Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (2)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Чижевська Л$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 20
Представлено документи з 1 до 20
1.
ДС106965

   Чижевська, Людмила Віталіївна.
Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.00.09 / Чижевська Людмила Віталіївна ; Житомирський держ. технологічний ун-т. - Житомир, 2007. - 396 арк.+ дод. - арк. 365-396

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС72016

   Чижевська, Людмила Віталіївна.
Бухгалтерський баланс: теорія і практика (на матеріалах підприємств Житомирської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Чижевська Людмила Віталіївна ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. - Житомир, 1999. - 198 арк. - арк.172-184

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський інженерно-технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА304355

   Чижевська, Людмила Віталіївна.
Бухгалтерський баланс: теорія і практика (на матеріалах підприємств Житомирської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Чижевська Людмила Віталіївна ; Національний аграрний ун-т. - К., 1999. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА354155

   Чижевська, Людмила Віталіївна.
Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.09 / Чижевська Людмила Віталіївна ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К., 2007. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
В342604/Ч. 1

Бутинець, Франц Францович
Фінансовий облік [Текст] : в 3 ч. : навч. посіб. для студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит" / Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Чижевська ; Ін-т змісту і методів навчання, Житомир. інж.-технол. ін-т. - Житомир : [б. и.], 1998 .
Ч. 1. - 1998. - 623 с. - ISBN 5-7763-4571-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чижевська, Людмила Віталіївна; Інститут змісту і методів навчання(Київ)Житомирський інженерно- технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА589938

   Чижевська, Людмила Віталіївна.
Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики [Текст] : наук. вид. / Л. В. Чижевська ; ред. Ф. Ф. Бутинець ; Ін-т змісту і методів навчання, Житомир. інж.-технол. ін-т. - Житомир : [б.в.], 1998. - 407 с. - ISBN 5-7763-4595-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бутинець, Ф. Ф. (ред.); Інститут змісту і методів навчання (Київ)Житомирський інженерно-технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА598970

   Бутинець, Франц Францович.
Бухгалтерський управлінський облік [Текст] : курс лекцій: Навч. посіб. для студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит" / Ф. Ф. Бутинець [та ін] ; Житомирський інженерно- технологічний ін-т. - Житомир : ПП "Рута", 2000. - 448 с. - ISBN 966-7570-11-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чижевська, Людмила Віталіївна; Герасимчук, Наталія Василівна; Житомирський інженерно- технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА600725


Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Облік і аудит" / Ф. Ф. Бутинець [та ін.] ; ред. Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Чижевська ; Житомирський інженерно- технологічний ін-т. - 2. вид., перероб. і доп. - Житомир : ПП "Рута", 2000. - 511 с. - ISBN 966-7570-47-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бутинець, Ф. Ф.; Бардаш, С. В.; Малюга, Н. М.; Чижевська, Л. В.; Береза, С. Л.; Бутинець, Ф. Ф. (ред.); Чижевська, Л. В. (ред.); Житомирський інженерно- технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА606263


Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за освіт.-проф. програмою підгот. бакалавра з економіки зі спец. "Облік і аудит" / Ф. Ф. Бутинець [та ін.] ; ред. Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Чижевська ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. - 3. вид., доп. і перероб. - Житомир : ПП "РУТА", 2001. - 512 с. - (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). - ISBN 966-7570-72-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бутинець, Ф. Ф.; Виговська, Н. Г.; Івахненков, С. В.; Малюга, Н. М.; Чижевська, Л. В.; Бутинець, Ф. Ф. (ред.); Чижевська, Л. В. (ред.); Житомирський інженерно-технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА609619


Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. з спец. 7.050106 "Облік і аудит" / Ф. Ф. Бутинець [та ін.] ; ред. Ф. Ф. Бутинець ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. - Житомир : ПП "Рута", 2001. - 286 с.: рис. - (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). - ISBN 966-7570-83-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бутинець, Франц Францович; Виговська, Наталія Георгіївна; Івахненков, Сергій Володимирович; Малюга, Наталія Михайлівна; Чижевська, Людмила Віталіївна; Бутинець, Франц Францович (ред.); Житомирський інженерно-технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА609704


Бухгалтерський словник [Текст] / Ф. Ф. Бутинець [и др.] ; ред. Ф. Ф. Бутинець ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. - Житомир : ПП "Рута", 2001. - 220 с. - (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). - ISBN 966-7570-85-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бутинець, Франц Францович; Виговська, Наталія Георгіївна; Івахненков, Сергій Володимирович; Малюга, Наталія Михайлівна; Чижевська, Людмила Віталіївна; Бутинець, Франц Францович (ред.); Житомирський інженерно-технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
В345898/Ч. 2

Бутинець, Франц Францович
Бухгалтерський облік і контроль: тести [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за освітньо-професійною програмою підгот. бакалавра з економіки зі спец. "Облік і аудит": В 2 ч. / Ф. Ф. Бутинець [та ін]. - Житомир : Держкомстат України. Інститут статистики, обліку і аудиту, 2002 . - (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку).
Ч. 2. - [Б. м.] : [б.в.], 2002. - 378 с. - ISBN 966-8059-01-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Пилипенко, Іван Ісакович; Чижевська, Людмила Віталіївна; Держкомстат України. Інститут статистики, обліку і аудиту

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
В345898/Ч. 1

Бутинець, Франц Францович
Бухгалтерський облік і контроль: тести [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за освітньо-професійною програмою підгот. бакалавра з економіки зі спец. "Облік і аудит": В 2 ч. / Ф. Ф. Бутинець [та ін]. - Житомир : Держкомстат України. Інститут статистики, обліку і аудиту, 2002 . - (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку).
Ч. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 2002. - 384 с. - ISBN 966-8059-02-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Пилипенко, Іван Ісакович; Чижевська, Людмила Віталіївна; Держкомстат України. Інститут статистики, обліку і аудиту

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА626572


Бухгалтерський управлінський облік [Текст] : підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / Ф. Ф. Бутинець [и др.] ; ред. Ф. Ф. Бутинець. - 2.вид., перероб. і доп. - Житомир : ПП "Рута", 2002. - 480 с.: рис. - (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). - Бібліогр.: с. 476-477. - ISBN 966-8059-06-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бутинець, Франц Францович; Давидюк, Тетяна Вікторівна; Малюга, Наталія Михайлівна; Чижевська, Людмила Віталіївна; Бутинець, Франц Францович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
СО25359

   Чижевська, Людмила Віталіївна.
Звітність підприємства [Текст] : практикум: Навч. посіб. для студ. вищих техн. навч. закл. / Л. В. Чижевська [и др.] ; відп. ред. Ф. Ф. Бутинець. - Житомир : ЖІТІ, 2003. - 435 с. - (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). - ISBN 966-683-065-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Пархоменко, Валерій Миколайович; Кривошей, Михайло Михайлович; Бутинець, Ф. Ф. (відп. ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВА602964

   Бутинець, Тетяна Анатоліївна.
Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл., що навч. за освітньо- проф. програмою підгот. бакалавра з екон. зі спец. 7.050201 "Менеджмент організацій" та 7.050107 "Економіка підприємств" / Т. А. Бутинець [та ін] ; Житомирський інженерно- технологічний ін-т. - Житомир : ПП "Рута", 2000. - 670 с. - (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). - ISBN 966-7570-63-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чижевська, Людмила Віталіївна; Береза, Світлана Леонідівна; Житомирський інженерно- технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА696953

   Чижевська, Людмила Віталіївна.
Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку [Текст] : монографія / Л. В. Чижевська ; Житомирський держ. технологічний ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2007. - 528 с.: рис. - ISBN 978-966-683-133-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

18.
ВА741463


Професійна діяльність бухгалтера: аутсорсинг, ризики, захист інформації [Текст] : монографія / Чижевська Л. В. [та ін.] ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2011. - 403 с. : рис., табл. - 100 прим. - ISBN 978-966-683-279-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чижевська, Л. В.; Вигівська, І. М.; Дикий, А. П.; Скакун, Л. С.; Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА767479

   Чижевська, Людмила Віталіївна.
Розвиток системи бухгалтерського обліку: реалізація мікроекономічних запитів [Текст] : монографія / Чижевська Л. В., Романчук К. В., Петренко Н. І. ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2012. - 443 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-966-683-343-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Романчук, Катерина Василівна; Петренко, Наталія Іванівна; Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА793939

   Чижевська, Людмила Віталіївна.
Словник економічних термінів: бухгалтерський облік, фінанси [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. В. Чижевська, А. Ю. Масловська ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 194 с. - Бібліогр.: с. 194. - ISBN 978-966-683-420-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Масловська, Анна Юріївна; Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського