Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Матвіїв М$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 9
Представлено документи з 1 до 9
1.
ДС57864

   Матвіїв, Микола Ярославович.
Бухгалтерський облік витрат на освітні послуги: методологія і методика (на прикладі вищих навчальних закладів Міністерства освіти України) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Матвіїв Микола Ярославович ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1997. - 190 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільська академія народного господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА365124

   Матвіїв, Микола Ярославович.
Маркетинг на ринку знань [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Матвіїв Микола Ярославович ; Тернопільський національний економічний ун-т. - Т., 2009. - 40 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА297883

   Матвіїв, Микола Ярославович.
Бухгалтерський облік витрат на освітні послуги: методологія і методика (на прикладі вищих навчальних закладів Міністерства освіти України) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Матвіїв Микола Ярославович ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1997. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільська академія народного господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА369749

   Матвіїв, Микола Ярославович.
Маркетинг на ринку знань [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Матвіїв Микола Ярославович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2010. - 40 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА670541

   Матвіїв, Микола Ярославович.
Методологія та організація маркетингового менеджменту в сфері вищої освіти [Текст] / М. Я. Матвіїв. - Т. : Економічна думка, 2005. - 560 с. - Бібліогр.: с. 311-334. - ISBN 966-654-165-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА686039

   Матвіїв, Микола Ярославович.
Маркетинг знань: методологічний та організаційний аспекти [Текст] / М. Я. Матвіїв. - Т. : Економічна думка, 2007. - 448 c.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 417-443. - ISBN 978-966-654-201-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд

7.
ВА670214


Новітній маркетинг [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. В. Савельєв [та ін.] ; ред. Є. В. Савельєв ; Тернопільський держ. економічний ун-т. - Т. : Економічна думка, 2005. - 295 с.: рис., табл. - Бібліогр.: в кінці розд. - ISBN 966-654-161-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Савельєв, Є. В.; Братко, О. С.; Матвіїв, М. Я.; Арсеньєва, О. П.; Буряк, Р. І.; Савельєв, Є. В. (ред.); Тернопільський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА776412


Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації [Текст] : монографія / [М. Я. Матвіїв та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. М. Я. Матвіїва, д-ра екон. наук, проф. О. М. Сохацької ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2013. - 415 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-966-654-337-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Матвіїв, М. Я.; Сохацька, О. М.; Білецька, І. М.; Даниленко, С. В.; Зацна, Л. Я.; Матвіїв, М. Я. (ред.); Сохацька, О. М. (ред.); Тернопільський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА785191


Інноваційний маркетинг підприємств [Текст] : монографія / [Матвіїв М. Я. та ін. ; упоряд. Л. Я. Зацна] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. М. Я. Матвіїва ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 430 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці глав. - 300 прим. - ISBN 978-966-654-352-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Матвіїв, М. Я.; Білецька, І. М.; Гуменюк, Ю. П.; Даниленко, С. В.; Зацна, Л. Я.; Зацна, Л. Я. (упоряд.); Матвіїв, М. Я. (ред.); Тернопільський національний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського