Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (2)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Симоненко О$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 30
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС52784

Симоненко, Олена Іванівна.
Оптимізація планування кормовикористання при інтенсивній технології виробництва яловичини [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Симоненко Олена Іванівна ; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. - Дніпропетровськ, 1997. - 155 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський державний аграрний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА295220

Симоненко, Олена Іванівна.
Оптимізація планування кормовикористання при інтенсивній технології виробництва яловичини [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Симоненко Олена Іванівна ; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. - Дніпропетровськ, 1997. - 23 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровський державний аграрний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА305753

   Симоненко, Олександр Володимирович.
Сармати Північного Причорномор'я. Хронологія, періодизація та етно- політична історія [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.04 / Симоненко Олександр Володимирович ; НАН України, Інститут археології. - К., 1999. - 35 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут археології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА357400

Симоненко, Ольга Юріївна.
Дослідження кріогенних технологій видобування рідкісних газів з побічних продуктів аміачного виробництва [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.14 / Симоненко Ольга Юріївна ; Одеська держ. академія холоду. - О., 2008. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Л263 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеська державна академія холоду

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС108915

Симоненко, Ольга Юрьевна.
Исследование криогенных технологий получения редких газов из побочных продуктов аммиачного производства [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.14 / Симоненко Ольга Юрьевна ; Одес. гос. акад. холода. - О., 2008. - 216 л. - Библиогр.: л. 180-189.

Рубрикатор НБУВ:
 Л263 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одесская государствнная академия холода

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
В342481/1

Україна крізь віки [Текст] : [у 15 т.] / [творч. задум та заг. ред. акад. НАН України В. А. Смолія ; НАН України, Ін-т археології]. - К. : Альтернативи, 1998 - 1999. - (Україна крізь віки). - ISBN 966-7217-26-4.
Т. 1 : На світанку історії / К. П. Бунятян [та ін.]. - 1998. - 335 с. - ISBN 966-7217-29-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Смолій, Валерій Андрійович \ред.\; Мурзін, В'ячеслав Юрійович; Симоненко, Олександр Володимирович; Національна академія наук України; Інститут археології(Київ)

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)
Універсальний підсобний фонд

7.
Р82209


Організаційно-економічні основи малих підприємств в аграрному сервісі [Текст] : метод. вказівки / Г. Г. Левченко [та ін.] ; Національний аграрний ун-т. - К. : Міжнар. фін. агенція, 1997. - 24 с. - ISBN 966-7009-29-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Левченко, Г. Г.; Барановська, О. Д.; Симоненко, О. І.; Сеньків, С. І.; Станкевич, О. Б.; Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :

8.
ВА689187


Довідник. Усе для абітурієнта. 2008-2009 [Текст] / упоряд. О. Вікторова, О. Симоненко ; ред. Н. Козирева [та ін.]. - К. : Майстер-клас, 2007. - 973 с. - ISBN 966-444-069-8
На обкл.: Вип. 10. - Додатковий тираж

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Козирева, Надія (ред.); Вікторова, Ольга (упоряд.); Симоненко, Олег (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА695888


Кількісні параметри інвестиційної привабливості вугільних шахт [Текст] : монографія / О. І. Амоша [и др.] ; Національний гірничий ун-т. - Д. : НГУ, 2007. - 110 с. - Бібліогр.: с. 108-109. - ISBN 978-966-350-071-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Амоша, Олександр Іванович; Саллі, Володимир Ілліч; Трифонова, Олена Василівна; Симоненко, Олександр Іванович; Національний гірничий університет (Дніпропетровськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА698793


Довідник: Усе для абітурієнта [Текст] / уклад. О. В. Симоненко. - К. : Майстер-клас, 2008. - 864 c. - ISBN 978-966-444-110-7
В вих. дан.- Випуск 13.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Симоненко, О. В. (уклад.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА666638

Гольцов, Віталій Володимирович.
Вовченятко з казкової торби [Текст] : п'єси-казки / В. В. Гольцов ; худож. О. Симоненко. - Чернігів : РВК "Деснянська правда", 2005. - 67 с. - ISBN 966-502-263-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Симоненко, Олександр (худож.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВС41192

"Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття", міжнародна наукова конференція (2005 ; Київ).
Матеріали міжнародної наукової конференції, 19 квітня 2005 р. [Текст] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; уклад. Л. Л. Макаренко, О. П. Симоненко. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. - 198 с. - ISBN 966-660-208-1
Присвяч. 170-річчю НПУ ім. М.П.Драгоманова. 1834-2004

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Макаренко, Л. Л. (уклад.); Симоненко, О. П. (уклад.); Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА672176


Усе. Довідник абітурієнта. 2006-2007 [Текст] : 827 навч. закладів / упоряд. О. Вікторова, О. Симоненко. - К. : Майстер-клас, 2006. - 704 с. - Альтернативна назва : Усе для абітурієнта 2006-2007 (назва корінця). - ISBN 966-8882-59-8
В вих. дан.: Випуск 7.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Вікторова, ОЛьга (упоряд.); Симоненко, Олег (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА682964


Довідник. Усе для абітурієнта. 2007-2008 [Текст] / упоряд. О. Вікторова, О. Симоненко. - К. : Майстер-клас, 2007. - 976 с. - ISBN 966-444-069-8
На обкл. Вип. 10

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вікторова, Ольга (упоряд.); Симоненко, Олег (упоряд.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА722964

   Бардась, Артем Володимирович.
Економічні зв'язки вугільної шахти як ентропійної системи [Текст] : монографія / А. В. Бардась [и др.] ; Національний гірничий ун-т. - Д. : НГУ, 2009. - 208 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 195-207. - ISBN 978-966-350-156-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Симоненко, Олександр Іванович; Саллі, Сергій Володимирович; Національний гірничий університет (Дніпропетровськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА373785

Симоненко, Олена Василівна.
Лідерський вплив на модернізаційні процеси в незалежній Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Симоненко Олена Василівна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К., 2010. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Фонд Президентів України

17.
ДС118470

Симоненко, Олена Василівна.
Лідерський вплив на модернізаційні процеси в незалежній Україні [Текст] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Симоненко Олена Василівна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К., 2010. - 194 арк. - Бібліогр.: арк. 174-194.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВС52183


Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету [Текст] : зб. наук. пр. звіт.-наук. конф. викладачів ун-ту за 2010 р., 9-10 лют. 2011 р., [м. Київ] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [уклад.: Г. І. Волинка та ін.]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 355 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 300 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Волинка, Г. І. (уклад.); Уваркіна, О. В. (уклад.); Симоненко, О. П. (уклад.); Ємельянова, О. П. (уклад.); Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ); "Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету", звітно-наукова конференція викладачів університету за 2010 рік (2011 ; Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА398911

   Симоненко, Олександр Петрович.
Гідродинамічно-активні композиції на основі полімерів і поверхнево-активних речовин для вирішення проблем екологічної безпеки та енергозбереження [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Симоненко Олександр Петрович ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 44 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
Р124460

Симоненко, Олег В.
Хочу, хочу подарунків! [Текст] : [для читання дорослими дітям] / Олег Симоненко ; худож. Наталія Дерев'янко. - К. : Майстер-клас, 2014. - 32 с. : кольор. іл. - (Серія "Книжка-картинка"). - 1500 прим. - ISBN 978-966-471-206-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дерев'янко, Наталія В. (худож.)

Видання зберігається у :
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського