Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (2)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Поліщук І$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 49
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС48839

Поліщук, Інна Іванівна.
Формування Української держави у 1648-1657 рр. (Історіографія проблеми) [Текст] : дис...канд. іст. наук: 07.00.01 / Поліщук Інна Іванівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1995. - 239 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС83620

Поліщук, Ірина Георгіївна.
Економічне обгрунтування адаптивної системи відновлення працездатності устаткування гірничовидобувних підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Поліщук Ірина Георгіївна ; Національний гірничий ун-т. - Д., 2003. - 255 арк.: рис. - арк. 172-184

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний гірничий університет (Дніпропетровськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС85571

Поліщук, Ірина Петрівна.
Агрохімічна оцінка застосування добрив під моркву столову на темно-сірому опідзоленому грунті Північного Лісостепу України [Текст] : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / Поліщук Ірина Петрівна ; Національний аграрний ун-т. - К., 2005. - 169 арк.: рис. - арк. 134-153

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС91061

Поліщук, Ірина Анатоліївна.
Вагітність і пологи у жінок з прееклампсією при попередній гестації [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Поліщук Ірина Анатоліївна ; Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. - К., 2005. - 146 арк.: рис., табл. - арк. 127-146

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київська медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС101302

Поліщук, Ірина Борисівна.
Об'єктно-орієнтоване моделювання контактних задач механіки у пружно-пластичній постановці [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Поліщук Ірина Борисівна ; Запорізький національний ун-т. - Запоріжжя, 2007. - 158 арк. - арк. 131-146

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Запорізький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС69445

   Поліщук, Ігор Олексійович.
Українська ментальність у контексті процесу державотворення [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Поліщук Ігор Олексійович ; Харківський держ. ун-т. - Х., 1998. - 168 арк. - арк. 160-168

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Харківський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС95843

Поліщук, Ірина Романівна.
Бухгалтерський облік і контроль статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю: теорія і методика [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Поліщук Ірина Романівна ; Житомирський держ. технологічний ун-т. - Житомир, 2005. - 244 , 3арк.: рис., табл. - арк. 185-205

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС97501

Поліщук, Іван Полікарпович.
Клініко-патогенетичне обгрунтування раціональних методів профілактики ускладнень у вагітних з прееклампсією [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Поліщук Іван Полікарпович ; Івано-Франківський держ. медичний ун-т. - Івано-Франківськ, 2005. - 210 арк. - арк. 174-202

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківський державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА289832

Поліщук, Інна Іванівна.
Формування Української держави у 1648-1657 рр. (історіографія проблеми) [Текст] : автореф. дис...канд. іст. наук: 07.00.01 / Поліщук Інна Іванівна ; Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - К., 1995. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Т. Г. Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА334771

Поліщук, Ірина Петрівна.
Агрохімічна оцінка застосування добрив під моркву столову на темно-сірому опідзоленому грунті Північного Лісостепу України [Текст] : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.04 / Поліщук Ірина Петрівна ; Національний аграрний ун-т. - К., 2005. - 19 с.: рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
РА351174

Поліщук, Ірина Борисівна.
Об'єктно-орієнтоване моделювання контактних задач механіки у пружно-пластичній постановці [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Поліщук Ірина Борисівна ; Харківський національний ун-т. - Х., 2007. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
РА342203

Поліщук, Ірина Романівна.
Бухгалтерський облік і контроль статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю: теорія і методика [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Поліщук Ірина Романівна ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА342947

Поліщук, Іван Полікарпович.
Клініко-патогенетичне обгрунтування раціональних методів профілактики ускладнень у вагітних з прееклампсією [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Поліщук Іван Полікарпович ; Тернопільський держ. медичний ун-т ім. І.Я.Горбачевського. - Т., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА347682

Поліщук, Ірина Анатоліївна.
Вагітність і пологи у жінок з прееклампсією при попередній гестації [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Поліщук Ірина Анатоліївна ; Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. - К., 2005. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київська медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА366296

   Поліщук, Ігор Олексійович.
Електоральний процес постсоціалістичного суспільства: політико-культурний вимір (на прикладі України, Росії та Польщі) [Текст] : автореф. дис.. д-ра політ. наук: 23.00.02 / Поліщук Ігор Олексійович ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2009. - 35 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА298285

Поліщук, Ірина Юріївна.
Синтез, структура та фізико-хімічні властивості алкіл-та арілпохідних четвертинних солей 4,4'-дипіридилу [Текст] : автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.03 / Поліщук Ірина Юріївна ; Харківський держ. ун-т. - Х., 1997. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА300673

   Поліщук, Ігор Олексійович.
Українська ментальність у контексті процесу державотворення [Текст] : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Поліщук Ігор Олексійович ; Університет внутрішніх справ. - Х., 1998. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Університет внутрішніх справ

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА330050

Поліщук, Ірина Георгіївна.
Економічне обгрунтування адаптивної системи відновлення працездатності устаткування гірничовидобувних підприємств [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Поліщук Ірина Георгіївна ; Національний гірничий ун-т. - Д., 2004. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний гірничий університет (Дніпропетровськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА586261


Політологія [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / М. І. Сазонов [та ін.] ; упоряд. та ред. М. І. Сазонов ; Харківський держ. ун-т. - Х. : Фоліо, 1998. - 735 с. - ISBN 966-03-0493-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сазонов, Микола Іванович; Фісун, Олександр Анатолійович; Чигринов, Василь Іванович; Поліщук, І.; Фесенко, В.; Сазонов, Микола Іванович (упоряд. та ред.); Харківський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА699255


Сталий розвиток територіальної громади: управлінський аспект [Текст] / Ю. О. Куц [та ін.] ; заг. ред. Ю. О. Куц, В. В. Мамонова ; Національна академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. - Х. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2008. - 236 с. - (Серія "Державне управління ХХІ століття"). - Бібліогр.: с. 221-233. - ISBN 978-966-390-049-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Куц, Юрій Олексійович; Мамонова, Валентина Василівна; Чаплигін, Олександр Костянтинович; Солових, В. П.; Поліщук, І. О.; Куц, Юрій Олексійович (заг. ред.); Мамонова, Валентина Василівна (заг. ред.); Національна академія державного управління при Президентові України (Київ). Харківський регіональний інститут державного управління

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського