Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Жиглей І$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 12
Представлено документи з 1 до 12
1.
ДС79648

   Жиглей, Ірина Вікторівна.
Бухгалтерський облік валютних операцій: порядок визнання та методи оцінки [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Жиглей Ірина Вікторівна ; Житомирський держ. технологічний ун-т. - Житомир, 2003. - 238 арк. - арк. 172-193

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА324616

   Жиглей, Ірина Вікторівна.
Валютні операції в системі бухгалтерського обліку: порядок визнання та методи оцінки [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Жиглей Ірина Вікторівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2003. - 19 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільська академія народного господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА325688

   Жиглей, Ірина Вікторівна.
Бухгалтерський облік валютних операцій: порядок визнання та методи оцінки [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Жиглей Ірина Вікторівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2003. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільська академія народного господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА605724

   Бутинець, Франц Францович.
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за освітньо-професійною програмою підгот. бакалавра з економіки зі спец. "Облік і аудит" / Ф. Ф. Бутинець [та ін] ; відп. ред. Ф. Ф. Бутинець ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. - 2. вид., доп. і перероб. - Житомир : ПП "Рута", 2001. - 544 с. - (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). - Бібліогр.: с. 539-540. - ISBN 966-7570-77-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Жиглей, Ірина Вікторівна; Пархоменко, Валерій Миколайович; Бутинець, Франц Францович (відп. ред.); Житомирський інженерно-технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

5.
ВА606086

   Бутинець, Франц Францович.
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : практикум: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл., що навчаються за освітньо-проф. програмою підготовки бакалавра з економіки зі спец. "Облік і аудит" / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. - 2.вид., доп. і перероб. - Житомир : ПП "Рута", 2001. - 224 с. - (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). - ISBN 966-7570-78-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Жиглей, Ірина Вікторівна; Житомирський інженерно-технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА659434


Бухгалтерський облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посібник / Ф. Ф. Бутинець [та ін.] ; ред. Ф. Ф. Бутинець ; Житомирський держ. технологічний ун-т. - Житомир : Рута, 2004. - 448 с.: рис., табл. - (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). - ISBN 966-8059-26-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бутинець, Франц Францович; Береза, Світлана Леонідівна; Жиглей, Ірина Вікторівна; Малюга, Наталія Михайлівна; Олійник, Оксана Вікторівна; Бутинець, Франц Францович (ред.); Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА706599


Розвиток теорії та методології обліку і аналізу в умовах трансформації суспільної свідомості [Текст] : монографія / І. В. Жиглей [и др.] ; Житомирський держ. технологічний ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2008. - 328 c. - Бібліогр.: с. 302-304. - ISBN 978-966-683-170-8

Рубрикатор НБУВ:
 У053 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Жиглей, Ірина Вікторівна; Замула, Ірина Валеріївна; Олійник, Оксана Вікторівна; Шигун, Марія Михайлівна; Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА743560

   Жиглей, Ірина Вікторівна.
Бухгалтерський облік соціально-відповідальної діяльності суб'єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку [Текст] : монографія / І. В. Жиглей ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2010. - 495 с. : табл. - 300 прим. - ISBN 978-966-683-274-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА386480

   Жиглей, Ірина Вікторівна.
Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності: теорія, методологія, організація [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Жиглей Ірина Вікторівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2011. - 37 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА761632


Розвиток бухгалтерського обліку в контексті узгодження антагоністичних інтересів груп заінтересованих осіб [Текст] : монографія / І. В. Жиглей [та ін.] ; Буков. держ. фін.-екон. ун-т. - Чернівці : Технодрук, 2012. - 247 с. : рис., табл. - 300 прим. - ISBN 978-966-8658-94-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Жиглей, Ірина Вікторівна; Кузь, Василь Іванович; Лаговська, Олена Адамівна; Олійник, Оксана Вікторівна; Буковинський державний фінансово-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА769458


Розвиток науки про бухгалтерський облік і господарський контроль: забезпечення стійкості розвитку економіки України [Текст] : монографія / Т. А. Бутинець [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., Засл. діяча науки і техніки України Ф. Ф. Бутинця ; Житомир. держ. технол. ун-т, Ін-т обліку і фінансів. - Житомир : ЖДТУ, 2012. - 307 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 293-305 . - 300 прим. - ISBN 978-966-683-345-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бутинець, Тетяна Анатоліївна; Давидюк, Тетяна Вікторівна; Жиглей, Ірина Вікторівна; Замула, Ірина Валеріївна; Бутинець, Франц Францович (ред.); Житомирський державний технологічний університет. Інститут обліку і фінансів

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС134187

   Жиглей, Ірина Вікторівна.
Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності: теорія, методологія, організація [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Жиглей Ірина Вікторівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2011. - 529, [10] арк. - Бібліогр.: арк. 475-529.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського