Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (3)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Науменко В$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 174
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС80883

Науменко, Віктор Олександрович.
Антистресорне значення різних варіантів премедикації при анестезіологічному забезпеченні короткочасних гінекологічних операцій в амбулаторній практиці (клінічне дослідження) [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / Науменко Віктор Олександрович ; Харківський держ. медичний ун-т. - Х., 2004. - 188 арк. - арк. 157-171

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС82299

Науменко, Владимир Александрович.
Эффективность нового метода диагностики и лазерного лечения отечных форм диабетической макулопатии [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.18 / Науменко Владимир Александрович ; Киевская клиническая офтальмологическая больница "Центр микрохирургии глаза". - К., 2004. - 131 л.: ил. - Библиогр.: л. 110-131

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевская клиническая офтальмологическая больница "Центр микрохирургии глаза"

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС86557

Науменко, Валерий Евгеньевич.
Таврика в контексте византийско-хазарских отношений: политико-административный аспект [Текст] : дис... канд. ист. наук: 07.00.02 / Науменко Валерий Евгеньевич ; Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. - Симф., 2004. - 258 л. - Библиогр.: л. 183-233

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС64635

Науменко, Владимир Эдуардович.
Жаростойкий конструкционно- теплоизоляционный материал на основе техногенных продуктов металлургии [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.23.05 / Науменко Владимир Эдуардович ; Приднепровская гос. академия строительства и архитектуры. - Д., 1999. - 154 л. - л. 139-149

Рубрикатор НБУВ:
 Н393 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА368899

Науменко, Вікторія Миколаївна.
Політика Економічного Штабу Ост у сфері промисловості в окупованій Україні (1941-1944 рр.) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Науменко Вікторія Миколаївна ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К., 2009. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет "Києво-Могилянська академія" (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА308194

Науменко, Володимир Едуардович.
Жаростійкий конструкційно- теплоізоляційний матеріал на основі техногенних продуктів металургії [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.05 / Науменко Володимир Едуардович ; Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. - Д., 2000. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Н393 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА330691

   Науменко, Володимир Олександрович.
Ефективність нового методу діагностики та лазерного лікування набрякових форм діабетичної макулопатії [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.18 / Науменко Володимир Олександрович ; Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН України. - О., 2004. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова АМН України

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
РА330981

Науменко, Віктор Олександрович.
Антистресорне значення різних варіантів премедикації при анестезіологічному забезпеченні короткочасних гінекологічних операцій в амбулаторній практиці (клінічне дослідження) [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / Науменко Віктор Олександрович ; Дніпропетровська держ. медична академія. - Д., 2004. - 20 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровська державна медична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА333005

Науменко, Валерій Євгенович.
Таврика в контексті візантійсько-хозарських відносин: політико-адміністративний аспект [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / В.Є.Науменко ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. - К., 2004. - 23 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА563782

Науменко, Володимир Іванович.
Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки [Текст] / В. І. Науменко, Б. Я. Пансюк. - К. : Глобус, 1995. - 198 с. - ISBN 5-86248-076-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Пансюк, Броніслав Якович

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА573639


Фізіологія сільськогосподарських тварин [Текст] : підруч. для студентів зооветеринар. вузів / В. В. Науменко [та ін.]. - К. : Сільгоспосвіта, 1994. - 510 с. - ISBN 5-7987-0234-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Науменко, Володимир Васильович; Дячинський, Анатолій Семенович; Демченко, Володимир Іхимович; Дерев'янко, Іван Дмитрович

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА567021


Словник термінів ринкової економіки [Текст] / упоряд. І. А. Вишниченко, С. В. Харитоненко ; ред. В. І. Науменко. - К. : Глобус, 1996. - 288 с. - ISBN 5-86248-081-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Науменко, В. І. (ред.); Вишниченко, І. А. (упоряд.); Харитоненко, С. В. (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА576175

Науменко, Віра Орестівна.
Посієш вчасно - вродить рясно [Текст] : зошит з формування навичок читання / В. О. Науменко. - К. : А.С.К., 1997. - 64 с.:іл. - (Дидактичні матеріали. Початкова школа). - ISBN 966-539-030-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :

14.
ВА584945

Науменко, Віра Орестівна.
Джерельце [Текст] : читаємо, міркуючи. Додатковий матеріал з читання в 1-2 класах / В. О. Науменко. - К. : [б.в.], 1998. - 79 с. - ISBN 966-95350-1-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА585965

Науменко, Віра Орестівна.
Перлинка [Текст] : завдання для розвитку естетичного сприймання текстів учнями початкових класів / В. О. Науменко. - К. : [б.в.], 1998. - 63 с. - ISBN 966-95350-2-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА589224


Лабораторний практикум з аналітичної хімії [Текст] : навч. посібник / О. А. Бугаєвський [и др.] ; Харківський держ. ун-т. - Х. : [б.в.], 1999. - 139 с. - ISBN 966-03-0562-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бугаєвський, Олександр Анатолійович; Дрозд, Анатолій Васильович; Науменко, Валентина Андріївна; Юрченко, Олег Іванович; Харківський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА589849

Терещенко, С..
Основи митного законодавства в Україні: Теорія та практика [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. та серед. спец. навч. закладів / С. Терещенко, В. Науменко. - К. : АТ "АВГуСТ", 1999. - 295 с. - ISBN 966-95225-4-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Науменко, В.

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Зал публікацій ООН

18.
ВА591957

Науменко, Віра Орестівна.
Журавлятко [Текст] : підручник-читанка / В. О. Науменко ; худож. В. М. Кущ. - К. : Магістр-S, 1999. - 319 с. - ISBN 966-557-045-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кущ, Василь Миколайович (худож.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА597014

Науменко, Володимир Петрович.
Заблудлі птахи [Текст] : поезії / В. П. Науменко. - Х. : Видання журналу "Березіль", 1999. - 96 с.: іл. - ISBN 966-95620-0-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
В344303/Ч. 2

Информатика [Текст] : учеб. пособие по дисциплине "Прикладная математика" для студ. спец. 230200 "Сервис бытовой радиоэлектронной аппаратуры" специализации 230202 "Информационный сервис". - Шахты, 1999 .
Ч. 2 : Базы данных на предприятиях сервиса / В. И. Науменко, Е. Б. Ивушкина ; Южно-Российский гос. ун-т экономики и сервиса. - Шахты : [б.и.], 2000. - 70 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ивушкина, Елена Борисовна; Южно-Российский гос. университет экономики и сервиса

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського