Юрій (упорядкув.); Гирич, Ігор (упорядкув.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

7.
В348232/Т. 2

До джерел [Текст] : зб. наук. пр. на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя / ред. кол. І. Гирич [та ін.] ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. - К.2004. - ISBN 966-02-32-32-2.
Т. 2. - [Б. м.] : [б.в.], 2004. - 656 с. - ISBN 966-02-32-34-9 (Т.2)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Гирич, Ігор \ред. кол.\; Гирич, Іван Антонович (о нём); Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського(Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

8.
В348232/Т. 1

До джерел [Текст] : зб. наук. пр. на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя / ред. кол. І. Гирич [та ін.] ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. - К.2004. - ISBN 966-02-32-32-2.
Т. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 2004. - 850 с.: іл. - ISBN 966-02-32-33-0 (Т.1)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Гирич, Ігор \ред. кол.\; Гирич, Іван Антонович (о нём); Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського(Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

9.
Табачник Д.В. ВА634

   Брайчевський, Михайло Юліанович.
Часу круговерть [Текст] : поетичні твори / М. Ю. Брайчевський ; упорядкув. Ю. Кухарчук, І. Гирич. - К. : Смолоскип, 2003. - 171 с. - ISBN 966-7332-83-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кухарчук, Юрій (упорядкув.); Гирич, Ігор (упорядкув.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВС40292

Лукомський, Георгій Крескентійович.
З української художньої спадщини [Текст] / Г. К. Лукомський ; упоряд. В. Д. Буряк, І. Б. Гирич. - К. : Українські пропілеї, 2004. - 712 с.: іл. - ISBN 966-7015-48-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Буряк, В. Д. (упоряд.); Гирич, Іван Б. (упоряд.)

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування
Універсальний підсобний фонд
Чит. зал Інституту рукопису (Філія 1)
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

11.
В345972/Т. 2

Грушевський, Михайло Сергійович
Твори [Текст] : у 50 т. / М. С. Грушевський ; голов. ред. П. Сохань ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Л. : Світ, 2002 . - ISBN 966-603-223-6.
Т. 2 : Серія Суспільно-політичні твори (1907-1914) / упоряд. І. Гирич, С. Панькова. - [Б. м.] : [б.в.], 2005. - 704 с. - ISBN 966-603-277-5 (т. 2)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сохань, Павло \голов. ред.\; Гирич, Ігор (упоряд.); Панькова, Світлана (упоряд.); Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського(Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Чит. зал Інституту рукопису (Філія 1)
Чит. зал стародруків та рідкісних видань (Філія 1)
Чит. зал газетних видань (Філія 1)
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

12.
ВА663768


Повернення [Текст] : зб. доп. наук. конф., присвяч. 100-літтю з дня народження укр. історика та археолога Івана Овсійовича Іванцова (1904-1941 р.) / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд. Г. І. Іванцова-Костенко ; відп. ред. В. М. Ричка, І. Б. Гирич. - К. : Ін-т історії України Нац. акад. наук України, 2005. - 119 с. - ISBN 966-02-3564-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ричка, В. М. (відп. ред.); Гирич, І. Б. (відп. ред.); Іванцова-Костенко, Г. І. (упоряд.); Іванцов, Іван Овсійович (о нём); Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ); Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА673791


Володимир Александрович [Текст] : бібліографічний покажчик: До 50-річчя від дня народження / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича ; упоряд. І. Гирич [та ін.] ; відп. ред. Я. Ісаєвич. - К. : [б.в.] ; Л. : [б.в.], 2006. - 56 с. - ISBN 966-02-3937-8

Рубрикатор НБУВ:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ісаєвич, Ярослав (відп. ред.); Гирич, Ігор (упоряд.); Александрович, Володимир Степанович (о нём); Національна академія наук України; Інститут українознавства імені І. Крип'якевича (Львів)

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування
Основний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу
Відділ обмінно-резервних фондів

14.
ВА708472


Грушевський М.С. - державотворець, громадський діяч, вчений, публіцист [Текст] : матеріали II Регіон. наук.-практ. конф., Київ - Вінниця - Кам'янець-Подільський - Бар / Вінниц. обл. держ. адмін., Вінниц. обл. рада, Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії і джерелознавства ім. Михайла Грушевського Нац. акад. наук України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського ; відп. ред. М. Х. Комісарчук ; наук. ред. І. Б. Гирич. - К. : Книга-Вега, 2006. - 232 с. - Бібліогр.: в кінці ст. - ISBN 966-621-312-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гирич, Ігор Борисович (наук. ред.); Комісарчук, Микола Христофорович (відп. ред.); Грушевський, Михайло Сергійович (о нём); Вінницька обласна державна адміністрація; Вінницька обласна рада; Національна академія наук УкраїниІнститут історії України (Київ); Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського (Київ); Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВС46958

   Чикаленко, Євген.
Є.Чикаленко. П. Стебницький. Листування. 1901-1922 роки [Текст] / Є. Чикаленко, П. Стебницький ; упоряд. Н. Миронець [та ін.] ; наук. ред. І. Гирич ; вступ. ст. Н. Миронець, І. Старовойтенко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К. : Темпора, 2008. - 628 с.: фото. - ISBN 978-966-8201-41-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Стебницький, Петро; Гирич, І. (наук. ред.); Миронець, Н (упоряд.); Миронець, Н (вступ. ст.); Старовойтенко, І. (вступ. ст.); Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал стародруків та рідкісних видань (Філія 1)

16.
ВА715401

   Гирич, Ігор.
Історія України нового часу в сучасній шкільній освіті [Текст] : [зб.] / І. Гирич ; Український ін-т національної пам'яті. - К. : Стилос, 2009. - 64 с. - ISBN 978-966-193-019-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Український інститут національної пам'яті

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА724061


Правдиве українське серце. Олександр Рибалко [Текст] : [збірник] / упоряд. І. Гирич та К. Рибалко ; заг. ред. К. Рибалко. - К. : Простір, 2010. - 832 с. : фотогр. - 700 прим. - ISBN 978-966-2068-19-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Гирич, Ігор (упоряд.); Рибалко, Катерина (ред., упоряд.); Рибалко, Олександр Леонідович ( про нього)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

18.
ВА735039

   Гирич, Ігор.
Історичні причини наших поразок і перемог [Текст] : [іст. нарис] / Ігор Гирич. - Л. : Піраміда, 2011. - 140 с. : іл. - ISBN 978-966-441-202-2
На обкл. авт. не зазнач.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

19.
Онищенко О. С. ВС53

Чикаленко, Євген Харлампович.
Листування, 1901-1922 роки [Текст] / Євген Чикаленко, Петро Стебницький ; [упорядкув.: Н. Миронець та ін. ; наук. ред. І. Гирич ; вступ. ст.: Н. Миронець, І. Старовойтенко] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К. : Темпора, 2008. - 628 с. : фотогр. - 1000 прим. - ISBN 978-966-8201-41-7
З дарчим написом Онищенку О. С. від упоряд.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Стебницький, Петро Януарович; Миронець, Надія (упоряд., авт. передм.); Старовойтенко, Інна (упоряд., авт. передм.); Степченко, О. (упоряд.); Гирич, І. (ред.); Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВС51467

   Дашкевич, Ярослав.
"...Учи неложними устами сказати правду" [Текст] : іст. есеїстика (1989-2008) / Ярослав Дашкевич ; [авт. передм. І. Гирич] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. - К. : Темпора, 2011. - 828 с. : фотогр. - 1000 прим. - ISBN 978-617-569-015-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гирич, Ігор (авт. передм.); Національна академія наук УкраїниІнститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. Львівське відділення

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського