Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Краєвський В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 24
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС82233

   Краєвський, Володимир Миколайович.
Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Краєвський Володимир Миколайович ; Національний аграрний ун-т. - К., 2003. - 195 арк. - арк. 167-174

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС85131

Краєвський, Володимир Олександрович.
Удосконалення процесів холодного торцевого розкочування та ротаційної витяжки на основі математичного моделювання механіки формоутворення [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.03.05 / Краєвський Володимир Олександрович ; Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця, 2004. - 242 арк. - арк. 174-186

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вінницький національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА334451

Краєвський, Володимир Олександрович.
Удосконалення процесів холодного торцевого розкочування та ротаційної витяжки на основі математичного моделювання механіки формоутворення [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.03.05 / Краєвський Володимир Олександрович ; Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця, 2004. - 20 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вінницький національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА330595

   Краєвський, Володимир Миколайович.
Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В.М.Краєвський ; Національний аграрний ун-т. - К., 2004. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА696091

   Михалевич, Володимир Маркусович.
Математичне моделювання механіки формоутворення при холодному торцевому розкочуванні та ротаційній витяжці [Текст] : монография / В. М. Михалевич, В. О. Краєвський ; Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця : Універсум, 2008. - 188 c. - Бібліогр.: с. 155-165. - ISBN 978-966-641-238-9

Рубрикатор НБУВ:
 К627 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Краєвський, Володимир Олександрович; Вінницький національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА714959

   Хом'юк, Ірина Володимирівна.
Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] : навч. посібник для студ. усіх спец. та форм навч. / І. В. Хом'юк [и др.] ; Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2009. - 189 с.: табл. - Бібліогр.: с. 176-177

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Хом'юк, Віктор Вікторович; Краєвський, Володимир Олександрович; Вінницький національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА718398

Краєвський, Володимир Олександрович.
Спецкурс математичного аналізу [Текст] : навч. посіб. для студ. усіх спец. та форм навч. / В. О. Краєвський ; Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2009. - 177 с. - Бібліогр.: с. 175

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вінницький національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
В352150/1

   

Математика для довузівської підготовки студентів-іноземців [Текст] : навч. посіб. / Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2009 .
Ч. 1 / В. О. Краєвський. - Вінниця, 2009. - 120 с. : рис. - Бібліогр.: с. 115. - 100 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Краєвський, Володимир Олександрович; Вінницький національний технічний університет

Видання зберігається у :

9.
В352150/2

Краєвський, Володимир Олександрович
Математика для довузівської підготовки студентів-іноземців. [Текст] : навч. посіб. / В. О. Краєвський, О. Д. Краєвська ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ.
Ч. 2. - 2010. - 136 с. : рис. - Бібліогр.: с. 99. - 100 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Краєвська, Ольга Дмитрівна; Вінницький національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА763678

Краєвський, Володимир Олександрович.
Функції комплексної змінної [Текст] : навч. посіб. / В. О. Краєвський ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 142 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 141. - 75 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вінницький національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
СО32497


Акустична емісія при діагностуванні стану сховищ аміаку ВАТ "Одеський припортовий завод" [Текст] / Йолкін А. О. [та ін.] ; під ред. лауреата держ. премії України в галузі науки і техніки, засл. діяча науки і техніки України, д-ра техн. наук, проф. Недосєки А. Я. ; ВАТ "Одес. припорт. з-д", ІЕЗ ім. Є. О. Патона, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. - К. : [б. в.], 2012. - 96 с. : кольор. іл. - 100 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Йолкін, А. О.; Федчун, О. Ю.; Ободовський, Б. М.; Краєвський, В. М.; Васильєв, А. С.; Недосєка, А. Я. (ред.); "Одеський припортовий завод", відкрите акціонерне товариство; Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона (Київ); Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА776453

   Савчук, В. К.
Інформаційно-аналітичний процес: праксеологічний підхід [Текст] : монографія / Савчук В. К., Костенко О. М., Краєвський В. М. - К. : Вік принт, 2013. - 202 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 131-154. - 100 прим. - ISBN 978-966-97174-8-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Костенко, О. М.; Краєвський, В. М.

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

13.
ВА776552


Управління ефективністю сільськогосподарського виробництва: інформаційно-аналітичний аспект [Текст] : монографія / Савчук В. К. [та ін.] ; [за заг. ред. В. К. Савчука]. - Київ : Вік принт, 2013. - 468 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 266-291. - 100 прим. - ISBN 978-966-97174-9-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Савчук, В. К.; Костенко, О. М.; Мискін, Ю. І.; Краєвський, В. М.; Савчук, В. К. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА794344


Formation of managers-agrarians' communicative competence [Text] : навч. посіб. з інозем. мови (за проф. спрямуванням) для студентів напряму підгот. 6.030601 - менеджмент / [Джеджула О. М. та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця : Нілан, 2015. - 71 p. : il. - Текст англ., укр. - Бібліогр.: с. 71. - 100 прим. - ISBN 978-966-924-078-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Джеджула, О. М.; Тимкова, В. А.; Краєвська, О. Д.; Краєвський, В. О.; Вінницький національний аграрний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА798735

   Краєвський, В. М.
Облік аграрного потенціалу національного багатства [Текст] : монографія / Краєвський В. М. - Київ : Вік принт, 2015. - 441 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 333-364. - 300 прим. - ISBN 978-617-7185-12-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА808435

   Охріменко, Ігор Віталійович.
Регулювання фондового ринку [Текст] : [навч. посіб.] / Охріменко І. В., Стасіневич С. А. Краєвський В. М. - Київ : Компринт, 2016. - 143 с. - Бібліогр.: с. 141-143. - 300 прим. - ISBN 978-966-929-221-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Стасіневич, Світлана Анатоліївна; Краєвський, Володимир Миколайович

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА808426

   Охріменко, Ігор Віталійович.
Депозитарна діяльність [Текст] : [навч. посіб.] / Охріменко І. В., Стасіневич С. А., Краєвський В. М. - Київ : Компринт, 2016. - 319 с. - Бібліогр.: с. 312-319. - 300 прим. - ISBN 978-966929-220-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Стасіневич, Світлана Анатоліївна; Краєвський, Володимир Миколайович

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА810019


Інформаційна система управління сільськогосподарським підприємством: аналітичні індикатори формування і результативності [Текст] : монографія / Камінська Т. Г. [та ін.] ; [за заг. ред. В. К. Савчука]. - Київ : Вік принт, 2016. - 271 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 225-253. - 100 прим. - ISBN 978-617-7185-15-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Камінська, Т. Г.; Краєвський, В. М.; Костенко, О. М.; Охріменко, І. В.; Савчук, В. К.; Савчук, В. К. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА428213

   Краєвський, Володимир Миколайович.
Обліково-інформаційні системи формування національного багатства України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Краєвський Володимир Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2017. - 38 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія аграрних наук України (Київ); "Інститут аграрної економіки", національний науковий центр (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
В356677/1

Краєвський, Володимир Олександрович
Спецкурс математичного аналізу. Диференціальні рівняння з частинними похідними та їх аналіз в системі Maple [Текст] : навч. посіб. / В. О. Краєвський, Н. В. Сачанюк-Кавецька ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - [Б. м.] : ВНТУ, 2017.
Ч. 1. - 2017. - 112 с. - Бібліогр.: с. 109

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сачанюк-Кавецька, Н. В.; Вінницький національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського