Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Пустовіт Л$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 12
Представлено документи з 1 до 12
1.
РА297576

Пустовіт, Ліна Миколаївна.
Диференційовані методи імунокорекції у хворих на розсіяний склероз [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / Пустовіт Ліна Миколаївна ; Харківський ін-т удосконалення лікарів. - Х., 1997. - 24 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський інститут удосконалення лікарів

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА585252

   Бибик, Світлана Павлівна.
Словник епітетів української мови [Текст] / С. П. Бибик [та ін] ; Ін-т укр. мови НАН України. - К. : Довіра, 1998. - 431 с. - ISBN 966-507-059-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Єрмоленко, Світлана Яківна; Пустовіт, Любов Омелянівна; Національна академія наук України; Інститут української мови (Київ)

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

3.
ВА587282


Універсальний довідник- практикум з ділових паперів [Текст] / С. П. Бибик [и др.] ; ред. Л. О. Пустовіт ; Ін-т укр. мови НАН України. - 2.вид., доп. і випр. - К. : Довіра : Рідна мова, 1998. - 507 с. - (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство). - ISBN 966-507-071-1. - ISBN 5-7707-9736-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бибик, Світлана Павлівна; Михно, Іван Леонтійович; Пустовіт, Любов Омелянівна; Сюта, Галина Мирославівна; Пустовіт, Любов Омелянівна (ред.); Національна академія наук України; Інститут української мови (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Чит. зал фонду юдаїки (Філія 1)

4.
ВА583057

Богдан, Світлана Калениківна.
Мовний етикет українців: традиції і сучасність [Текст] / С. К. Богдан ; відп. ред. Л. О. Пустовіт. - К. : Рідна мова, 1998. - 475 с. - ISBN 5-7707-9731-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Пустовіт, Л. О. (відп. ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

5.
ВА596916


Універсальний довідник- практикум з ділових паперів [Текст] / С. П. Бибик [и др.] ; ред. Л. О. Пустовіт ; Київ. міська держ. адмін., Ін-т укр. мови НАН України. - 2. вид., доп. і випр. - К. : Довіра : УНВЦ "Рідна мова", 1999. - 507 с. - (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство). - ISBN 966-507-071-1. - ISBN 5-7707-9736-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бибик, Світлана Павлівна; Михно, Іван Леонтійович; Пустовіт, Любов Омелянівна; Сюта, Галина Мирославівна; Пустовіт, Любов Омелянівна (ред.); Київська міська державна адміністрація; Національна академія наук України; Інститут української мови (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА599383


Словник іншомовних слів [Текст] : 23000 слів та термінологічних словосполучень / уклад. Л. О. Пустовіт [та ін.]. - К. : Довіра : УНВЦ "Рідна мова", 2000. - 1017 с. - (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство). - ISBN 966-507-049-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Пустовіт, Любов Омелянівна (уклад.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
АО260918


Культура мови на щодень [Текст] / Н. Я. Дзюбишина- Мельник [та ін.] ; ред. С. Я. Єрмоленко ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К. : Довіра, 2000. - 170 с. - (Словники України). - ISBN 966-507-104-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дзюбишина- Мельник, Н. Я.; Дужик, Н. С.; Єрмоленко, Світлана Яківна; Ленець, К. В.; Пустовіт, Л. О.; Єрмоленко, Світлана Яківна (ред.); Національна академія наук України; Інститут української мови (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал газетних видань (Філія 1)
Чит. зал Інституту архівознавства (Філія 1)
Культурно-просвітницький центр
Чит. зал Інституту рукопису (Філія 1)
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)
Чит. зал музичного фонду (Філія 1)
Чит. зал зарубіжной україніки (Філія 1)
Чит. зал бібліотекознавчої літератури
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

8.
ВА612475

Рудь, Ольга Миколаївна.
Поетичне слововживання складних прикметників та дієприкметників [Текст] : словник / О. М. Рудь ; відп. ред. Л. О. Пустовіт, С. Я. Єрмоленко ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми : СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2001. - 270 с. - Бібліогр.: с. 250-258. - ISBN 966-7413-53-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  


Дод. точки доступу:
Пустовіт, Л. О. (ред.); Єрмоленко, Світлана Яківна (ред.); Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА575544


Універсальний довідник- практикум з ділових паперів [Текст] / С. П. Бибик [и др.] ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К. : Довіра : УНВЦ "Рідна мова", 1997. - 399 с. - (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство). - ISBN 966-507-021-5. - ISBN 5-7707-9737-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бибик, Світлана Павлівна; Михно, Іван Л5еонтійович; Пустовіт, Любов Омелянівна; Сюта, Галина Мирославівна; Національна академія наук України; Інститут української мови (Київ)

Видання зберігається у :
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу
Основний фонд

10.
АО262450


Культура мови на щодень [Текст] / Н. Я. Дзюбишина-Мельник [та ін.] ; ред. С. Я. Єрмоленко ; НАН України, Ін-т укр. мови. - 2. вид., доп. і випр. - К. : Довіра, 2002. - 170 с. - (Бібліотека серії "Словники України"). - ISBN 966-507-104-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дзюбишина-Мельник, Н. Я.,; Дужик, Н. С.; Єрмоленко, Світлана Яківна; Ленець, К. В.; Пустовіт, Л. О.; Єрмоленко, Світлана Яківна (ред.); Національна академія наук України; Інститут української мови (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА714162

Пустовіт, Любов Омелянівна.
Словник української поезії другої половини ХХ століття: семантико-функціональний аспект [Текст] : [монографія] / Л. О. Пустовіт. - К. : Рідна мова, 2009. - 242 с. - Бібліогр.: с. 223-234. - ISBN 966-7788-07-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

12.
ВА721323


Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування вантажно-розвантажувальних засобів та тракторних причепів [Текст] / В. В. Вітвіцький [та ін.] ; Український НДІ продуктивності агропромислового комплексу, Київський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу. - К. : [б.в.], 2009. - 189 с. - (Бібліотека спеціаліста АПК "Економічні нормативи"). - Бібліогр.: с. 185-188. - ISBN 978-966-8785-81-8

Рубрикатор НБУВ:
 П072 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Вітвіцький, Володимир Валентинович; Лосина, Микола Степанович; Александров, Микола Степанович; Хауха, Н. М.; Пустовіт, Л. І.; Кравченко, П. М.; Саєнко, А. П.; Верхогляд, Т. В.; Український НДІ продуктивності агропромислового комплексу; Київський науково-дослідний центр продуктивності агропромислового комплексу

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського